Παρακολούθηση
Emmanouil K. Ikonomakis
Emmanouil K. Ikonomakis
Mueller-Elektronik GmbH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα math.upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Text classification using machine learning techniques.
M Ikonomakis, S Kotsiantis, V Tampakas
WSEAS transactions on computers 4 (8), 966-974, 2005
7002005
Text classification: a recent overview
M Ikonomakis, S Kotsiantis, V Tampakas
Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on Computers, 1-6, 2005
252005
Content driven clustering algorithm combining density and distance functions
EK Ikonomakis, GM Spyrou, MN Vrahatis
Pattern Recognition 87, 190-202, 2019
82019
Efficient unsupervised clustering through intelligent optimization
GS Antzoulatos, EK Ikonomakis, MN Vrahatis
Proceedings of the IASTED International Conference Artificial Intelligence …, 2009
32009
e-Prolipsis: a web based risk estimation platform to support and register breast cancer diagnosis in Greece
AC Dimopoulos, J Lakoumentas, A Antaraki, A Frigas, EK Ikonomakis, ...
2012 IEEE 12th International Conference on Bioinformatics & Bioengineering …, 2012
22012
An e-voting-based data gathering scheme for decision support systems
VI Galanis, EK Ikonomakis, GC Meletiou, MN Vrahatis
International journal of decision sciences, risk and management 2 (1-2), 36-45, 2010
22010
Computational insights on the molecular mechanisms across breast cancer progression combining gene differential expression and co-expression
EK Ikonomakis, MM Bourdakou, G Kolios, MN Vrahatis, GM Spyrou
2021 IEEE EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics …, 2021
2021
Performance evaluation of clustering algorithms on microcalcifications as mammography findings
EK Ikonomakis, GM Spyrou, PA Ligomenides, MN Vrahatis
13th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering …, 2013
2013
Füsun Çıtak Er, 57, 85, 136
D Ntalaperas, D Tsalikakis, D Vergados, D Diamantis, EG Spanakis, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9