Παρακολούθηση
Gopinadhan Kalon
Gopinadhan Kalon
Department of Physics, Indian Institute of Technology Gandhinagar, India
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iitgn.ac.in - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tunable sieving of ions using graphene oxide membranes
J Abraham, KS Vasu, CD Williams, K Gopinadhan, Y Su, CT Cherian, ...
Nature nanotechnology 12 (6), 546-550, 2017
13402017
Surface-energy engineering of graphene
YJ Shin, Y Wang, H Huang, G Kalon, ATS Wee, Z Shen, CS Bhatia, ...
Langmuir 26 (6), 3798-3802, 2010
5342010
Molecular transport through capillaries made with atomic-scale precision
B Radha, A Esfandiar, FC Wang, AP Rooney, K Gopinadhan, A Keerthi, ...
Nature 538 (7624), 222-225, 2016
4752016
Size effect in ion transport through angstrom-scale slits
A Esfandiar, B Radha, FC Wang, Q Yang, S Hu, S Garaj, RR Nair, ...
Science 358 (6362), 511-513, 2017
3712017
Magnetism in MoS2 induced by proton irradiation
S Mathew, K Gopinadhan, TK Chan, XJ Yu, D Zhan, L Cao, A Rusydi, ...
Applied Physics Letters 101 (10), 102103, 2012
2222012
Complete steric exclusion of ions and proton transport through confined monolayer water
K Gopinadhan, S Hu, A Esfandiar, M Lozada-Hidalgo, FC Wang, Q Yang, ...
Science 363 (6423), 145-148, 2019
1862019
Surface energy and wettability of van der Waals structures
M Annamalai, K Gopinadhan, SA Han, S Saha, HJ Park, EB Cho, ...
Nanoscale 8 (10), 5764-5770, 2016
1622016
Metal-Insulator Transition in Thin Films Induced by Frozen-Out Carriers
ZQ Liu, DP Leusink, X Wang, WM Lü, K Gopinadhan, A Annadi, YL Zhao, ...
Physical review letters 107 (14), 146802, 2011
1392011
Anisotropic two-dimensional electron gas at the LaAlO3/SrTiO3 (110) interface
A Annadi, Q Zhang, X Renshaw Wang, N Tuzla, K Gopinadhan, WM Lü, ...
Nature communications 4 (1), 1838, 2013
1192013
Extremely large magnetoresistance in few-layer graphene/boron–nitride heterostructures
K Gopinadhan, YJ Shin, R Jalil, T Venkatesan, AK Geim, AHC Neto, ...
Nature communications 6 (1), 8337, 2015
1062015
The effect of layer number and substrate on the stability of graphene under MeV proton beam irradiation
S Mathew, TK Chan, D Zhan, K Gopinadhan, AR Barman, MBH Breese, ...
Carbon 49 (5), 1720-1726, 2011
982011
High temperature ferromagnetism in Mn-doped nanocrystalline thin films
K Gopinadhan, SC Kashyap, DK Pandya, S Chaudhary
Journal of Applied Physics 102 (11), 113513, 2007
942007
Selective growth of single phase VO2(A, B, and M) polymorph thin films
A Srivastava, H Rotella, S Saha, B Pal, G Kalon, S Mathew, ...
APL materials 3 (2), 026101, 2015
902015
Electronic correlation and strain effects at the interfaces between polar and nonpolar complex oxides
A Annadi, A Putra, ZQ Liu, X Wang, K Gopinadhan, Z Huang, S Dhar, ...
Physical Review B 86 (8), 085450, 2012
852012
The role of charge traps in inducing hysteresis: Capacitance–voltage measurements on top gated bilayer graphene
G Kalon, Y Jun Shin, V Giang Truong, A Kalitsov, H Yang
Applied Physics Letters 99 (8), 083109, 2011
812011
A comparative study on the structure and properties of nanolayered TiN/NbN and TiAlN/TiN multilayer coatings prepared by reactive direct current magnetron sputtering
HC Barshilia, KS Rajam, A Jain, K Gopinadhan, S Chaudhary
Thin Solid Films 503 (1-2), 158-166, 2006
762006
Mega-electron-volt proton irradiation on supported and suspended graphene: A Raman spectroscopic layer dependent study
S Mathew, TK Chan, D Zhan, K Gopinadhan, A Roy Barman, MBH Breese, ...
Journal of Applied Physics 110 (8), 084309, 2011
722011
Magnetoresistance of two-dimensional and three-dimensional electron gas in LaAlO/SrTiO heterostructures: Influence of magnetic ordering, interface scattering …
X Wang, WM Lü, A Annadi, ZQ Liu, K Gopinadhan, S Dhar, T Venkatesan
Physical Review B 84 (7), 075312, 2011
722011
Current-driven spin orbit field in LaAlO3/SrTiO3 heterostructures
K Narayanapillai, K Gopinadhan, X Qiu, A Annadi, Ariando, T Venkatesan, ...
Applied Physics Letters 105 (16), 162405, 2014
622014
Cobalt-substituted thin films: A transparent ferromagnetic semiconductor
K Gopinadhan, DK Pandya, SC Kashyap, S Chaudhary
Journal of applied physics 99 (12), 126106, 2006
582006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20