Παρακολούθηση
Alberto Freitas
Alberto Freitas
MEDCIDS/FMUP, CINTESIS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.up.pt
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Factors influencing hospital high length of stay outliers
A Freitas, T Silva-Costa, F Lopes, I Garcia-Lema, A Teixeira-Pinto, ...
BMC health services research 12 (1), 1-10, 2012
1312012
Cost-sensitive decision trees applied to medical data
A Freitas, A Costa-Pereira, P Brazdil
International Conference on Data Warehousing and Knowledge Discovery, 303-312, 2007
1042007
Applying data mining techniques to improve diagnosis in neonatal jaundice
D Ferreira, A Oliveira, A Freitas
BMC medical informatics and decision making 12 (1), 1-6, 2012
882012
Applying data mining techniques to improve breast cancer diagnosis
J Diz, G Marreiros, A Freitas
Journal of medical systems 40 (9), 1-7, 2016
682016
The impact of COVID-19 pandemic on psychiatric emergency department visits–a descriptive study
M Gonçalves-Pinho, P Mota, J Ribeiro, S Macedo, A Freitas
Psychiatric Quarterly 92 (2), 621-631, 2021
632021
Data quality and integration issues in electronic health records
RJ Cruz-Correia, PP Rodrigues, A Freitas, FC Almeida, R Chen, ...
Information discovery on electronic health records, 73-114, 2009
512009
Burden of burns in Portugal, 2000–2013: a clinical and economic analysis of 26,447 hospitalisations
JV Santos, A Oliveira, A Costa-Pereira, J Amarante, A Freitas
Burns 42 (4), 891-900, 2016
502016
An investigation of the environmental determinants of asthma hospitalizations: An applied spatial approach
D Ayres-Sampaio, AC Teodoro, N Sillero, C Santos, J Fonseca, A Freitas
Applied Geography 47, 10-19, 2014
502014
Analysis of the quality of hospital information systems audit trails
R Cruz-Correia, I Boldt, L Lapão, C Santos-Pereira, PP Rodrigues, ...
BMC medical informatics and decision making 13 (1), 1-10, 2013
482013
Detection of adverse drug reactions using hospital databases—a nationwide study in Portugal
A Miguel, B Marques, A Freitas, F Lopes, L Azevedo, AC Pereira
Pharmacoepidemiology and drug safety 22 (8), 907-913, 2013
452013
Health records as the basis of clinical coding: Is the quality adequate? A qualitative study of medical coders’ perceptions
V Alonso, JV Santos, M Pinto, J Ferreira, I Lema, F Lopes, A Freitas
Health Information Management Journal 49 (1), 28-37, 2020
432020
Remote sensing in human health: A 10-year bibliometric analysis
J Viana, JV Santos, RM Neiva, J Souza, L Duarte, AC Teodoro, A Freitas
Remote Sensing 9 (12), 1225, 2017
422017
Methodologies for the detection of adverse drug reactions: comparison of hospital databases, chart review and spontaneous reporting
A Miguel, LF Azevedo, F Lopes, A Freitas, AC Pereira
pharmacoepidemiology and drug safety 22 (1), 98-102, 2013
372013
Implications of data quality problems within hospital administrative databases
JA Freitas, T Silva-Costa, B Marques, A Costa-Pereira
XII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and …, 2010
362010
Clinical and economic burden of hospitalizations with registration of penicillin allergy
B Sousa-Pinto, A Cardoso-Fernandes, L Araújo, JA Fonseca, A Freitas, ...
Annals of Allergy, Asthma & Immunology 120 (2), 190-194. e2, 2018
352018
Definition of a core set of quality indicators for the assessment of HIV/AIDS clinical care: a systematic review
E Catumbela, V Certal, A Freitas, C Costa, A Sarmento, ...
BMC Health Services Research 13 (1), 1-11, 2013
352013
Hospital admissions 2000–2014: A retrospective analysis of 288 096 events in patients with dementia
C Bernardes, J Massano, A Freitas
Archives of gerontology and geriatrics 77, 150-157, 2018
332018
Stevens–Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis and erythema multiforme drug-related hospitalisations in a national administrative database
B Sousa-Pinto, L Araújo, A Freitas, O Correia, L Delgado
Clinical and translational allergy 8 (1), 1-10, 2018
322018
Hospitalisations with hidradenitis suppurativa: an increasing problem that deserves closer attention
JV Santos, C Lisboa, C Lanna, A Costa-Pereira, A Freitas
Dermatology 232 (5), 613-618, 2016
322016
Primary health care quality indicators: an umbrella review
A Ramalho, P Castro, M Goncalves-Pinho, J Teixeira, JV Santos, J Viana, ...
PloS one 14 (8), e0220888, 2019
312019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20