Παρακολούθηση
Konstantinos Rogdakis
Konstantinos Rogdakis
Researcher at Hellenic Mediterranean University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hmu.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
SiC nanowires: material and devices
K Zekentes, K Rogdakis
Journal of Physics D: Applied Physics 44 (13), 133001, 2011
2212011
Integration of two-dimensional materials-based perovskite solar panels into a stand-alone solar farm
S Pescetelli, A Agresti, G Viskadouros, S Razza, K Rogdakis, ...
Nature Energy 7 (7), 597-607, 2022
972022
Indoor perovskite photovoltaics for the internet of things—challenges and opportunities toward market uptake
C Polyzoidis, K Rogdakis, E Kymakis
Advanced Energy Materials 11 (38), 2101854, 2021
692021
Phonon-and surface-roughness-limited mobility of gate-all-around 3C-SiC and Si nanowire FETs
K Rogdakis, S Poli, E Bano, K Zekentes, MG Pala
Nanotechnology 20 (29), 295202, 2009
632009
Tunable ferroelectricity in artificial tri-layer superlattices comprised of non-ferroic components
K Rogdakis, JW Seo, Z Viskadourakis, Y Wang, LFN Ah Qune, E Choi, ...
Nature Communications 3, Article number: 1064, 2012., 2012
582012
3C-silicon carbide nanowire FET: an experimental and theoretical approach
K Rogdakis, SY Lee, M Bescond, SK Lee, E Bano, K Zekentes
IEEE Transactions on Electron Devices 55 (8), 1970-1976, 2008
582008
Spin transport parameters of NbN thin films characterized by spin pumping experiments
K Rogdakis, A Sud, M Amado, CM Lee, L McKenzie-Sell, KR Jeon, ...
Physical Review Materials 3 (1), 014406, 2019
382019
Up-scalable emerging energy conversion technologies enabled by 2D materials: from miniature power harvesters towards grid-connected energy systems
K Rogdakis, N Karakostas, E Kymakis
Energy & Environmental Science 14 (6), 3352-3392, 2021
352021
Theoretical comparison of 3C-SiC and Si nanowire FETs in ballistic and diffusive regimes
K Rogdakis, M Bescond, E Bano, K Zekentes
Nanotechnology 18 (47), 475715, 2007
342007
A two-fold engineering approach based on Bi 2 Te 3 flakes towards efficient and stable inverted perovskite solar cells
D Tsikritzis, K Rogdakis, K Chatzimanolis, M Petrović, N Tzoganakis, ...
Materials Advances 1 (3), 450-462, 2020
262020
Inverted perovskite solar cells with enhanced lifetime and thermal stability enabled by a metallic tantalum disulfide buffer layer
K Chatzimanolis, K Rogdakis, D Tsikritzis, N Tzoganakis, M Tountas, ...
Nanoscale Advances 3 (11), 3124-3135, 2021
252021
Progress in SiC nanowire field-effect-transistors for integrated circuits and sensing applications
K Zekentes, J Choi, V Stambouli, E Bano, O Karker, K Rogdakis
Microelectronic Engineering 255, 111704, 2022
212022
Rectifying source and drain contacts for effective carrier transport modulation of extremely doped SiC nanowire FETs
K Rogdakis, E Bano, L Montes, M Bechelany, D Cornu, K Zekentes
IEEE transactions on nanotechnology 10 (5), 980-984, 2010
212010
Memristive perovskite solar cells towards parallel solar energy harvesting and processing-in-memory computing
K Rogdakis, M Loizos, G Viskadouros, E Kymakis
Materials Advances 3 (18), 7002-7014, 2022
132022
Si nanowire p-FET with asymmetric source–drain I–V characteristics
SK Lee, SY Lee, K Rogdakis, CO Jang, DJ Kim, E Bano, K Zekentes
Solid State Communications 149 (11-12), 461-463, 2009
132009
Fabrication of ion-implanted Si nanowire p-FETs
SY Lee, CO Jang, DJ Kim, JH Hyung, K Rogdakis, E Bano, K Zekentes, ...
The Journal of Physical Chemistry C 112 (34), 13287-13291, 2008
122008
An electronic synaptic memory device based on four-cation mixed halide perovskite
M Loizos, K Rogdakis, E Kymakis
Discover Materials 2 (1), 11, 2022
92022
Field effect transistors based on catalyst-free grown 3C-SiC nanowires
K Rogdakis, E Bano, L Montes, M Bechelany, D Cornu, K Zekentes
Materials Science Forum 645, 1235-1238, 2010
92010
Bolometric ferromagnetic resonance techniques for characterising spin-Hall effect at high temperatures
P Phu, K Yamanoi, K Ohnishi, J Hyodo, K Rogdakis, Y Yamazaki, ...
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 485, 304-307, 2019
82019
Mixed‐Halide Perovskite Memristors with Gate‐Tunable Functions Operating at Low‐Switching Electric Fields
K Rogdakis, K Chatzimanolis, G Psaltakis, N Tzoganakis, D Tsikritzis, ...
Advanced Electronic Materials 9 (12), 2300424, 2023
72023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20