Παρακολούθηση
Frederic Dufaux
Frederic Dufaux
Université Paris-Saclay, CNRS, CentraleSupélec, L2S
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα l2s.centralesupelec.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A no-reference perceptual blur metric
P Marziliano, F Dufaux, S Winkler, T Ebrahimi
Image processing. 2002. Proceedings. 2002 international conference on 3, III-III, 2002
8322002
Motion estimation techniques for digital TV: A review and a new contribution
F Dufaux, F Moscheni
Proceedings of the IEEE 83 (6), 858-876, 1995
7471995
Perceptual blur and ringing metrics: application to JPEG2000
P Marziliano, F Dufaux, S Winkler, T Ebrahimi
Signal processing: Image communication 19 (2), 163-172, 2004
6872004
Efficient, robust, and fast global motion estimation for video coding
F Dufaux, J Konrad
IEEE transactions on image processing 9 (3), 497-501, 2000
5192000
Scrambling for privacy protection in video surveillance systems
F Dufaux, T Ebrahimi
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 18 (8), 1168-1174, 2008
3312008
The JPEG XR image coding standard [Standards in a Nutshell]
F Dufaux, GJ Sullivan, T Ebrahimi
IEEE Signal Processing Magazine 26 (6), 195-204, 2009
2162009
Subjective assessment of H. 264/AVC video sequences transmitted over a noisy channel
F De Simone, M Naccari, M Tagliasacchi, F Dufaux, S Tubaro, T Ebrahimi
2009 international workshop on quality of multimedia experience, 204-209, 2009
1852009
Technique for ranking multimedia annotations of interest
BS Eberman, DE Kovalcin, F Dufaux, M Sokolov, AP De Vries
US Patent 6,173,287, 2001
1662001
Key frame selection to represent a video
F Dufaux
Image Processing, 2000. Proceedings. 2000 International Conference on 2, 275-278, 2000
160*2000
Scrambling for video surveillance with privacy
F Dufaux, T Ebrahimi
2006 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshop (CVPRW …, 2006
1562006
Spatio-temporal segmentation based on motion and static segmentation
F Dufaux, F Moscheni, A Lippman
International Conference on Image Processing (ICIP), 306, 1995
1421995
Camera-based document scanning system using multiple-pass mosaicking
F Dufaux, SB Kang, RA Ulichney
US Patent 7,046,401, 2006
1352006
Smart Video Surveillance System Ensuring Privacy
T Ebrahimi, F Dufaux
US Patent App. 11/631,806, 2007
1302007
Learning Convolutional Transforms for Lossy Point Cloud Geometry Compression
M Quach, G Valenzise, F Dufaux
Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP’2019), 2019
1242019
Video quality evaluation for mobile applications
S Winkler, F Dufaux
Visual Communications and Image Processing 2003 5150, 593-603, 2003
1152003
Background mosaicking for low bit rate video coding
F Dufaux, F Moscheni
Proceedings of 3rd IEEE International Conference on Image Processing 1, 673-676, 1996
1151996
A framework for the validation of privacy protection solutions in video surveillance
F Dufaux, T Ebrahimi
2010 IEEE International Conference on Multimedia and Expo, 66-71, 2010
1022010
Fusion-based multiview distributed video coding
M Ouaret, F Dufaux, T Ebrahimi
Proceedings of the 4th ACM international workshop on Video surveillance and …, 2006
992006
High dynamic range video: from acquisition, to display and applications
F Dufaux, P Le Callet, R Mantiuk, M Mrak
Academic Press, 2016
962016
Emerging Technologies for 3D Video: Creation, Coding, Transmission and Rendering
F Dufaux, B Pesquet-Popescu, M Cagnazzo
Wiley, 2014
952014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20