Παρακολούθηση
Lijun Zhang
Lijun Zhang
Full Professor, State Key Laboratory of Computer Science, Institute of Software Chinese
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ios.ac.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Probabilistic reachability for parametric Markov models
EM Hahn, H Hermanns, L Zhang
International Journal on Software Tools for Technology Transfer 13, 3-19, 2011
2512011
Probabilistic cegar
H Hermanns, B Wachter, L Zhang
International Conference on Computer Aided Verification, 162-175, 2008
2502008
On probabilistic automata in continuous time
C Eisentraut, H Hermanns, L Zhang
2010 25th Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science, 342-351, 2010
2082010
PARAM: A Model Checker for Parametric Markov Models
EM Hahn, H Hermanns, B Wachter, L Zhang
Computer Aided Verification: 22nd International Conference, CAV 2010 …, 2010
1722010
iscasMc: A Web-Based Probabilistic Model Checker
EM Hahn, Y Li, S Schewe, A Turrini, L Zhang
FM 2014: Formal Methods: 19th International Symposium, Singapore, May 12-16 …, 2014
1192014
Synthesis for PCTL in parametric Markov decision processes
EM Hahn, T Han, L Zhang
Nasa formal methods symposium, 146-161, 2011
1192011
Measurability and safety verification for stochastic hybrid systems
M Fränzle, EM Hahn, H Hermanns, N Wolovick, L Zhang
Proceedings of the 14th international conference on Hybrid systems …, 2011
1142011
Safety verification for probabilistic hybrid systems
L Zhang, Z She, S Ratschan, H Hermanns, EM Hahn
European Journal of Control 18 (6), 572-587, 2012
1122012
Model repair for Markov decision processes
T Chen, EM Hahn, T Han, M Kwiatkowska, H Qu, L Zhang
2013 International Symposium on Theoretical Aspects of Software Engineering …, 2013
902013
A semantics for every GSPN
C Eisentraut, H Hermanns, JP Katoen, L Zhang
International Conference on Applications and Theory of Petri Nets and …, 2013
862013
Model checking interactive Markov chains
L Zhang, MR Neuhäußer
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2010
792010
Concurrency and composition in a stochastic world
C Eisentraut, H Hermanns, L Zhang
International Conference on Concurrency Theory, 21-39, 2010
682010
Probabilistic logical characterization
H Hermanns, A Parma, R Segala, B Wachter, L Zhang
Information and Computation 209 (2), 154-172, 2011
672011
Time-bounded reachability probabilities in continuous-time Markov decision processes
MR Neuhäußer, L Zhang
2010 Seventh International Conference on the Quantitative Evaluation of …, 2010
61*2010
PASS: Abstraction Refinement for Infinite Probabilistic Models⋆
EM Hahn, H Hermanns, B Wachter, L Zhang
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems: 16th …, 2010
55*2010
Probabilistic model checking modulo theories
B Wachter, L Zhang, H Hermanns
fourth international conference on the quantitative evaluation of systems …, 2007
542007
Model checking algorithms for CTMDPs
P Buchholz, EM Hahn, H Hermanns, L Zhang
Computer Aided Verification: 23rd International Conference, CAV 2011 …, 2011
522011
Flow faster: efficient decision algorithms for probabilistic simulations
L Zhang, H Hermanns, F Eisenbrand, D Jansen
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems, 155-169, 2007
512007
Best probabilistic transformers
B Wachter, L Zhang
International Workshop on Verification, Model Checking, and Abstract …, 2010
462010
INFAMY: An infinite-state Markov model checker
EM Hahn, H Hermanns, B Wachter, L Zhang
International Conference on Computer Aided Verification, 641-647, 2009
422009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20