Παρακολούθηση
Yaoliang Yu
Yaoliang Yu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uwaterloo.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Petuum: A new platform for distributed machine learning on big data
EP Xing, Q Ho, W Dai, JK Kim, J Wei, S Lee, X Zheng, P Xie, A Kumar, ...
Proceedings of the 21th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2015
5622015
Semantic pooling for complex event analysis in untrimmed videos
X Chang, YL Yu, Y Yang, EP Xing
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 39 (8), 1617-1632, 2016
3292016
Convex multi-view subspace learning
M White, Y Yu, X Zhang, D Schuurmans
Advances in Neural Information Processing Systems, 1682-1690, 2012
1772012
DeeBERT: Dynamic early exiting for accelerating BERT inference
J Xin, R Tang, J Lee, Y Yu, J Lin
arXiv preprint arXiv:2004.12993, 2020
1662020
Semantic concept discovery for large-scale zero-shot event detection
X Chang, Y Yang, A Hauptmann, EP Xing, YL Yu
Twenty-fourth international joint conference on artificial intelligence, 2015
1202015
Accelerated training for matrix-norm regularization: A boosting approach
X Zhang, Y Yu, D Schuurmans
Advances in Neural Information Processing Systems, 2906-2914, 2012
1072012
Sum-of-squares polynomial flow
P Jaini, KA Selby, Y Yu
International Conference on Machine Learning, 3009-3018, 2019
1002019
Analysis of kernel mean matching under covariate shift
Y Yu, C Szepesvári
ICML, 2012
972012
On decomposing the proximal map
YL Yu
Advances in neural information processing systems 26, 2013
892013
Complex event detection using semantic saliency and nearly-isotonic SVM
X Chang, Y Yang, EP Xing, YL Yu
ICML, 2015
842015
Better approximation and faster algorithm using the proximal average
YL Yu
Advances in neural information processing systems 26, 2013
762013
Problems and opportunities in training deep learning software systems: An analysis of variance
HV Pham, S Qian, J Wang, T Lutellier, J Rosenthal, L Tan, Y Yu, ...
Proceedings of the 35th IEEE/ACM international conference on automated …, 2020
702020
Distributional reinforcement learning for efficient exploration
B Mavrin, H Yao, L Kong, K Wu, Y Yu
International conference on machine learning, 4424-4434, 2019
632019
Searching persuasively: Joint event detection and evidence recounting with limited supervision
X Chang, YL Yu, Y Yang, AG Hauptmann
Proceedings of the 23rd ACM international conference on Multimedia, 581-590, 2015
552015
Relaxed clipping: A global training method for robust regression and classification
Y Yu, M Yang, L Xu, M White, D Schuurmans
Advances in neural information processing systems, 2532-2540, 2010
512010
Lighter-Communication Distributed Machine Learning via Sufficient Factor Broadcasting.
P Xie, JK Kim, Y Zhou, Q Ho, A Kumar, Y Yu, EP Xing
UAI, 2016
47*2016
Generalized conditional gradient for sparse estimation
Y Yu, X Zhang, D Schuurmans
The Journal of Machine Learning Research 18 (1), 5279-5324, 2017
462017
Rank/norm regularization with closed-form solutions: Application to subspace clustering
YL Yu, D Schuurmans
arXiv preprint arXiv:1202.3772, 2012
402012
Additive approximations in high dimensional nonparametric regression via the SALSA
K Kandasamy, Y Yu
International conference on machine learning, 69-78, 2016
392016
Convex sparse coding, subspace learning, and semi-supervised extensions
X Zhang, Y Yu, M White, R Huang, D Schuurmans
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 25 (1), 567-573, 2011
392011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20