Παρακολούθηση
Mukesh Mohania
Mukesh Mohania
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iiitd.ac.in
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Method and System for Call Processing
UB Nambiar, H Gupta, MK Mohania, A Ojha
US Patent App. 11/872,881, 2009
2392009
Automatic enforcement of obligations according to a data-handling policy
R Ananthanarayanan, MK Mohania, AK Gupta, CS Powers, S Joshi, ...
US Patent 8,561,126, 2013
1772013
Active data warehouses: complementing OLAP with analysis rules
T Thalhammer, M Schrefl, M Mohania
Data & Knowledge Engineering 39 (3), 241-269, 2001
1702001
Resource and data administration technologies for IT non-experts
M Kumar, M Mohania, U Sharma, VS Batra
US Patent 7,149,738, 2006
1462006
Automatically linking documents with relevant structured information
V Chakravarthy, H Gupta, MK Mohania, P Roy
US Patent 7,899,822, 2011
1382011
Minimum-effort driven dynamic faceted search in structured databases
S Basu Roy, H Wang, G Das, U Nambiar, M Mohania
Proceedings of the 17th ACM conference on Information and knowledge …, 2008
1362008
Marking and annotating electronic documents
MM Joshi, MK Mohania
US Patent 7,299,407, 2007
1362007
Cloud computing and big data analytics: what is new from databases perspective?
R Gupta, H Gupta, M Mohania
International conference on big data analytics, 42-61, 2012
1332012
Mobile data and transaction management
SK Madria, M Mohania, SS Bhowmick, B Bhargava
Information Sciences 141 (3-4), 279-309, 2002
1312002
Efficient techniques for document sanitization
VT Chakaravarthy, H Gupta, P Roy, MK Mohania
Proceedings of the 17th ACM conference on Information and knowledge …, 2008
1272008
Event-based database access execution
MA Bhide, MK Mohania
US Patent 7,120,635, 2006
1222006
Method and system for context-oriented association of unstructured content with the result of a structured database query
M Mohania, P Roy
US Patent App. 10/927,346, 2006
1092006
Efficiently linking text documents with relevant structured information
VT Chakaravarthy, H Gupta, P Roy, M Mohania
Proceedings of the 32nd international conference on Very large data bases …, 2006
1082006
Decision trees for entity identification: Approximation algorithms and hardness results
VT Chakaravarthy, V Pandit, S Roy, P Awasthi, M Mohania
Proceedings of the twenty-sixth ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART symposium on …, 2007
101*2007
System and method for building a cloud aware massive data analytics solution background
H Gupta, R Gupta, LS Mignet, MK Mohania, UB Nambiar
US Patent 8,874,600, 2014
872014
Research Directions in Blockchain Data Management and Analytics.
HT Vo, A Kundu, MK Mohania
EDBT, 445-448, 2018
832018
Advances and research directions in data-warehousing technology
M Mohania, S Samtani, J Roddick, Y Kambayashi
Australasian Journal of Information Systems 7 (1), 1999
761999
Automating ITSM incident management process
R Gupta, KH Prasad, M Mohania
2008 International Conference on Autonomic Computing, 141-150, 2008
742008
Making aggregate views self-maintainable
M Mohania, Y Kambayashi
Data & Knowledge Engineering 32 (1), 87-109, 2000
652000
Blockchain-based data management and analytics for micro-insurance applications
HT Vo, L Mehedy, M Mohania, E Abebe
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge …, 2017
602017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20