Παρακολούθηση
Attila Zséder
Attila Zséder
MTA Nytud
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nytud.mta.hu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Budapestacad at TAC 2010
DM Nemeskey, GA Recski, A Zséder, A Kornai
132010
Rapid creation of large-scale corpora and frequency dictionaries.
A Zséder, G Recski, D Varga, A Kornai
LREC, 1462-1465, 2012
112012
Spreading activation in language understanding
DM Nemeskey, GA Recski, M Makrai, A Zséder, A Kornai
102013
NP alignment in bilingual corpora
G Recski, A Rung, A Zséder, A Kornai
recall 71 (69.8), 73.8, 2010
92010
Fonévi csoportok azonosıtása magyar-angol párhuzamos korpuszban [Identifying noun phrases in a parallel corpus of English and Hungarian]
G Recski, D Varga, A Zséder, A Kornai
VI. Magyar Számitógépes Nyelvészeti Konferencia [6th Hungarian Conference on …, 2009
62009
Főnévi csoportok azonosítása magyar-angol párhuzamos korpuszban
GA Recski, D Varga, A Zséder, A Kornai
62009
Miből lesz a robot MÁV-pénztáros
D Nemeskey, G Recski, A Zséder
32013
Structure learning in weighted languages
A Kornai, A Zséder, GA Recski
Omnipress, 2013
22013
The hunvec framework for NN-CRF-based sequential tagging
KA Pajkossy, A Zséder
European Language Resources Association (ELRA), 2016
12016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9