Παρακολούθηση
Wolfram Burgard
Wolfram Burgard
Professor of Computer Science, Technical University of Nuremberg
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utn.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Probabilistic robotics
S Thrun, W Burgard, D Fox
MIT Press, 2005
128052005
Principles of robot motion: theory, algorithms, and implementation
H Choset, KM Lynch, S Hutchinson, G Kantor, W Burgard, LE Kavraki, ...
The MIT Press, 2005
39222005
The dynamic window approach to collision avoidance
D Fox, W Burgard, S Thrun
IEEE Robotics & Automation Magazine 4 (1), 23-33, 1997
36641997
A benchmark for the evaluation of RGB-D SLAM systems
J Sturm, N Engelhard, F Endres, W Burgard, D Cremers
2012 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems …, 2012
31362012
Improved techniques for grid mapping with rao-blackwellized particle filters
G Grisetti, C Stachniss, W Burgard
IEEE transactions on Robotics 23 (1), 34-46, 2007
27342007
OctoMap: An efficient probabilistic 3D mapping framework based on octrees
A Hornung, KM Wurm, M Bennewitz, C Stachniss, W Burgard
Autonomous robots 34, 189-206, 2013
26632013
Robust Monte Carlo localization for mobile robots
S Thrun, D Fox, W Burgard, F Dellaert
Artificial intelligence 128 (1-2), 99-141, 2001
26182001
g2o: A general framework for graph optimization
R Kuemmerle, G Grisetti, H Strasdat, K Konolige, W Burgard
Robotics and Automation (ICRA), 2011 IEEE International Conference on, 3607-3613, 2011
25892011
Monte carlo localization for mobile robots
F Dellaert, D Fox, W Burgard, S Thrun
Proceedings 1999 IEEE international conference on robotics and automation …, 1999
22731999
Experiences with an interactive museum tour-guide robot
W Burgard, AB Cremers, D Fox, D Hähnel, G Lakemeyer, D Schulz, ...
Artificial intelligence 114 (1-2), 3-55, 1999
19191999
Deep learning with convolutional neural networks for EEG decoding and visualization
RT Schirrmeister, JT Springenberg, LDJ Fiederer, M Glasstetter, ...
Human brain mapping 38 (11), 5391-5420, 2017
17522017
Monte carlo localization: Efficient position estimation for mobile robots
D Fox, W Burgard, F Dellaert, S Thrun
Aaai/iaai 1999 (343-349), 2-2, 1999
16641999
Markov localization for mobile robots in dynamic environments
W Burgard, D Fox, S Thrun
Arxiv preprint arXiv:1106.0222, 1999
1404*1999
Coordinated multi-robot exploration
W Burgard, M Moors, C Stachniss, FE Schneider
IEEE Transactions on robotics 21 (3), 376-386, 2005
13902005
A tutorial on graph-based SLAM
G Grisetti, R Kümmerle, C Stachniss, W Burgard
IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine 2 (4), 31-43, 2010
13662010
A probabilistic approach to concurrent mapping and localization for mobile robots
S Thrun, W Burgard, D Fox
Autonomous Robots 5, 253-271, 1998
13111998
MINERVA: A second-generation museum tour-guide robot
S Thrun, M Bennewitz, W Burgard, AB Cremers, F Dellaert, D Fox, ...
Proceedings 1999 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 1999
11071999
Mapping and localization with RFID technology
D Hahnel, W Burgard, D Fox, K Fishkin, M Philipose
IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2004. Proceedings …, 2004
10802004
A real-time algorithm for mobile robot mapping with applications to multi-robot and 3D mapping
S Thrun, W Burgard, D Fox
Proceedings 2000 ICRA. Millennium Conference. IEEE International Conference …, 2000
10782000
Collaborative multi-robot exploration
W Burgard, M Moors, D Fox, R Simmons, S Thrun
Proceedings 2000 ICRA. Millennium Conference. IEEE International Conference …, 2000
10722000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20