Παρακολούθηση
Chris McCool
Chris McCool
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-bonn.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deepfruits: A fruit detection system using deep neural networks
I Sa, Z Ge, F Dayoub, B Upcroft, T Perez, C McCool
sensors 16 (8), 1222, 2016
7942016
Bi-modal person recognition on a mobile phone: using mobile phone data
C McCool, S Marcel, A Hadid, M Pietikäinen, P Matejka, J Cernocký, ...
2012 IEEE international conference on multimedia and expo workshops, 635-640, 2012
2712012
Bob: a free signal processing and machine learning toolbox for researchers
A Anjos, L El-Shafey, R Wallace, M Günther, C McCool, S Marcel
Proceedings of the 20th ACM international conference on Multimedia, 1449-1452, 2012
1842012
Autonomous sweet pepper harvesting for protected cropping systems
C Lehnert, A English, C McCool, AW Tow, T Perez
IEEE Robotics and Automation Letters 2 (2), 872-879, 2017
1542017
Mobile biometrics (mobio): Joint face and voice verification for a mobile platform
P Tresadern, C McCool, N Poh, P Matejka, A Hadid, C Levy, T Cootes, ...
IEEE pervasive computing 99, 2012
1502012
Face authentication test on the BANCA database
K Messer, J Kittler, M Sadeghi, M Hamouz, A Kostin, F Cardinaux, ...
Proceedings of the 17th International Conference on Pattern Recognition …, 2004
1482004
On the vulnerability of face verification systems to hill-climbing attacks
J Galbally, C McCool, J Fierrez, S Marcel, J Ortega-Garcia
Pattern Recognition 43 (3), 1027-1038, 2010
1472010
Mixtures of lightweight deep convolutional neural networks: Applied to agricultural robotics
C McCool, T Perez, B Upcroft
IEEE Robotics and Automation Letters 2 (3), 1344-1351, 2017
1402017
Evaluation of features for leaf classification in challenging conditions
D Hall, C McCool, F Dayoub, N Sunderhauf, B Upcroft
2015 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision, 797-804, 2015
1192015
Robot for weed species plant‐specific management
O Bawden, J Kulk, R Russell, C McCool, A English, F Dayoub, C Lehnert, ...
Journal of Field Robotics 34 (6), 1179-1199, 2017
1052017
Peduncle detection of sweet pepper for autonomous crop harvesting—combined color and 3-D information
I Sa, C Lehnert, A English, C McCool, F Dayoub, B Upcroft, T Perez
IEEE Robotics and Automation Letters 2 (2), 765-772, 2017
872017
A scalable formulation of probabilistic linear discriminant analysis: Applied to face recognition
L El Shafey, C McCool, R Wallace, S Marcel
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 35 (7), 1788-1794, 2013
782013
Inter-session variability modelling and joint factor analysis for face authentication
R Wallace, M McLaren, C McCool, S Marcel
2011 International Joint Conference on Biometrics (IJCB), 1-8, 2011
782011
Fruit quantity and ripeness estimation using a robotic vision system
M Halstead, C McCool, S Denman, T Perez, C Fookes
IEEE robotics and automation LETTERS 3 (4), 2995-3002, 2018
702018
Combined 2D/3D face recognition using log-gabor templates
J Cook, C McCool, V Chandran, S Sridharan
2006 IEEE International Conference on Video and Signal Based Surveillance, 83-83, 2006
702006
Mobile biometry (MOBIO) face and speaker verification evaluation
S Marcel, C McCool, P Matejka, T Ahonen, J Cernocky
Proceedings of the 20th International Conference on Pattern Recognition, 2010
692010
The ACRV picking benchmark: A robotic shelf picking benchmark to foster reproducible research
J Leitner, AW Tow, N Sünderhauf, JE Dean, JW Durham, M Cooper, ...
2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 4705-4712, 2017
682017
Sweet pepper pose detection and grasping for automated crop harvesting
C Lehnert, I Sa, C McCool, B Upcroft, T Perez
2016 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA), 2428-2434, 2016
672016
Visual detection of occluded crop: For automated harvesting
C McCool, I Sa, F Dayoub, C Lehnert, T Perez, B Upcroft
2016 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2506-2512, 2016
652016
Fine-grained classification via mixture of deep convolutional neural networks
ZY Ge, A Bewley, C McCool, P Corke, B Upcroft, C Sanderson
2016 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), 1-6, 2016
602016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20