Παρακολούθηση
Alvaro A. Cardenas
Alvaro A. Cardenas
Associate Professor of Computer Science and Engineering. University of California, Santa Cruz
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucsc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Secure control: Towards survivable cyber-physical systems
AA Cardenas, S Amin, S Sastry
First International Workshop on Cyber-Physical Systems - WCPS 2008, 495-500, 2008
9192008
Attacks against process control systems: risk assessment, detection, and response
AA Cárdenas, S Amin, ZS Lin, YL Huang, CY Huang, S Sastry
Proceedings of the 6th ACM Symposium on Information, Computer and …, 2011
8422011
Research challenges for the security of control systems
AA Cárdenas, S Amin, S Sastry
Proceedings of the 3rd conference on Hot topics in security, 6, 2008
7132008
Safe and secure networked control systems under denial-of-service attacks
S Amin, A Cárdenas, S Sastry
Hybrid Systems: Computation and Control, 31-45, 2009
6622009
Challenges for securing cyber physical systems
A Cardenas, S Amin, B Sinopoli, A Giani, A Perrig, S Sastry
Workshop on future directions in cyber-physical systems security 5 (1), 2009
5752009
Big Data Analytics for Security
AA Cardenas, P Manadhata, SP Rajan
IEEE Security and Privacy, 2013
3292013
Limiting the impact of stealthy attacks on industrial control systems
DI Urbina, JA Giraldo, AA Cardenas, NO Tippenhauer, J Valente, M Faisal, ...
Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC conference on computer and communications …, 2016
3012016
A survey of physics-based attack detection in cyber-physical systems
J Giraldo, D Urbina, A Cardenas, J Valente, M Faisal, J Ruths, ...
ACM Computing Surveys (CSUR) 51 (4), 1-36, 2018
2352018
Security and privacy in cyber-physical systems: A survey of surveys
J Giraldo, E Sarkar, AA Cardenas, M Maniatakos, M Kantarcioglu
IEEE Design & Test 34 (4), 7-17, 2017
2272017
Understanding the physical and economic consequences of attacks on control systems
YL Huang, AA Cárdenas, S Amin, ZS Lin, HY Tsai, S Sastry
International Journal of Critical Infrastructure Protection 2 (3), 73-83, 2009
1992009
Detection and prevention of MAC layer misbehavior in ad hoc networks
AA Cardenas, S Radosavac, JS Baras
Proceedings of the 2nd ACM workshop on security of ad hoc and sensor …, 2004
1792004
Semantic middleware for the internet of things
Z Song, AA Cárdenas, R Masuoka
2010 Internet of Things (IOT), 1-8, 2010
1782010
Evaluating electricity theft detectors in smart grid networks
D Mashima, AA Cárdenas
Research in Attacks, Intrusions, and Defenses (RAID), 210-229, 2012
1502012
Rethinking security properties, threat models, and the design space in sensor networks: A case study in SCADA systems
AA Cardenas, T Roosta, S Sastry
Ad Hoc Networks 7 (8), 1434-1447, 2009
1362009
A game theory model for electricity theft detection and privacy-aware control in AMI systems
AA Cárdenas, S Amin, G Schwartz, R Dong, S Sastry
2012 50th Annual Allerton Conference on Communication, Control, and …, 2012
1282012
Game-theoretic models of electricity theft detection in smart utility networks: Providing new capabilities with advanced metering infrastructure
S Amin, GA Schwartz, AA Cardenas, SS Sastry
IEEE Control Systems 35 (1), 66-81, 2015
1252015
A framework for the evaluation of intrusion detection systems
AA Cárdenas, JS Baras, K Seamon
Security and Privacy, 2006 IEEE Symposium on, 15 pp.-77, 2006
1242006
AMI threats, intrusion detection requirements and deployment recommendations
D Grochocki, JH Huh, R Berthier, R Bobba, WH Sanders, AA Cárdenas, ...
2012 IEEE Third International Conference on Smart Grid Communications …, 2012
1192012
Towards a secure and interoperable DRM architecture
G Taban, AA Cárdenas, VD Gligor
Proceedings of the ACM workshop on Digital rights management, 69-78, 2006
1172006
Integrity Attacks on Real-Time Pricing in Smart Grids: Impact and Countermeasures
J Giraldo, A Cardenas, N Quijano
IEEE Transactions on Smart Grid, 2016
952016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20