Παρακολούθηση
George Anastasakis
George Anastasakis
Καθηγητής Θαλάσσιας Γεωλογίας, Ιζηματολογίας και Λιθοστρωματογραφίας, ΕΚΠΑ
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geol.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Low sea-level stand emplacement of megaturbidites in the western and eastern Mediterranean Sea
RG Rothwell, MS Reeder, G Anastasakis, DAV Stow, J Thomson, ...
Sedimentary Geology 135 (1-4), 75-88, 2000
812000
Tectonic connection of the Hellenic and Cyprus arcs and related geotectonic elements
G Anastasakis, G Kelling
Marine Geology 97 (3-4), 261-277, 1991
631991
Sapropels and organic-rich variants in the Mediterranean: sequence development and classification
GC Anastasakis, DJ Stanley
Geological Society, London, Special Publications 15 (1), 497-510, 1984
581984
Uppermost Sapropel, Eastern Mediterranean-Paleoceanography and Stagnation
GC Anastasakis, DJ Stanley
National Geographic Research 2 (2), 179-197, 1986
531986
Post-Middle-Miocene paleogeographic evolution of the Central Aegean Sea and detailed Quaternary reconstruction of the region. Its possible influence on the distribution of the …
GC Anastasakis, M Dermitzakis
Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie-Monatshefte, 1-16, 1990
431990
Palaeo-environmental variations in eastern Mediterranean sediments: a multidisciplinary approach in a prehistoric setting
GJ De Lange, PJM Van Santvoort, C Langereis, J Thomson, C Corselli, ...
Progress in Oceanography 44 (1-3), 369-386, 1999
411999
Upper Cenozoic stratigraphy and paleogeographic evolution of Myrtoon and adjacent basins, Aegean Sea, Greece
G Anastasakis, DJW Piper, MD Dermitzakis, V Karakitsios
Marine and Petroleum Geology 23 (3), 353-369, 2006
342006
The character of seismo‐turbidites in the S‐1 sapropel, Zakinthos and Strofadhes basins, Greece
GC Anastasakis, DJW Piper
Sedimentology 38 (4), 717-733, 1991
341991
Morphological recognition of Globigerinoides ruber morphotypes and their susceptibility to diagenetic alteration in the eastern Mediterranean Sea
G Kontakiotis, A Antonarakou, PG Mortyn, H Drinia, G Anastasakis, ...
Journal of Marine Systems 174, 12-24, 2017
312017
Late Neogene evolution of the western South Aegean volcanic arc: sedimentary imprint of volcanicity around Milos
G Anastasakis, DJW Piper
Marine Geology 215 (3-4), 135-158, 2005
312005
Planktonic foraminiferal abnormalities in coastal and open marine eastern Mediterranean environments: A natural stress monitoring approach in recent and early Holocene marine …
A Antonarakou, G Kontakiotis, S Zarkogiannis, PG Mortyn, H Drinia, ...
Journal of Marine Systems 181, 63-78, 2018
282018
New insights into the early Pliocene hydrographic dynamics and their relationship to the climatic evolution of the Mediterranean Sea
G Kontakiotis, V Karakitsios, PG Mortyn, A Antonarakou, H Drinia, ...
Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology 459, 348-364, 2016
282016
Decoding sea surface and paleoclimate conditions in the eastern Mediterranean over the Tortonian-Messinian Transition
G Kontakiotis, E Besiou, A Antonarakou, SD Zarkogiannis, A Kostis, ...
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 534, 109312, 2019
272019
Foraminifera eco-biostratigraphy of the southern Evoikos outer shelf, central Aegean Sea, during MIS 5 to present
H Drinia, A Antonarakou, T Tsourou, G Kontakiotis, M Psychogiou, ...
Continental Shelf Research 126, 36-49, 2016
262016
The changing architecture of sea-level lowstand deposits across the Mid-Pleistocene Transition: South Evoikos Gulf, Greece
G Anastasakis, DJW Piper
Quaternary Science Reviews 73, 103-114, 2013
212013
Sedimentological response to neotectonics and sea-level change in a delta-fed, complex graben: Gulf of Amvrakikos, western Greece
G Anastasakis, DJW Piper, C Tziavos
Marine Geology 236 (1-2), 27-44, 2007
212007
Stratigraphic framework of the Gavdos Island Neogene sediments
GC Anastasakis, MD Dermitzakis, MV Triantaphyllou
Newsletters on Stratigraphy, 1-15, 1995
191995
Impact of latest-glacial to Holocene sea-level oscillations on central Aegean shelf ecosystems: A benthic foraminiferal palaeoenvironmental assessment of South Evoikos Gulf, Greece
MA Louvari, H Drinia, G Kontakiotis, L Di Bella, A Antonarakou, ...
Journal of Marine Systems 199, 103181, 2019
162019
The early to mid-Holocene marine tephrostratigraphic record in the Nisyros-Yali-Kos volcanic center, SE Aegean Sea
A Koutrouli, G Anastasakis, G Kontakiotis, S Ballengee, S Kuehn, ...
Journal of Volcanology and Geothermal Research 366, 96-111, 2018
162018
Distribution and chronology of submarine volcanic rocks around Santorini and their relationship to faulting
DJW Piper, G Pe-Piper, C Perissoratis, G Anastasakis
Geological Society, London, Special Publications 291 (1), 99-111, 2007
162007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20