Παρακολούθηση
Paraskevi K. Karachle
Paraskevi K. Karachle
Hellenic Centre for Marine Research 46.7 km Athens Sounio ave. P.O. Box 712, 19013 Anavyssos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hcmr.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Alien species in the Mediterranean Sea by 2012. A contribution to the application of European Union's Marine Strategy Framework Directive (MSFD). Part 2. Introduction trends …
A Zenetos, S Gofas, C Morri, A Rosso, D Violanti, JE García Raso, ...
Mediterranean Marine Science 13 (2), 328-352, 2012
5992012
Morphometrics and allometry in fishes
PK Karachle, KI Stergiou
morphometrics, 65-86, 2012
772012
Bluespotted cornetfish, Fistularia commersonii Rüppell, 1838: a Lessepsian sprinter
PK Karachle, C Triantaphyllidis, KI Stergiou
Acta ichthyologica et piscatoria 34 (1), 103-108, 2004
692004
New Mediterranean marine biodiversity records (December, 2013)
M Bilecenoglu, JE Alfaya, E Azzurro, R Baldacconi, YÖ Boyaci, V Circosta, ...
Mediterranean Marine Science, 463-480, 2013
682013
Unpublished Mediterranean records of marine alien and cryptogenic species
S Katsanevakis, D Poursanidis, R Hoffmann, J Rizgalla, SBS Rothman, ...
Regional Euro-Asian Biological Invasions Centre (REABIC), 2020
662020
Deep cleaning of alien and cryptogenic species records in the Greek Seas (2018 update)
A Zenetos, M Corsini-Foka, F Crocetta, V Gerovasileiou, PK Karachle, ...
Management of Biological Invasions 9 (3), 209-226, 2018
642018
Intestine morphometrics of fishes: a compilation and analysis of bibliographic data.
PK Karachle, KI Stergiou
Acta ichthyologica et piscatoria 40 (1), 2010
602010
An update on the feeding habits of fish in the Mediterranean Sea (2002-2015)
PK Karachle, KI Stergiou
Mediterranean Marine Science 18 (1), 43-52, 2017
542017
The Marine Ichthyofauna of Egypt
ESH Kh. Akel, PK Karachle
Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries 21 (3), 81-116, 2017
53*2017
Gut length for several marine fish: relationships with body length and trophic implications
PK Karachle, KI Stergiou
Marine Biodiversity Records 3, 2010
522010
Length–length and length–weight relationships of several fish species from the North Aegean Sea (Greece)
PK Karachle, KI Stergiou
Journal of Biological Research-Thessaloniki 10, 149-157, 2008
512008
The effect of season and sex on trophic levels of marine fishes
PK Karachle, KI Stergiou
Journal of Fish Biology 72 (6), 1463-1487, 2008
482008
New mediterranean biodiversity records (March 2016)
PK Karachle, A Angelidis, G Aposlopoulos, D Ayas, MBV Ballesteros
Mediterranean Marine Science, 2016, vol. 17, num. 1, p. 230-252, 2016
462016
New Mediterranean biodiversity records (April 2015).
A Zenetos, EHK Akel, C Apostolidis, M Bılecenoglu, G Bitar, V Buchet, ...
Mediterranean Marine Science 16 (1), 266-284, 2015
412015
Setting-up a billboard of marine invasive species in the ESENIAS area: current situation and future expectancies
PK KARACHLE, M CORSINI FOKA, F CROCETTA, J DULČIĆ, ...
Acta Adriatica: international journal of Marine Sciences 58 (3), 429-458, 2017
402017
MOUTH ALLOMETRY AND FEEDING HABITS OF SOME MEDITERRANEAN FISHES.
PK Karachle, KI Stergiou
Acta Ichthyologica et Piscatoria 41 (4), 2011
362011
New alien Mediterranean biodiversity records (March 2020)
M Bariche, SAA Al-Mabruk, MA Ateş, A Büyük, F Crocetta, M Dritsas, ...
Mediterranean Marine Science 21 (1), 129-145, 2020
332020
Horizon scanning for invasive alien species with the potential to threaten biodiversity and human health on a Mediterranean island
J Peyton, AF Martinou, OL Pescott, M Demetriou, T Adriaens, ...
Biological Invasions 21 (6), 2107-2125, 2019
312019
Feeding and ecomorphology of three clupeoids in the N Aegean Sea
PK Karachle, KI Stergiou
Mediterranean Marine Science 15 (1), 9-26, 2014
292014
Notes on the distribution and biology of northern brown shrimp Farfantepenaeus aztecus (Ives, 1891) in the Eastern Mediterranean
G Minos, L Kokokiris, A Imsiridou, P KARACHLE, K Kapiris
Turkish Journal of Zoology 39 (3), 467-473, 2015
272015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20