Παρακολούθηση
Florian STRUB
Florian STRUB
DeepMind
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Bootstrap your own latent-a new approach to self-supervised learning
JB Grill, F Strub, F Altché, C Tallec, P Richemond, E Buchatskaya, ...
Advances in neural information processing systems 33, 21271-21284, 2020
30082020
Film: Visual reasoning with a general conditioning layer
E Perez, F Strub, H De Vries, V Dumoulin, A Courville
Association for the Advancement of Artificial Intelligence, 2017
10532017
Modulating early visual processing by language
H De Vries, F Strub, J Mary, H Larochelle, O Pietquin, AC Courville
Advances in Neural Information Processing Systems 30, 2017
4462017
GuessWhat?! Visual object discovery through multi-modal dialogue
H de Vries, F Strub, S Chandar, O Pietquin, H Larochelle, A Courville
IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2016
3912016
Hybrid recommender system based on autoencoders
F Strub, R Gaudel, J Mary
Proceedings of the 1st Workshop on Deep Learning for Recommender Systems, 11-16, 2016
291*2016
koray kavukcuoglu, Remi Munos, and Michal Valko. Bootstrap your own latent-a new approach to self-supervised learning
JB Grill, F Strub, F Altché, C Tallec, P Richemond, E Buchatskaya, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 21271-21284, 2020
2722020
Feature-wise transformations
V Dumoulin, E Perez, N Schucher, F Strub, H Vries, A Courville, Y Bengio
Distill 3 (7), e11, 2018
258*2018
Collaborative filtering with stacked denoising autoencoders and sparse inputs
F Strub, J Mary, P Philippe
NIPS workshop on machine learning for eCommerce, 2015
1952015
Deep reinforcement learning and the deadly triad
H Van Hasselt, Y Doron, F Strub, M Hessel, N Sonnerat, J Modayil
Deep Reinforcement Learning Workshop, NIPS, 2018
1792018
End-to-end optimization of goal-driven and visually grounded dialogue systems
F Strub, H De Vries, J Mary, B Piot, A Courville, O Pietquin
International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2017
142*2017
HoME: A household multimodal environment
S Brodeur, E Perez, A Anand, F Golemo, L Celotti, F Strub, J Rouat, ...
Visually-Grounded Interaction and Language Workshop (ViGIL), NIPS, 2017
1192017
Broaden your views for self-supervised video learning
A Recasens, P Luc, JB Alayrac, L Wang, F Strub, C Tallec, M Malinowski, ...
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
732021
Learning visual reasoning without strong priors
E Perez, H De Vries, F Strub, V Dumoulin, A Courville
arXiv preprint arXiv:1707.03017, 2017
632017
Byol works even without batch statistics
PH Richemond, JB Grill, F Altché, C Tallec, F Strub, A Brock, S Smith, ...
arXiv preprint arXiv:2010.10241, 2020
532020
Learning Nash Equilibrium for General-Sum Markov Games from Batch Data
J Pérolat, F Strub, B Piot, O Pietquin
International Conference on Artificial Intelligence and Statistics, 2016
462016
Accurate reconstruction of EBSD datasets by a multimodal data approach using an evolutionary algorithm
MA Charpagne, F Strub, TM Pollock
Materials Characterization 150, 184-198, 2019
392019
Higher: Improving instruction following with hindsight generation for experience replay
G Cideron, M Seurin, F Strub, O Pietquin
2020 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), 225-232, 2020
33*2020
Countering language drift with seeded iterated learning
Y Lu, S Singhal, F Strub, A Courville, O Pietquin
International Conference on Machine Learning, 6437-6447, 2020
332020
Visual reasoning with multi-hop feature modulation
F Strub, M Seurin, E Perez, H De Vries, J Mary, P Preux, ACO Pietquin
Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 784-800, 2018
222018
Emergent communication at scale
R Chaabouni, F Strub, F Altché, E Tarassov, C Tallec, E Davoodi, ...
International conference on learning representations, 2022
152022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20