Παρακολούθηση
Igor Potapov
Igor Potapov
Professor, Department of Computer Science, University of Liverpool
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα liverpool.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Gossiping with unit messages in known radio networks
L Gąsieniec, I Potapov
Foundations of Information Technology in the Era of Network and Mobile …, 2002
662002
Real-Time Traversal in Grammar-Based Compressed Files.
L Gasieniec, RM Kolpakov, I Potapov, P Sant
DCC, 458, 2005
542005
Deterministic communication in radio networks with large labels
L Gasieniec, A Pagourtzis, I Potapov, T Radzik
Algorithmica 47 (1), 97-117, 2007
45*2007
Reachability problems in quaternion matrix and rotation semigroups
P Bell, I Potapov
Information and Computation 206 (11), 1353-1361, 2008
422008
Temporal logic with predicate/spl lambda/-abstraction
A Lisitsa, I Potapov
12th International Symposium on Temporal Representation and Reasoning (TIME …, 2005
422005
On undecidability bounds for matrix decision problems
P Bell, I Potapov
Theoretical Computer Science 391 (1-2), 3-13, 2008
372008
Time efficient centralized gossiping in radio networks
L Gąsieniec, I Potapov, Q Xin
Theoretical computer science 383 (1), 45-58, 2007
37*2007
On the undecidability of the identity correspondence problem and its applications for word and matrix semigroups
PC Bell, I Potapov
International Journal of Foundations of Computer Science 21 (06), 963-978, 2010
35*2010
Decidability of the Membership Problem for 2 × 2 integer matrices
I Potapov, P Semukhin
Proceedings of the Twenty-Eighth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete …, 2017
322017
Matrix equations and Hilbert's tenth problem
P Bell, V Halava, T Harju, J Karhumäki, I Potapov
International Journal of Algebra and Computation 18 (08), 1231-1241, 2008
272008
Mortality for 2× 2 matrices is NP-hard
PC Bell, M Hirvensalo, I Potapov
International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science, 148-159, 2012
252012
On the computational complexity of matrix semigroup problems
PC Bell, I Potapov
Fundamenta Informaticae 116 (1-4), 1-13, 2012
252012
The Identity Problem for Matrix Semigroups in SL2(ℤ) is NP-complete
PC Bell, M Hirvensalo, I Potapov
Proceedings of the Twenty-Eighth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete …, 2017
232017
Reachability problems in low-dimensional iterative maps
O Kurganskyy, I Potapov, F Sancho-Caparrini
International Journal of Foundations of Computer Science 19 (04), 935-951, 2008
19*2008
Membership and reachability problems for row-monomial transformations
A Lisitsa, I Potapov
International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science, 623-634, 2004
182004
From Post systems to the reachability problems for matrix semigroups and multicounter automata
I Potapov
International Conference on Developments in Language Theory, 345-356, 2004
172004
Periodic and infinite traces in matrix semigroups
P Bell, I Potapov
International Conference on Current Trends in Theory and Practice of …, 2008
162008
Composition problems for braids
I Potapov
IARCS Annual Conference on Foundations of Software Technology and …, 2013
152013
Optimizing reachability sets in temporal graphs by delaying
A Deligkas, I Potapov
Information and Computation, 104890, 2022
142022
Vector and scalar reachability problems in SL (2, Z)
I Potapov, P Semukhin
Journal of Computer and System Sciences 100, 30-43, 2019
14*2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20