Παρακολούθηση
Adrià de Gispert
Adrià de Gispert
Principal Scientist (Amazon)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amazon.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
N-gram-based Machine Translation
JB Marino, RE Banchs, JM Crego, A de Gispert, P Lambert, ...
Computational Linguistics 32 (4), 527-549, 2006
3372006
Neural Machine Translation Decoding with Terminology Constraints
E Hasler, A De Gispert, G Iglesias, B Byrne
Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the …, 2018
1172018
Guidelines for word alignment evaluation and manual alignment
P Lambert, A De Gispert, R Banchs, JB Mariño
Language Resources and Evaluation 39 (4), 267-285, 2005
1022005
An Ngram-based statistical machine translation decoder
JM Crego, JB Mariño, A De Gispert
Proc. of the 9th European Conference on Speech Communication and Technology …, 2005
722005
Catalan-English statistical machine translation without parallel corpus: bridging through Spanish
A De Gispert, JB Marino
Proc. of 5th International Conference on Language Resources and Evaluation …, 2006
712006
Hierarchical phrase-based translation with weighted finite-state transducers and shallow-n grammars
A de Gispert, G Iglesias, G Blackwood, E R Banga, W Byrne
Computational linguistics 36 (3), 505-533, 2010
622010
Rule filtering by pattern for efficient hierarchical translation
G Iglesias, A de Gispert, ER Banga, W Byrne
Proceedings of the 12th Conference of the European Chapter of the ACL (EACL …, 2009
542009
Source sentence simplification for statistical machine translation
E Hasler, A de Gispert, F Stahlberg, A Waite, B Byrne
Computer Speech & Language 45, 221-235, 2017
512017
Morpho-syntactic information for automatic error analysis of statistical machine translation output
M Popović, A de Gispert, D Gupta, P Lambert, H Ney, JB Mariño, ...
Proceedings on the Workshop on Statistical Machine Translation, 1-6, 2006
442006
Minimum Bayes risk combination of translation hypotheses from alternative morphological decompositions
A De Gispert, S Virpioja, M Kurimo, B Byrne
Proceedings of Human Language Technologies: The 2009 Annual Conference of …, 2009
432009
Using x-grams for speech-to-speech translation.
A de Gispert, JB Mariño
INTERSPEECH, 2002
432002
Finitestate-based and phrase-based statistical machine translation
JM Crego, JB Mariño, A De Gispert
Proc. of the 8th Int. Conf. on Spoken Language Processing, ICSLP’04, 2004
422004
Neural Machine Translation by Minimising the Bayes-risk with Respect to Syntactic Translation Lattices
F Stahlberg, A de Gispert, E Hasler, B Byrne
Proceedings of the 15th Conference of the European Chapter of the …, 2017
382017
On the impact of morphology in English to Spanish statistical MT
A de Gispert, JB Mariño
Speech Communication 50 (11), 1034-1046, 2008
352008
Reordered search and tuple unfolding for ngram-based smt
JM Crego, JB Mariño, A de Gispert
Proc. of the MT Summit X, 2005
352005
Bilingual n-gram statistical machine translation
JB Marino, RE Banchs, JM Crego, A de Gispert, P Lambert, ...
Proceedings of Machine Translation Summit X: Papers, 275-282, 2005
342005
Fast and Accurate Preordering for SMT using Neural Networks
A de Gispert, G Iglesias, B Byrne
Proceedings of the 2015 Conference of the North American Chapter of the …, 2015
332015
Controlling Japanese Honorifics in English-to-Japanese Neural Machine Translation
W Feely, E Hasler, A de Gispert
Proceedings of the 6th Workshop on Asian Translation, 45-53, 2019
302019
Hierarchical phrase-based translation with weighted finite state transducers
G Iglesias, A de Gispert, ER Banga, W Byrne
Proceedings of Human Language Technologies: The 2009 Annual Conference of …, 2009
302009
Can Automatic Post-Editing Make MT More Meaningful?
K Parton, N Habash, K McKeown, A de Gispert, G Iglesias
European Association for Machine Translation (EAMT 2012), 2012
292012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20