Παρακολούθηση
Björn Hoffmeister
Björn Hoffmeister
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amazon.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Accepting voice commands based on user identity
SI Blanksteen, B Hoffmeister
US Patent 9,098,467, 2015
3002015
Anchored speech detection and speech recognition
SHK Parthasarathi, B Hoffmeister, B King, R Maas
US Patent 10,373,612, 2019
2242019
Keyword detection modeling using contextual and environmental information
R Prasad, KJ Basye, S Matsoukas, R Ramachandran, SNP Vitaladevuni, ...
US Patent 9,697,828, 2017
1822017
Speech model retrieval in distributed speech recognition systems
B Hoffmeister, HE Secker-Walker, JC O'neill
US Patent 9,190,057, 2015
1682015
Multi-task learning and weighted cross-entropy for DNN-based keyword spotting
S Panchapagesan, M Sun, A Khare, S Matsoukas, A Mandal, ...
1562016
The RWTH Aachen University open source speech recognition system
D Rybach, C Gollan, G Heigold, B Hoffmeister, J Lööf, R Schlüter, H Ney
Tenth Annual Conference of the International Speech Communication Association, 2009
1442009
Speech processing for digital home assistants: Combining signal processing with deep-learning techniques
R Haeb-Umbach, S Watanabe, T Nakatani, M Bacchiani, B Hoffmeister, ...
IEEE Signal processing magazine 36 (6), 111-124, 2019
1242019
Language model speech endpointing
B Hoffmeister, A Rastrow, B Liu
US Patent 10,121,471, 2018
1112018
Speech recognizer with multi-directional decoding
MME Bisani, N Strom, B Hoffmeister, RP Thomas
US Patent 9,286,897, 2016
962016
The RWTH 2007 TC-STAR evaluation system for european English and Spanish.
J Lööf, C Gollan, S Hahn, G Heigold, B Hoffmeister, C Plahl, D Rybach, ...
Interspeech, 2145-2148, 2007
772007
Frame based system combination and a comparison with weighted ROVER and CNC
B Hoffmeister, T Klein, R Schlüter, H Ney
Ninth International Conference on Spoken Language Processing, 2006
772006
Monophone-based background modeling for two-stage on-device wake word detection
M Wu, S Panchapagesan, M Sun, J Gu, R Thomas, SNP Vitaladevuni, ...
2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2018
752018
Keyword spotting with competitor models
B Hoffmeister
US Patent 9,159,319, 2015
732015
Just ASK: building an architecture for extensible self-service spoken language understanding
A Kumar, A Gupta, J Chan, S Tucker, B Hoffmeister, M Dreyer, ...
arXiv preprint arXiv:1711.00549, 2017
712017
Low latency and memory efficient keywork spotting
B Hoffmeister
US Patent 9,390,708, 2016
652016
LATTICE RNN: Recurrent Neural Networks over Lattices
F Ladhak, A Gandhe, M Dreyer, L Mathias, A Rastrow, B Hoffmeister
642016
Using adaptation data with cloud-based speech recognition
H Secker-Walker, B Hoffmeister, R Thomas, S Salvador, K Ramakrishnan
US Patent 8,996,372, 2015
602015
Robust i-vector based adaptation of DNN acoustic model for speech recognition
S Garimella, A Mandal, N Ström, B Hoffmeister, S Matsoukas, ...
582015
Improving noise robustness of automatic speech recognition via parallel data and teacher-student learning
L Mošner, M Wu, A Raju, SHK Parthasarathi, K Kumatani, S Sundaram, ...
ICASSP 2019-2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2019
522019
Local speech recognition of frequent utterances
B Hoffmeister, J O'neill
US Patent 9,070,367, 2015
512015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20