Παρακολούθηση
Thomas Locher
Thomas Locher
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tik.ee.ethz.ch
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Free riding in BitTorrent is cheap
T Locher, P Moore, S Schmid, R Wattenhofer
4212006
Push-to-pull peer-to-peer live streaming
T Locher, R Meier, S Schmid, R Wattenhofer
Distributed Computing: 21st International Symposium, DISC 2007, Lemesos …, 2007
1022007
eQuus: A provably robust and locality-aware peer-to-peer system
T Locher, S Schmid, R Wattenhofer
Sixth IEEE International Conference on Peer-to-Peer Computing (P2P'06), 3-11, 2006
972006
Tight bounds for clock synchronization
C Lenzen, T Locher, R Wattenhofer
Journal of the ACM (JACM) 57 (2), 1-42, 2010
862010
Task allocation for distributed stream processing
R Eidenbenz, T Locher
IEEE INFOCOM 2016-The 35th Annual IEEE International Conference on Computer …, 2016
742016
Short paper: Detection of GPS spoofing attacks in power grids
DY Yu, A Ranganathan, T Locher, S Capkun, D Basin
Proceedings of the 2014 ACM conference on Security and privacy in wireless …, 2014
632014
Tight bounds for distributed selection
F Kuhn, T Locher, R Wattenhofer
Proceedings of the nineteenth annual ACM symposium on Parallel algorithms …, 2007
602007
Rescuing tit-for-tat with source coding
T Locher, S Schmid, R Wattenhofer
Seventh IEEE International Conference on Peer-to-Peer Computing (P2P 2007), 3-10, 2007
572007
Poisoning the kad network
T Locher, D Mysicka, S Schmid, R Wattenhofer
International Conference on Distributed Computing and Networking, 195-206, 2010
552010
Sensor networks continue to puzzle: Selected open problems
T Locher, P Von Rickenbach, R Wattenhofer
International Conference on Distributed Computing and Networking, 25-38, 2008
512008
Clock synchronization: Open problems in theory and practice
C Lenzen, T Locher, P Sommer, R Wattenhofer
SOFSEM 2010: Theory and Practice of Computer Science: 36th Conference on …, 2010
502010
Clock synchronization with bounded global and local skew
C Lenzen, T Locher, R Wattenhofer
2008 49th Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science, 509-518, 2008
472008
Oblivious gradient clock synchronization
T Locher, R Wattenhofer
International Symposium on Distributed Computing, 520-533, 2006
472006
Gradient clock synchronization in dynamic networks
F Kuhn, T Locher, R Oshman
Proceedings of the twenty-first annual symposium on Parallelism in …, 2009
442009
Optimal gradient clock synchronization in dynamic networks
F Kuhn, C Lenzen, T Locher, R Oshman
Proceedings of the 29th ACM SIGACT-SIGOPS symposium on Principles of …, 2010
382010
When can a distributed ledger replace a trusted third party?
T Locher, S Obermeier, YA Pignolet
2018 IEEE International Conference on Internet of Things (iThings) and IEEE …, 2018
332018
Received-signal-strength-based logical positioning resilient to signal fluctuation
T Locher, R Wattenhofer, A Zollinger
Sixth International Conference on Software Engineering, Artificial …, 2005
272005
Method for processing data streams with multiple tenants
M Naedele, T Locher
US Patent 10,482,270, 2019
252019
Distributed computation of the mode
F Kuhn, T Locher, S Schmid
Proceedings of the twenty-seventh ACM symposium on Principles of distributed …, 2008
242008
Hidden communication in p2p networks steganographic handshake and broadcast
R Eidenbenz, T Locher, R Wattenhofer
2011 Proceedings IEEE INFOCOM, 954-962, 2011
192011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20