Παρακολούθηση
Paraskevi K. Karachle
Paraskevi K. Karachle
Hellenic Centre for Marine Research 46.7 km Athens Sounio ave. P.O. Box 712, 19013 Anavyssos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hcmr.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Alien species in the Mediterranean Sea by 2012. A contribution to the application of European Union's Marine Strategy Framework Directive (MSFD). Part 2. Introduction trends …
A Zenetos, S Gofas, C Morri, A Rosso, D Violanti, JE García Raso, ...
Mediterranean Marine Science 13 (2), 328-352, 2012
6442012
Unpublished Mediterranean records of marine alien and cryptogenic species
S Katsanevakis, D Poursanidis, R Hoffmann, J Rizgalla, SBS Rothman, ...
BioInvasions Records, 9 (2), 165-182., 2020
892020
Morphometrics and allometry in fishes
PK Karachle, KI Stergiou
morphometrics, 65-86, 2012
832012
Bluespotted cornetfish, Fistularia commersonii Ruppell, 1838: a Lessepsian sprinter
PK Karachle, C Triantaphyllidis, KI Stergiou
Acta ichthyologica et piscatoria 1 (34), 2004
762004
Deep cleaning of alien and cryptogenic species records in the Greek Seas (2018 update)
A Zenetos, M Corsini-Foka, F Crocetta, V Gerovasileiou, PK Karachle, ...
Management of Biological Invasions 9 (3), 209-226, 2018
712018
New Mediterranean marine biodiversity records (December, 2013)
M Bilecenoglu, JEF Alfaya, E Azzurr, R Baldacconi, YÖ Boyaci, V Circosta, ...
Mediterranean Marine Science 14 (2), 2013
712013
Intestine morphometrics of fishes: a compilation and analysis of bibliographic data
PK Karachle, KI Stergiou
Acta ichthyologica et piscatoria 40 (1), 45-54, 2010
682010
The Marine Ichthyofauna of Egypt
ESH Kh. Akel, PK Karachle
Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries 21 (3), 81-116, 2017
66*2017
An update on the feeding habits of fish in the Mediterranean Sea (2002-2015)
PK Karachle, KI Stergiou
Mediterranean Marine Science 18 (1), 43-52, 2017
652017
Gut length for several marine fish: relationships with body length and trophic implications
PK Karachle, KI Stergiou
Marine Biodiversity Records 3, e106, 2010
592010
The effect of season and sex on trophic levels of marine fishes
PK Karachle, KI Stergiou
Journal of Fish Biology 72 (6), 1463-1487, 2008
552008
Length–length and length–weight relationships of several fish species from the North Aegean Sea (Greece)
PK Karachle, KI Stergiou
Journal of Biological Research-Thessaloniki 10, 149-157, 2008
552008
New mediterranean biodiversity records (March 2016)
PK Karachle, A Angelidis, G Aposlopoulos, D Ayas, MBV Ballesteros
Mediterranean Marine Science, 2016, vol. 17, num. 1, p. 230-252, 2016
522016
Horizon scanning for invasive alien species with the potential to threaten biodiversity and human health on a Mediterranean island
J Peyton, AF Martinou, OL Pescott, M Demetriou, T Adriaens, ...
Biological Invasions 21, 2107-2125, 2019
512019
Setting-up a billboard of marine invasive species in the ESENIAS area: current situation and future expectancies
PK KARACHLE, M CORSINI FOKA, F CROCETTA, J DULČIĆ, ...
Acta Adriatica: international journal of Marine Sciences 58 (3), 429-458, 2017
462017
New alien Mediterranean biodiversity records (March 2020)
M Bariche, S Al-Mabruk, M Ates, A Büyük, F Crocetta, M Dritsas, D Edde, ...
Mediterranean Marine Science 21 (1), 2020
452020
New Mediterranean biodiversity records (April 2015).
A Zenetos, EHK Akel, C Apostolidis, M Bılecenoglu, G Bitar, V Buchet, ...
Mediterranean Marine Science 16 (1), 266-284, 2015
452015
Mouth allometry and feeding habits of some Mediterranean fishes
PK Karachle, KI Stergiou
Acta Ichthyologica et Piscatoria 41 (4), 265-275, 2011
392011
Increasing understanding of alien species through citizen science (Alien-CSI)
H Roy, Q Groom, T Adriaens, G Agnello, M Antic, AS Archambeau, ...
Research Ideas and Outcomes 4, e31412, 2018
382018
Diet of the small-spotted catshark Scyliorhinus canicula in the Aegean Sea (eastern Mediterranean)
V Kousteni, PK Karachle, P Megalofonou
Marine Biology Research 13 (2), 161-173, 2017
352017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20