Παρακολούθηση
Nikos Leonardos
Nikos Leonardos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα di.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The bitcoin backbone protocol: Analysis and applications
J Garay, A Kiayias, N Leonardos
Annual international conference on the theory and applications of …, 2015
15422015
The bitcoin backbone protocol with chains of variable difficulty
J Garay, A Kiayias, N Leonardos
Annual International Cryptology Conference, 291-323, 2017
2422017
Optimal Rate Private Information Retrieval from Homomorphic Encryption.
A Kiayias, N Leonardos, H Lipmaa, K Pavlyk, Q Tang
Proc. Priv. Enhancing Technol. 2015 (2), 222-243, 2015
502015
The berth allocation problem with stochastic vessel handling times
J Karafa, MM Golias, S Ivey, GKD Saharidis, N Leonardos
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 65 (1), 473-484, 2013
452013
Bootstrapping the blockchain, with applications to consensus and fast PKI setup
JA Garay, A Kiayias, N Leonardos, G Panagiotakos
IACR International Workshop on Public Key Cryptography, 465-495, 2018
422018
Oceanic games: Centralization risks and incentives in blockchain mining
N Leonardos, S Leonardos, G Piliouras
Mathematical research for blockchain economy, 183-199, 2020
352020
Full analysis of nakamoto consensus in bounded-delay networks
J Garay, A Kiayias, N Leonardos
Cryptology ePrint Archive, 2020
242020
Lower bounds on the randomized communication complexity of read-once functions
N Leonardos, M Saks
Computational Complexity 19 (2), 153-181, 2010
182010
Stable matching with evolving preferences
V Kanade, N Leonardos, F Magniez
arXiv preprint arXiv:1509.01988, 2015
152015
Optimal circle search despite the presence of faulty robots
K Georgiou, E Kranakis, N Leonardos, A Pagourtzis, I Papaioannou
International Symposium on Algorithms and Experiments for Sensor Systems …, 2019
142019
Bootstrapping the Blockchain-Directly.
JA Garay, A Kiayias, N Leonardos, G Panagiotakos
IACR Cryptology ePrint Archive 2016, 991, 2016
132016
An improved lower bound for the randomized decision tree complexity of recursive majority
N Leonardos
International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 696-708, 2013
112013
Communication optimal tardos-based asymmetric fingerprinting
A Kiayias, N Leonardos, H Lipmaa, K Pavlyk, Q Tang
Cryptographers’ Track at the RSA Conference, 469-486, 2015
92015
Mining in Logarithmic Space
A Kiayias, N Leonardos, D Zindros
Proceedings of the 2021 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2021
62021
Improved periodic data retrieval in asynchronous rings with a faulty host
E Bampas, N Leonardos, E Markou, A Pagourtzis, M Petrolia
Theoretical Computer Science 608, 231-254, 2015
62015
Improved periodic data retrieval in asynchronous rings with a faulty host
E Bampas, N Leonardos, E Markou, A Pagourtzis, M Petrolia
International Colloquium on Structural Information and Communication …, 2014
52014
Berth scheduling at dedicated marine container terminals: The limited berth capacity case
J Karafa, MM Golias, S Ivey, G Saharidis, N Leonardos
Transportation Research Board 90th Annual MeetingTransportation Research Board, 2011
52011
The bitcoin backbone protocol: Analysis and applications
A Kiayias, N Leonardos
Advances in Cryptology-EUROCRYPT, 2015
32015
Minotaur: Multi-Resource Blockchain Consensus
M Fitzi, X Wang, S Kannan, A Kiayias, N Leonardos, P Viswanath, ...
arXiv preprint arXiv:2201.11780, 2022
22022
Byzantine Fault Tolerant Symmetric-Persistent Circle Evacuation
N Leonardos, A Pagourtzis, I Papaioannou
International Symposium on Algorithms and Experiments for Sensor Systems …, 2021
12021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20