Παρακολούθηση
Luca Sanguinetti
Luca Sanguinetti
Full Professor, Pisa University, Italy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unipi.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Massive MIMO networks: Spectral, energy, and hardware efficiency
E Björnson, J Hoydis, L Sanguinetti
Foundations and Trends® in Signal Processing 11 (3-4), 154-655, 2017
18232017
Optimal design of energy-efficient multi-user MIMO systems: Is massive MIMO the answer?
E Björnson, L Sanguinetti, J Hoydis, M Debbah
IEEE Transactions on wireless communications 14 (6), 3059-3075, 2015
8782015
Massive MIMO is a reality—What is next?: Five promising research directions for antenna arrays
E Björnson, L Sanguinetti, H Wymeersch, J Hoydis, TL Marzetta
Digital Signal Processing 94, 3-20, 2019
7322019
Making cell-free massive MIMO competitive with MMSE processing and centralized implementation
E Björnson, L Sanguinetti
IEEE Transactions on Wireless Communications 19 (1), 77-90, 2019
6732019
Scalable cell-free massive MIMO systems
E Björnson, L Sanguinetti
IEEE Transactions on Communications 68 (7), 4247-4261, 2020
6132020
Massive MIMO has unlimited capacity
E Björnson, J Hoydis, L Sanguinetti
IEEE Transactions on Wireless Communications 17 (1), 574-590, 2018
4532018
Foundations of user-centric cell-free massive MIMO
ÖT Demir, E Björnson, L Sanguinetti
Foundations and Trends® in Signal Processing 14 (3-4), 162-472, 2021
4342021
Rayleigh fading modeling and channel hardening for reconfigurable intelligent surfaces
E Björnson, L Sanguinetti
IEEE Wireless Communications Letters 10 (4), 830-834, 2020
3892020
Power scaling laws and near-field behaviors of massive MIMO and intelligent reflecting surfaces
E Björnson, L Sanguinetti
IEEE Open Journal of the Communications Society 1, 1306-1324, 2020
3332020
Toward massive MIMO 2.0: Understanding spatial correlation, interference suppression, and pilot contamination
L Sanguinetti, E Björnson, J Hoydis
IEEE Transactions on Communications 68 (1), 232-257, 2019
3212019
Reconfigurable intelligent surfaces: A signal processing perspective with wireless applications
E Björnson, H Wymeersch, B Matthiesen, P Popovski, L Sanguinetti, ...
IEEE Signal Processing Magazine 39 (2), 135-158, 2022
3172022
Energy-efficient power control: A look at 5G wireless technologies
A Zappone, L Sanguinetti, G Bacci, E Jorswieck, M Debbah
IEEE Transactions on Signal Processing 64 (7), 1668-1683, 2015
2922015
Designing multi-user MIMO for energy efficiency: When is massive MIMO the answer?
E Björnson, L Sanguinetti, J Hoydis, M Debbah
2014 IEEE wireless communications and networking conference (WCNC), 242-247, 2014
2582014
Globally optimal energy-efficient power control and receiver design in wireless networks
A Zappone, E Björnson, L Sanguinetti, E Jorswieck
IEEE Transactions on Signal Processing 65 (11), 2844-2859, 2017
2432017
A tutorial on the optimization of amplify-and-forward MIMO relay systems
L Sanguinetti, AA D'Amico, Y Rong
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 30 (8), 1331-1346, 2012
2342012
Deploying dense networks for maximal energy efficiency: Small cells meet massive MIMO
E Björnson, L Sanguinetti, M Kountouris
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 34 (4), 832-847, 2016
2282016
Spatially-stationary model for holographic MIMO small-scale fading
A Pizzo, TL Marzetta, L Sanguinetti
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 38 (9), 1964-1979, 2020
1772020
Deep learning power allocation in massive MIMO
L Sanguinetti, A Zappone, M Debbah
2018 52nd Asilomar conference on signals, systems, and computers, 1257-1261, 2018
1552018
Interference management in 5G reverse TDD HetNets with wireless backhaul: A large system analysis
L Sanguinetti, AL Moustakas, M Debbah
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 33 (6), 1187-1200, 2015
1442015
Game theory for networks: A tutorial on game-theoretic tools for emerging signal processing applications
G Bacci, S Lasaulce, W Saad, L Sanguinetti
IEEE Signal Processing Magazine 33 (1), 94-119, 2015
1432015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20