Παρακολούθηση
Duan Luo
Duan Luo
Stanford University, SLAC National Accelerator Laboratory
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα stanford.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Understanding Co roles towards developing Co-free Ni-rich cathodes for rechargeable batteries
T Liu, L Yu, J Liu, J Lu, X Bi, A Dai, M Li, M Li, Z Hu, L Ma, D Luo, J Zheng, ...
Nature energy 6 (3), 277-286, 2021
2792021
Effect of doping on the performance of high-crystalline SrMnO3 perovskite nanofibers as a supercapacitor electrode
G George, SL Jackson, CQ Luo, D Fang, D Luo, D Hu, J Wen, Z Luo
Ceramics International 44 (17), 21982-21992, 2018
1162018
Twist-Angle-Dependent Ultrafast Charge Transfer in MoS2-Graphene van der Waals Heterostructures
D Luo, J Tang, X Shen, F Ji, J Yang, S Weathersby, ME Kozina, Z Chen, ...
Nano Letters 21 (19), 8051-8057, 2021
372021
Conformer-specific photochemistry imaged in real space and time
EG Champenois, DM Sanchez, J Yang, JP Figueira Nunes, A Attar, ...
Science 374 (6564), 178-182, 2021
282021
Role of equilibrium fluctuations in light-induced order
A Zong, PE Dolgirev, A Kogar, Y Su, X Shen, JAW Straquadine, X Wang, ...
Physical Review Letters 127 (22), 227401, 2021
262021
Highly efficient uniaxial in‐plane stretching of a 2D material via ion insertion
PK Muscher, DA Rehn, A Sood, K Lim, D Luo, X Shen, M Zajac, F Lu, ...
Advanced Materials 33 (37), 2101875, 2021
192021
Fast luminescence from rare-earth-codoped BaSiF 6 nanowires with high aspect ratios
G George, SL Jackson, ZR Mobley, BR Gautam, D Fang, J Peng, D Luo, ...
Journal of Materials Chemistry C 6 (27), 7285-7294, 2018
192018
Machine learning the metastable phase diagram of covalently bonded carbon
S Srinivasan, R Batra, D Luo, T Loeffler, S Manna, H Chan, L Yang, ...
Nature communications 13 (1), 3251, 2022
152022
A compact large-format streak tube for imaging lidar
D Hui, D Luo, L Tian, Y Lu, P Chen, J Wang, X Sai, W Wen, X Wang, L Xin, ...
Review of Scientific Instruments 89 (4), 2018
152018
Spin-mediated shear oscillators in a van der Waals antiferromagnet
A Zong, Q Zhang, F Zhou, Y Su, K Hwangbo, X Shen, Q Jiang, H Liu, ...
Nature 620 (7976), 988-993, 2023
142023
Ultrafast formation of a transient two-dimensional diamondlike structure in twisted bilayer graphene
D Luo, D Hui, B Wen, R Li, J Yang, X Shen, AH Reid, S Weathersby, ...
Physical Review B 102 (15), 155431, 2020
122020
Rehybridization dynamics into the pericyclic minimum of an electrocyclic reaction imaged in real-time
Y Liu, DM Sanchez, MR Ware, EG Champenois, J Yang, JPF Nunes, ...
Nature Communications 14 (1), 2795, 2023
82023
Measurement of femtosecond dynamics of ultrafast electron beams through terahertz compression and time-stamping
MAK Othman, AE Gabriel, EC Snively, ME Kozina, X Shen, F Ji, S Lewis, ...
Applied Physics Letters 122 (14), 2023
82023
Traveling wave deflector design for femtosecond streak camera
C Pei, S Wu, D Luo, W Wen, J Xu, J Tian, M Zhang, P Chen, J Chen, R Liu
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2017
72017
Ultrafast optomechanical strain in layered GeS
D Luo, B Zhang, EJ Sie, CM Nyby, Q Fan, X Shen, AH Reid, MC Hoffmann, ...
Nano Letters 23 (6), 2287-2294, 2023
52023
Effects of superparamagnetic iron nanoparticles on electrocatalysts for the reduction of oxygen
T Al-Zoubi, W Gao, CE Schulz, D Luo, AM DiAscro, J Wen, AA Gewirth, ...
Inorganic Chemistry 60 (7), 4236-4242, 2021
52021
Coherent lattice wobbling and out-of-phase intensity oscillations of Friedel pairs observed by ultrafast electron diffraction
Q Qian, X Shen, D Luo, L Jia, M Kozina, R Li, MF Lin, AH Reid, ...
ACS nano 14 (7), 8449-8458, 2020
52020
Machine learning the metastable phase diagram of materials
S Srinivasan, R Batra, D Luo, T Loeffler, S Manna, H Chan, L Yang, ...
arXiv preprint arXiv:2004.08753, 2020
52020
Small-size streak tube for imaging lidar
J Tian, D Hui, D Luo, T Wang, J Zhang, S Chen, H Jia
Selected Papers from the 31st International Congress on High-Speed Imaging …, 2017
52017
Visualizing femtosecond dynamics with ultrafast electron probes through terahertz compression and time-stamping
MAK Othman, EC Snively, AE Gabriel, ME Kozina, X Shen, F Ji, S Lewis, ...
arXiv preprint arXiv:2104.05691, 2021
42021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20