Παρακολούθηση
Animesh Garg
Animesh Garg
Georgia Institute of Technology, University of Toronto, Nvidia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gatech.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Progprompt: Generating situated robot task plans using large language models
I Singh, V Blukis, A Mousavian, A Goyal, D Xu, J Tremblay, D Fox, ...
2023 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 11523 …, 2023
4442023
Making sense of vision and touch: Self-supervised learning of multimodal representations for contact-rich tasks
MA Lee, Y Zhu, K Srinivasan, P Shah, S Savarese, L Fei-Fei, A Garg, ...
2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 8943-8950, 2019
3752019
RoboTurk: A crowdsourcing platform for robotic skill learning through imitation
A Mandlekar, Y Zhu, A Garg, J Booher, M Spero, A Tung, J Gao, ...
Conference on Robot Learning (CoRL), 2018
2342018
Learning task-oriented grasping for tool manipulation from simulated self-supervision
K Fang, Y Zhu, A Garg, A Kurenkov, V Mehta, L Fei-Fei, S Savarese
The International Journal of Robotics Research 39 (2-3), 202-216, 2020
2282020
Neural task programming: Learning to generalize across hierarchical tasks
D Xu, S Nair, Y Zhu, J Gao, A Garg, L Fei-Fei, S Savarese
IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2018
2252018
Learning by Observation for Surgical Subtasks: Multilateral Cutting of 3D Viscoelastic and 2D Orthotropic Tissue Phantoms
A Murali*, S Sen*, B Kehoe, A Garg, S McFarland, S Patil, WD Boyd, ...
IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 1202 - 1209, 2015
2232015
Automating Multiple-Throw Multilateral Surgical Suturing with a Mechanical Needle Guide and Sequential Convex Optimization
S Sen*, A Garg*, DV Gealy, S McKinley, Y Jen, ...
IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2016, 2016
2142016
Adversarially Robust Policy Learning: Active Construction of Physically-Plausible Perturbations
A Mandlekar*, Y Zhu*, A Garg*, L Fei-Fei, ...
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS …, 2017
2012017
Making sense of vision and touch: Learning multimodal representations for contact-rich tasks
MA Lee, Y Zhu, P Zachares, M Tan, K Srinivasan, S Savarese, L Fei-Fei, ...
IEEE Transactions on Robotics 36 (3), 582-596, 2020
2002020
Variable Impedance Control in End-Effector Space: An Action Space for Reinforcement Learning in Contact-Rich Tasks
R Martín-Martín, MA Lee, R Gardner, S Savarese, J Bohg, A Garg
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS …, 2019
1972019
Transition State Clustering: Unsupervised Surgical Trajectory Segmentation For Robot Learning
S Krishnan*, A Garg*, S Patil, C Lea, G Hager, P Abbeel, ...
International Journal of Robotics Research 36 (13-14), 1595 - 1618, 2017
1832017
Weakly supervised 3d reconstruction with adversarial constraint
JY Gwak, CB Choy, M Chandraker, A Garg, S Savarese
2017 International Conference on 3D Vision (3DV), 263-272, 2017
159*2017
Multilateral Surgical Pattern Cutting in 2D Orthotropic Gauze with Deep Reinforcement Learning Policies for Tensioning
B Thananjeyan, A Garg, S Krishnan, C Chen, L Miller, K Goldberg
IEEE Int'l Conf. on Robotics and Automation (ICRA), 2017
1552017
Neural task graphs: Generalizing to unseen tasks from a single video demonstration
DA Huang, S Nair, D Xu, Y Zhu, A Garg, L Fei-Fei, S Savarese, ...
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 8565-8574, 2019
1542019
Open x-embodiment: Robotic learning datasets and rt-x models
arXiv preprint arXiv:2310.08864, 2023
137*2023
DeformNet: Free-Form Deformation Network for 3D Shape Reconstruction from a Single Image
A Kurenkov*, J Ji*, A Garg, V Mehta, JY Gwak, C Choy, ...
IEEE Winter Conf. on Applications of Computer Vision (WACV), 2018
1362018
X-Pool: Cross-Modal Language-Video Attention for Text-Video Retrieval
S Krishna Gorti, N Vouitsis, J Ma, K Golestan, M Volkovs, A Garg, G Yu
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022
133*2022
Conservative Safety Critics for Exploration
H Bharadhwaj, A Kumar, N Rhinehart, S Levine, F Shkurti, A Garg
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2021
1322021
Mechanical Search: Multi-Step Retrieval of a Target Object Occluded by Clutter
M Danielczuk, A Kurenkov, A Balakrishna, M Matl, D Wang, ...
IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2019
1242019
Pessimistic Bootstrapping for Uncertainty-Driven Offline Reinforcement Learning
C Bai, L Wang, Z Yang, Z Deng, A Garg, P Liu, Z Wang
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2022
1182022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20