Παρακολούθηση
Ethan Perez
Ethan Perez
Anthropic
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nyu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
FiLM: Visual Reasoning with a General Conditioning Layer
E Perez, F Strub, H De Vries, V Dumoulin, A Courville
AAAI 2018, 2018
1019*2018
Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks
P Lewis, E Perez, A Piktus, F Petroni, V Karpukhin, N Goyal, H Küttler, ...
NeurIPS 2020, 2020
4022020
Eli5: Long form question answering
A Fan, Y Jernite*, E Perez*, D Grangier, J Weston, M Auli
Association for Computational Linguistics (ACL) 2019, 2019
1482019
Feature-wise transformations
V Dumoulin, E Perez, N Schucher, F Strub, H Vries, A Courville, Y Bengio
Distill 3 (7), e11, 2018
122*2018
HoME: a Household Multimodal Environment
S Brodeur, E Perez*, A Anand*, F Golemo*, L Celotti, F Strub, J Rouat, ...
ICLR 2018 Workshop, 2017
1122017
Supervised multimodal bitransformers for classifying images and text
D Kiela, S Bhooshan, H Firooz, E Perez, D Testuggine
arXiv preprint arXiv:1909.02950, 2019
1052019
True Few-Shot Learning with Language Models
E Perez, D Kiela, K Cho
NeurIPS 2021, 2021
812021
Unsupervised Question Decomposition for Question Answering
E Perez, P Lewis, W Yih, K Cho, D Kiela
EMNLP 2020, 2020
742020
Learning Visual Reasoning Without Strong Priors
E Perez, H De Vries, F Strub, V Dumoulin, A Courville
ICML 2017 Workshop, 2017
642017
Finding Generalizable Evidence by Learning to Convince Q&A Models
E Perez, S Karamcheti, R Fergus, J Weston, D Kiela, K Cho
EMNLP 2019, 2019
252019
Visual Reasoning with Multi-hop Feature Modulation
F Strub, M Seurin, E Perez, H De Vries, J Mary, P Preux, A Courville, ...
Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 784-800, 2018
24*2018
Red teaming language models with language models
E Perez, S Huang, F Song, T Cai, R Ring, J Aslanides, A Glaese, ...
arXiv preprint arXiv:2202.03286, 2022
202022
Semi-supervised learning with the deep rendering mixture model
T Nguyen, W Liu, E Perez, RG Baraniuk, AB Patel
arXiv preprint arXiv:1612.01942, 2016
112016
Case-based reasoning for natural language queries over knowledge bases
R Das, M Zaheer, D Thai, A Godbole, E Perez, JY Lee, L Tan, ...
EMNLP 2021, 2021
72021
Rissanen data analysis: Examining dataset characteristics via description length
E Perez, D Kiela, K Cho
ICML 2021, 2021
72021
Training Language Models with Language Feedback
J Scheurer, JA Campos, JS Chan, A Chen, K Cho, E Perez
ACL 2022 Workshop on Learning with Natural Language Supervision, 0
3*
Single-Turn Debate Does Not Help Humans Answer Hard Reading-Comprehension Questions
A Parrish*, H Trivedi*, E Perez*, A Chen, N Nangia, J Phang, SR Bowman
ACL 2022 Workshop on Learning with Natural Language Supervision, 2022
12022
Finding and Fixing Undesirable Behaviors in Pretrained Language Models
E Perez
New York University, USA, 2022
12022
Red Teaming Language Models to Reduce Harms: Methods, Scaling Behaviors, and Lessons Learned
D Ganguli, L Lovitt, J Kernion, A Askell, Y Bai, S Kadavath, B Mann, ...
arXiv preprint arXiv:2209.07858, 2022
2022
Few-shot Adaptation Works with UnpredicTable Data
JS Chan, M Pieler, J Jao, J Scheurer, E Perez
arXiv preprint arXiv:2208.01009, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20