Παρακολούθηση
Svetla Koeva
Svetla Koeva
Professor in Computational Linguistics, Department of Computational linguistics, IBL - BAS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dcl.bas.bg
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Balkanet: A multilingual semantic network for the balkan languages
S Stamou, K Oflazer, K Pala, D Christoudoulakis, D Cristea, D Tufis, ...
Proceedings of the International Wordnet Conference, Mysore, India, 21-25, 2002
1412002
The Bulgarian National Corpus: Theory and practice in corpus design
S Koeva, I Stoyanova, S Leseva, R Dekova, T Dimitrova, E Tarpomanova
Journal of Language Modelling, 65–110-65–110, 2012
552012
Morpho-semantic relations in Wordnet – a case study for two Slavic languages
S Koeva, C Krstev, D Vitas
Global wordnet conference, 239--253, 2008
372008
Derivational and morphosemantic relations in Bulgarian Wordnet
S Koeva
Intelligent Information Systems 16, 359-369, 2008
362008
Bulgarian Wordnet – structure and validation
S Koeva, S Mihov, T Tinchev
Romanian Journal of Information Science and Technology 7 (1-2), 61-78, 2004
362004
The European language technology landscape in 2020: Language-centric and human-centric AI for cross-cultural communication in multilingual Europe
G Rehm, K Marheinecke, S Hegele, S Piperidis, K Bontcheva, J Hajič, ...
Proceedings of the Twelfth Language Resources and Evaluation Conference …, 2020
352020
Bulgarian language processing chain
S Koeva, A Genov
Proceedings of Integration of multilingual resources and tools in Web …, 2011
262011
Building language resources and translation models for machine translation focused on south Slavic and Balkan languages
D Tufiş, S Koeva, T Erjavec, M Gavrilidou, C Krstev
Scientific results of the SEE-ERA .NET pilot joint call, 37-48, 2009
252009
The strategic impact of META-NET on the regional, national and international level
G Rehm, H Uszkoreit, S Ananiadou, N Bel, A Bielevičienė, L Borin, ...
Language Resources and Evaluation 50, 351-374, 2016
242016
Tour du monde through the dictionaries
D Vitas, S Koeva, C Krstev, I Obradović
Actes du 27eme Colloque International sur le Lexique et la Gammaire, 249-256, 2008
242008
The MARCELL legislative corpus
T Váradi, S Koeva, M Yamalov, M Tadić, B Sass, B Nitoń, M Ogrodniczuk, ...
Proceedings of the Twelfth Language Resources and Evaluation Conference …, 2020
222020
Text modification for Bulgarian sign language users
S Lozanova, I Stoyanova, S Leseva, S Koeva, B Savtchev
Proceedings of the Second Workshop on Predicting and Improving Text …, 2013
192013
Bulgarian National Corpus Project
S Koeva, D Blagoeva, S Kolkovska
Proceedings of the Seventh International Conference on Language Resources …, 2010
192010
Lexicon and Grammar in Bulgarian FrameNet.
S Koeva
Proceedings of the Seventh International Conference on Language Resources …, 2010
172010
Multi-word term extraction for Bulgarian
S Koeva
Proceedings of the Workshop on Balto-Slavonic Natural Language Processing, 59-66, 2007
172007
Towards Bulgarian Wordnet
S Koeva, A Genov, G Totkov
Romanian Journal of Information Science and Technology 7 (1-2), 45-60, 2004
162004
Summarizing short texts through a discourse-centered approach in a multilingual context
DA Anechitei, D Cristea, I Dimosthenis, E Ignat, D Karagiozov, S Koeva, ...
Where Humans Meet Machines: Innovative Solutions for Knotty Natural-Language …, 2013
152013
Prolex: a lexical model for translation of proper names. Application to French, Serbian and Bulgarian
D Maurel, D Vitas, C Krstev, S Koeva
Bulag-Bulletin de Linguistique Appliquée et Générale, 55-72, 2007
152007
Semi-automatic Compilation of the Dictionary of Bulgarian Multiword Expressions
S Koeva, I Stoyanova, M Todorova, S Leseva
Proceedings of GLOBALEX 2016 Lexicographic Resources for Human Language …, 2016
142016
Automatic prediction of morphosemantic relations
S Koeva, S Leseva, I Stoyanova, T Dimitrova, M Todorova
Proceedings of the 8th Global WordNet conference (GWC), 169-177, 2016
142016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20