Παρακολούθηση
Bruce van Dover
Bruce van Dover
Άλλα ονόματαRobert van Dover
Professor of Materials Science, Cornell University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cornell.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Bulk superconductivity at 91 K in single-phase oxygen-deficient perovskite
RJ Cava, B Batlogg, RB Van Dover, DW Murphy, S Sunshine, T Siegrist, ...
Physical review letters 58 (16), 1676, 1987
3299*1987
Superconductivity in the quaternary intermetallic compounds LnNi2B2C
RJ Cava, H Takagi, HW Zandbergen, JJ Krajewski, WF Peck Jr, T Siegrist, ...
nature 367 (6460), 252-253, 1994
11031994
High critical currents in Y‐Ba‐Cu‐O superconductors
S Jin, TH Tiefel, RC Sherwood, ME Davis, RB Van Dover, GW Kammlott, ...
Applied physics letters 52 (24), 2074-2076, 1988
10331988
Anisotropic critical currents in Ba2YCu3O7 analyzed using an extended Bean model
EM Gyorgy, RB Van Dover, KA Jackson, LF Schneemeyer, JV Waszczak
Applied physics letters 55 (3), 283-285, 1989
9201989
Dissipative flux motion in high-temperature superconductors
TTM Palstra, B Batlogg, RB Van Dover, LF Schneemeyer, JV Waszczak
Physical Review B 41 (10), 6621, 1990
8731990
Structure and physical properties of single crystals of the 84-K superconductor
SA Sunshine, T Siegrist, LF Schneemeyer, DW Murphy, RJ Cava, ...
Physical Review B 38 (1), 893, 1988
8331988
Melt-textured growth of polycrystalline YBa 2 Cu 3 O 7− δ with high transport J c at 77 K
S Jin, TH Tiefel, RC Sherwood, RB Van Dover, ME Davis, GW Kammlott, ...
Physical Review B 37 (13), 7850, 1988
7231988
Superconductivity at 23 K in yttrium palladium boride carbide
RJ Cava, H Takagi, B Batlogg, HW Zandbergen, JJ Krajewski, WF Peck Jr, ...
Nature 367 (6459), 146-148, 1994
7041994
Isotope Effect in the High- Superconductors Y and Eu
B Batlogg, RJ Cava, A Jayaraman, RB Van Dover, GA Kourouklis, ...
Physical review letters 58 (22), 2333, 1987
6681987
Single-Crystal Epitaxial Thin Films of the Isotropic Metallic Oxides Sr1–xCaxRuO3 (0 ≤ × ≤ 1)
CB Eom, RJ Cava, RM Fleming, JM Phillips, RB Vandover, JH Marshall, ...
Science 258 (5089), 1766-1769, 1992
6621992
High critical currents in iron-clad superconducting MgB2 wires
S Jin, H Mavoori, C Bower, RB Van Dover
Nature 411 (6837), 563-565, 2001
5752001
Discovery of a useful thin-film dielectric using a composition-spread approach
RB van Dover, LF Schneemeyer, RM Fleming
Nature 392 (6672), 162-164, 1998
5421998
Fabrication and properties of epitaxial ferroelectric heterostructures with (SrRuO3) isotropic metallic oxide electrodes
CB Eom, RB Van Dover, JM Phillips, DJ Werder, JH Marshall, CH Chen, ...
Applied Physics Letters 63 (18), 2570-2572, 1993
5341993
New superconducting cuprate perovskites
DW Murphy, S Sunshine, RB Van Dover, RJ Cava, B Batlogg, ...
Physical review letters 58 (18), 1888, 1987
4831987
Superconductivity in YBa2Cu3O7 single crystals
LF Schneemeyer, JV Waszczak, T Siegrist, RB van Dover, LW Rupp, ...
Nature 328 (6131), 601-603, 1987
4091987
Critical currents and thermally activated flux motion in high‐temperature superconductors
TTM Palstra, B Batlogg, RB Van Dover, LF Schneemeyer, JV Waszczak
Applied physics letters 54 (8), 763-765, 1989
3981989
The role of strain in magnetic anisotropy of manganite thin films
Y Suzuki, HY Hwang, SW Cheong, RB Van Dover
Applied Physics Letters 71 (1), 140-142, 1997
3581997
Critical currents near 106 A cm-2 at 77 K in neutron-irradiated single-crystal YBa2Cu3O7
RB Van Dover, EM Gyorgy, LF Schneemeyer, JW Mitchell, KV Rao, ...
Nature 342 (6245), 55-57, 1989
3171989
Superconductivity at 60 K in La2-xSrxCaCu2O6: the simplest double-layer cuprate
RJ Cava, B Batlogg, RB Van Dover, JJ Krajewski, JV Waszczak, ...
Nature 345 (6276), 602-604, 1990
3041990
Amorphous lanthanide-doped dielectric films
RB Van Dover
Applied Physics Letters 74 (20), 3041-3043, 1999
3031999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20