Παρακολούθηση
Suvash Sedhain
Suvash Sedhain
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα twitter.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Autorec: Autoencoders meet collaborative filtering
S Sedhain, AK Menon, S Sanner, L Xie
Proceedings of the 24th international conference on World Wide Web, 111-112, 2015
14052015
Social collaborative filtering for cold-start recommendations
S Sedhain, S Sanner, D Braziunas, L Xie, J Christensen
Proceedings of the 8th ACM Conference on Recommender systems, 345-348, 2014
1652014
Low-rank linear cold-start recommendation from social data
S Sedhain, A Menon, S Sanner, L Xie, D Braziunas
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 31 (1), 2017
932017
On the effectiveness of linear models for one-class collaborative filtering
S Sedhain, A Menon, S Sanner, D Braziunas
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 30 (1), 2016
532016
Tuning word2vec for large scale recommendation systems
BP Chamberlain, E Rossi, D Shiebler, S Sedhain, MM Bronstein
Proceedings of the 14th ACM Conference on Recommender Systems, 732-737, 2020
292020
Practical linear models for large-scale one-class collaborative filtering
S Sedhain, H Bui, J Kawale, N Vlassis, B Kveton, AK Menon, T Bui, ...
Proceedings of the Twenty-Fifth International Joint Conference on Artificial …, 2016
272016
Social affinity filtering: Recommendation through fine-grained analysis of user interactions and activities
S Sedhain, S Sanner, L Xie, R Kidd, KN Tran, P Christen
Proceedings of the first ACM conference on Online social networks, 51-62, 2013
242013
Item recommendation techniques
H Bui, B Kveton, S Sedhain, N Vlassis, J Kawale
US Patent 10,657,574, 2020
122020
Generating recommendations for unfamiliar users by utilizing social side information
S Sedhain, D Braziunas, J Christensen
US Patent App. 14/320,017, 2015
32015
Adult image detection system
BR Dhakal, BC Sainju, S Sedhain
Tech Report, 2010
32010
Item recommendation techniques
H Bui, B Kveton, S Sedhain, N Vlassis, J Kawale
US Patent 11,354,720, 2022
12022
A Unified Approach to Collaborative Filtering via Linear Models and Beyond
S Sedhain
The Australian National University, 2016
12016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–12