Παρακολούθηση
Anastasia N. Katsaounidou
Anastasia N. Katsaounidou
Political Scientist, Dr. of Journalism and Mass Communications
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ionio.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
MAthE the game: A serious game for education and training in news verification
A Katsaounidou, L Vrysis, R Kotsakis, C Dimoulas, A Veglis
Education Sciences 9 (2), 155, 2019
832019
Cross-media authentication and verification: emerging research and opportunities: emerging research and opportunities
A Katsaounidou, C Dimoulas, A Veglis
IGI Global, 2018
352018
News authentication and tampered images: evaluating the photo-truth impact through image verification algorithms
AN Katsaounidou, A Gardikiotis, N Tsipas, CA Dimoulas
Heliyon 6 (12), 2020
172020
Integrating content authentication support in media services
A Katsaounidou, C Dimoulas
Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition, 2908-2919, 2018
132018
A prototype web application to support human-centered audiovisual content authentication and crowdsourcing
N Vryzas, A Katsaounidou, L Vrysis, R Kotsakis, C Dimoulas
Future Internet 14 (3), 75, 2022
72022
Investigation of audio tampering in broadcast content
N Vryzas, A Katsaounidou, R Kotsakis, CA Dimoulas, G Kalliris
Audio Engineering Society Convention 144, 2018
72018
The Role of media educator on the age of misinformation Crisis
A Katsaounidou, C Dimoulas
Proceedings of the EJTA Teachers’ Conference on Crisis Reporting …, 2018
62018
Audio-driven multimedia content authentication as a service
N Vryzas, A Katsaounidou, R Kotsakis, CA Dimoulas, G Kalliris
Audio Engineering Society Convention 146, 2019
52019
Multimodal news authentication as a service: The «True News» Extension
A Katsaounidou, N Vryzas, R Kotsakis, C Dimoulas
Redefining Communication: Social Media and the Age of Innovation, 11, 2019
32019
Integrating Content Authentication Support in Media Services. InEncyclopedia of Information Science and Technology
A Katsaounidou, C Dimoulas
IGI Global: Hershey, PA, USA, 2018
32018
What should we do now? Support of critical national policies depends on social psychological processes and media framing
A Gardikiotis, P Xanthopoulos, A Katsaounidou, S Papasarafianou, ...
Hellenic Journal of Psychology 14 (3), 223-241, 2017
22017
Διαδραστικά και συνεργατικά περιβάλλοντα υποστήριξης του ελέγχου αυθεντικότητας ψηφιακού περιεχομένου
Χ Δημουλάς, Α Κατσαουνίδου, Γ Καλλίρης, Ι Κωσταρέλλα, Ν Παναγιώτου, ...
2020
AES 146TH INTERNATIONAL CONVENTION
S Son, J Jeon, J Choi, M Pakhomov, N Vryzas, A Katsaounidou, ...
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13