Παρακολούθηση
Aline Villavicencio
Aline Villavicencio
University of Sheffield (UK) and Federal University of Rio Grande do Sul (Brazil)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sheffield.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Extracting the unextractable: A case study on verb-particles
T Baldwin, A Villavicencio
COLING-02: The 6th Conference on Natural Language Learning 2002 (CoNLL-2002), 2002
1522002
Extracting the unextractable: A case study on verb-particles
T Baldwin, A Villavicencio
COLING-02: The 6th Conference on Natural Language Learning 2002 (CoNLL-2002), 2002
1522002
Multiword expressions: linguistic precision and reusability.
AA Copestake, F Lambeau, A Villavicencio, F Bond, T Baldwin, IA Sag, ...
LREC, 2002
832002
Matrix factorization using window sampling and negative sampling for improved word representations
A Salle, M Idiart, A Villavicencio
arXiv preprint arXiv:1606.00819, 2016
792016
The acquisition of a unification-based generalised categorial grammar
A Villavicencio
University of Cambridge, Computer Laboratory, 2002
792002
Alignment-based extraction of multiword expressions
HM de Caseli, C Ramisch, M das Graças Volpe Nunes, A Villavicencio
Language resources and evaluation 44 (1), 59-77, 2010
782010
An evaluation of methods for the extraction of multiword expressions
C Ramisch, P Schreiner, M Idiart, A Villavicencio
Proceedings of the LREC Workshop-Towards a Shared Task for Multiword …, 2008
772008
Validation and evaluation of automatically acquired multiword expressions for grammar engineering
A Villavicencio, V Kordoni, Y Zhang, M Idiart, C Ramisch
Proceedings of the 2007 Joint Conference on Empirical Methods in Natural …, 2007
752007
Mwetoolkit: a framework for multiword expression identification
C Ramisch, A Villavicencio, C Boitet
Proceedings of the Seventh International Conference on Language Resources …, 2010
632010
Automated multiword expression prediction for grammar engineering
Y Zhang, V Kordoni, A Villavicencio, M Idiart
Proceedings of the workshop on multiword expressions: Identifying and …, 2006
622006
Introduction to the special issue on multiword expressions: Having a crack at a hard nut
A Villavicencio, F Bond, A Korhonen, D McCarthy
Computer Speech and Language 19 (4), 365-377, 2005
622005
Verb-particle constructions and lexical resources
A Villavicencio
Proceedings of the ACL 2003 Workshop on Multiword Expressions: Analysis …, 2003
622003
Multiword expressions in the wild? the mwetoolkit comes in handy
C Ramisch, A Villavicencio, C Boitet
Coling 2010: Demonstrations, 57-60, 2010
612010
Prepositions in applications: A survey and introduction to the special issue
T Baldwin, V Kordoni, A Villavicencio
Computational Linguistics 35 (2), 119-149, 2009
602009
Lexical encoding of MWEs
A Villavicencio, A Copestake, B Waldron, F Lambeau
Proceedings of the Workshop on Multiword Expressions: Integrating Processing …, 2004
562004
A generic and open framework for multiword expressions treatment: from acquisition to applications
C Ramisch
Université de Grenoble (France); Universidade Federal do Rio Grande do Sul …, 2012
552012
An HPSG account of closest conjunct agreement in NP coordination in Portuguese
A Villavicencio, L Sadler, D Arnold
D epartam ento de Inform ática Facu ld ad ede C iências da U niversid ad ede …, 2005
512005
Identification and treatment of multiword expressions applied to information retrieval
O Acosta, A Villavicencio, V Moreira
Proceedings of the Workshop on Multiword Expressions: From Parsing and …, 2011
492011
The availability of verb–particle constructions in lexical resources: How much is enough?
A Villavicencio
Computer Speech & Language 19 (4), 415-432, 2005
472005
Predicting the compositionality of nominal compounds: Giving word embeddings a hard time
S Cordeiro, C Ramisch, M Idiart, A Villavicencio
Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2016
462016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20