Παρακολούθηση
Eric R. Dufresne
Eric R. Dufresne
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cornell.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mechanotransduction and extracellular matrix homeostasis
JD Humphrey, ER Dufresne, MA Schwartz
Nature reviews Molecular cell biology 15 (12), 802-812, 2014
18962014
The bacterial cytoplasm has glass-like properties and is fluidized by metabolic activity
BR Parry, IV Surovtsev, MT Cabeen, CS O’Hern, ER Dufresne, ...
Cell 156 (1), 183-194, 2014
7462014
Optical tweezer arrays and optical substrates created with diffractive optics
ER Dufresne, DG Grier
Review of scientific instruments 69 (5), 1974-1977, 1998
7141998
Computer-generated holographic optical tweezer arrays
ER Dufresne, GC Spalding, MT Dearing, SA Sheets, DG Grier
Review of Scientific Instruments 72 (3), 1810-1816, 2001
6472001
Membrane tension maintains cell polarity by confining signals to the leading edge during neutrophil migration
AR Houk, A Jilkine, CO Mejean, R Boltyanskiy, ER Dufresne, ...
Cell 148 (1), 175-188, 2012
5882012
Structure, function, and self-assembly of single network gyroid (I4132) photonic crystals in butterfly wing scales
V Saranathan, CO Osuji, SGJ Mochrie, H Noh, S Narayanan, A Sandy, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 107 (26), 11676-11681, 2010
5362010
Observation of plasmon propagation, redirection, and fan-out in silver nanowires
AW Sanders, DA Routenberg, BJ Wiley, Y Xia, ER Dufresne, MA Reed
Nano letters 6 (8), 1822-1826, 2006
4992006
Biomimetic isotropic nanostructures for structural coloration
JD Forster, H Noh, SF Liew, V Saranathan, CF Schreck, L Yang, JG Park, ...
arXiv preprint arXiv:0912.4290, 2009
4102009
Charge stabilization in nonpolar solvents
MF Hsu, ER Dufresne, DA Weitz
Langmuir 21 (11), 4881-4887, 2005
3792005
Onset of buckling in drying droplets of colloidal suspensions
N Tsapis, ER Dufresne, SS Sinha, CS Riera, JW Hutchinson, ...
Physical review letters 94 (1), 018302, 2005
3702005
Universal deformation of soft substrates near a contact line and the direct measurement of solid surface stresses
RW Style, R Boltyanskiy, Y Che, JS Wettlaufer, LA Wilen, ER Dufresne
Physical review letters 110 (6), 066103, 2013
3542013
Traction force microscopy in physics and biology
RW Style, R Boltyanskiy, GK German, C Hyland, CW MacMinn, AF Mertz, ...
Soft matter 10 (23), 4047-4055, 2014
3462014
Flow and fracture in drying nanoparticle suspensions
ER Dufresne, EI Corwin, NA Greenblatt, J Ashmore, DY Wang, ...
Physical review letters 91 (22), 224501, 2003
3412003
Elastocapillarity: Surface tension and the mechanics of soft solids
RW Style, A Jagota, CY Hui, ER Dufresne
Annual Review of Condensed Matter Physics 8, 99-118, 2017
3222017
Surface tension and contact with soft elastic solids
RW Style, C Hyland, R Boltyanskiy, JS Wettlaufer, ER Dufresne
Nature communications 4 (1), 2728, 2013
3172013
Deformation of an elastic substrate by a three-phase contact line
ER Jerison, Y Xu, LA Wilen, ER Dufresne
Physical review letters 106 (18), 186103, 2011
3092011
Static wetting on deformable substrates, from liquids to soft solids
RW Style, ER Dufresne
Soft Matter 8 (27), 7177-7184, 2012
2832012
Hydrodynamic coupling of two Brownian spheres to a planar surface
ER Dufresne, TM Squires, MP Brenner, DG Grier
Physical review letters 85 (15), 3317, 2000
2792000
Self-assembly of amorphous biophotonic nanostructures by phase separation
ER Dufresne, H Noh, V Saranathan, SGJ Mochrie, H Cao, RO Prum
Soft Matter 5 (9), 1792-1795, 2009
2782009
How noniridescent colors are generated by quasi‐ordered structures of bird feathers
H Noh, SF Liew, V Saranathan, SGJ Mochrie, RO Prum, ER Dufresne, ...
Advanced Materials 22 (26‐27), 2871-2880, 2010
2752010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20