Παρακολούθηση
Nikos Leonardos
Nikos Leonardos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα di.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The bitcoin backbone protocol: Analysis and applications
JA Garay, A Kiayias, N Leonardos
Journal of the ACM, 2015
18852015
The bitcoin backbone protocol with chains of variable difficulty
J Garay, A Kiayias, N Leonardos
Annual International Cryptology Conference, 291-323, 2017
3172017
Bootstrapping the blockchain, with applications to consensus and fast PKI setup
JA Garay, A Kiayias, N Leonardos, G Panagiotakos
IACR International Workshop on Public Key Cryptography, 465-495, 2018
61*2018
Optimal rate private information retrieval from homomorphic encryption
A Kiayias, N Leonardos, H Lipmaa, K Pavlyk, Q Tang
Water Treatment Technology 2015 (2), 2015
582015
The berth allocation problem with stochastic vessel handling times
J Karafa, MM Golias, S Ivey, GKD Saharidis, N Leonardos
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 65, 473-484, 2013
552013
Oceanic games: Centralization risks and incentives in blockchain mining
N Leonardos, S Leonardos, G Piliouras
Mathematical Research for Blockchain Economy: 1st International Conference …, 2020
492020
How does nakamoto set his clock? full analysis of nakamoto consensus in bounded-delay networks
JA Garay, A Kiayias, N Leonardos
Cryptology ePrint Archive, 2020
382020
Stable matching with evolving preferences
V Kanade, N Leonardos, F Magniez
arXiv preprint arXiv:1509.01988, 2015
222015
Optimal circle search despite the presence of faulty robots
K Georgiou, E Kranakis, N Leonardos, A Pagourtzis, I Papaioannou
International Symposium on Algorithms and Experiments for Sensor Systems …, 2019
202019
Lower bounds on the randomized communication complexity of read-once functions
N Leonardos, M Saks
Computational Complexity 19, 153-181, 2010
172010
Mining in logarithmic space
A Kiayias, N Leonardos, D Zindros
Proceedings of the 2021 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2021
142021
An improved lower bound for the randomized decision tree complexity of recursive majority
N Leonardos
International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 696-708, 2013
132013
Communication optimal tardos-based asymmetric fingerprinting
A Kiayias, N Leonardos, H Lipmaa, K Pavlyk, Q Tang
Topics in Cryptology–-CT-RSA 2015: The Cryptographer's Track at the RSA …, 2015
102015
Minotaur: Multi-resource blockchain consensus
M Fitzi, X Wang, S Kannan, A Kiayias, N Leonardos, P Viswanath, ...
Proceedings of the 2022 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2022
62022
Improved periodic data retrieval in asynchronous rings with a faulty host
E Bampas, N Leonardos, E Markou, A Pagourtzis, M Petrolia
Theoretical Computer Science 608, 231-254, 2015
62015
Byzantine fault tolerant symmetric-persistent circle evacuation
N Leonardos, A Pagourtzis, I Papaioannou
Theoretical Computer Science 956, 113839, 2023
52023
Improved periodic data retrieval in asynchronous rings with a faulty host
E Bampas, N Leonardos, E Markou, A Pagourtzis, M Petrolia
Structural Information and Communication Complexity: 21st International …, 2014
52014
Berth scheduling at dedicated marine container terminals: The limited berth capacity case
J Karafa, MM Golias, S Ivey, G Saharidis, N Leonardos
Transportation Research Board 90th Annual MeetingTransportation Research Board, 2011
52011
Ordering Transactions with Bounded Unfairness: Definitions, Complexity and Constructions
A Kiayias, N Leonardos, Y Shen
Cryptology ePrint Archive, 2023
12023
Hellinger volume and number-on-the-forehead communication complexity
T Lee, N Leonardos, M Saks, F Wang
Journal of Computer and System Sciences 82 (6), 1064-1074, 2016
12016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20