Παρακολούθηση
Petros Karvelis
Petros Karvelis
Assistant Professor, Department of Informatics & Telecommunications, University of Ioannina, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uoi.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A multichannel watershed-based segmentation method for multispectral chromosome classification
PS Karvelis, AT Tzallas, DI Fotiadis, I Georgiou
IEEE Transactions on Medical Imaging 27 (5), 697-708, 2008
692008
A symbolic representation approach for the diagnosis of broken rotor bars in induction motors
P Karvelis, G Georgoulas, IP Tsoumas, JA Antonino-Daviu, ...
IEEE Transactions on Industrial Informatics 11 (5), 1028-1037, 2015
632015
Rolling element bearings diagnostics using the Symbolic Aggregate approXimation
G Georgoulas, P Karvelis, T Loutas, CD Stylios
Mechanical Systems and Signal Processing 60, 229-242, 2015
572015
Remaining useful battery life prediction for UAVs based on machine learning
SS Mansouri, P Karvelis, G Georgoulas, G Nikolakopoulos
IFAC-PapersOnLine 50 (1), 4727-4732, 2017
532017
A watershed based segmentation method for multispectral chromosome images classification
PS Karvelis, DI Fotiadis, I Georgiou, M Syrrou
2006 International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and …, 2006
532006
A method for classification of transient events in EEG recordings: application to epilepsy diagnosis
AT Tzallas, PS Karvelis, CD Katsis, DI Fotiadis, S Giannopoulos, ...
Methods of Information in Medicine 45 (06), 610-621, 2006
492006
A novel semiautomated atherosclerotic plaque characterization method using grayscale intravascular ultrasound images: comparison with virtual histology
LS Athanasiou, PS Karvelis, VD Tsakanikas, KK Naka, LK Michalis, ...
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 16 (3), 391-400, 2011
432011
Investigating pH based evaluation of fetal heart rate (FHR) recordings
G Georgoulas, P Karvelis, J Spilka, V Chudáček, CD Stylios, L Lhotská
Health and technology 7 (2), 241-254, 2017
412017
Identifying touching and overlapping chromosomes using the watershed transform and gradient paths
P Karvelis, A Likas, DI Fotiadis
Pattern Recognition Letters 31 (16), 2474-2488, 2010
372010
An automated thermographic image segmentation method for induction motor fault diagnosis
P Karvelis, G Georgoulas, CD Stylios, IP Tsoumas, JA Antonino-Daviu, ...
IECON 2014-40th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society …, 2014
362014
Automatic evaluation of FHR recordings from CTU-UHB CTG database
J Spilka, G Georgoulas, P Karvelis, VP Oikonomou, V Chudáček, ...
International Conference on Information Technology in Bio-and Medical …, 2013
362013
Segmentation of microarray images using pixel classification—Comparison with clustering-based methods
N Giannakeas, PS Karvelis, TP Exarchos, FG Kalatzis, DI Fotiadis
Computers in biology and medicine 43 (6), 705-716, 2013
302013
Segmentation of chromosome images based on a recursive watershed transform
PS Karvelis, DI Fotiadis, M Syrrou, I Georgiou
IFMBE Proc 11 (1), 1727-1983, 2005
282005
Discriminating normal from “abnormal” pregnancy cases using an automated fhr evaluation method
J Spilka, G Georgoulas, P Karvelis, V Chudáček, CD Stylios, L Lhotská
Hellenic Conference on Artificial Intelligence, 521-531, 2014
262014
Intelligent data-driven prognostic methodologies for the real-time remaining useful life until the end-of-discharge estimation of the Lithium-Polymer batteries of unmanned …
N Eleftheroglou, SS Mansouri, T Loutas, P Karvelis, G Georgoulas, ...
Applied Energy 254, 113677, 2019
242019
A classification-based segmentation of cDNA microarray images using support vector machines
N Giannakeas, PS Karvelis, DI Fotiadis
2008 30th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2008
222008
Region based segmentation and classification of multispectral chromosome images
PS Karvelis, DI Fotiadis, A Tzallas, I Georgiou
Twentieth IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems …, 2007
202007
Topic recommendation using Doc2Vec
P Karvelis, D Gavrilis, G Georgoulas, C Stylios
2018 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 1-6, 2018
182018
Ensemble learning for forecasting main meteorological parameters
P Karvelis, S Kolios, G Georgoulas, C Stylios
2017 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC …, 2017
182017
Comparison of quantitative coronary angiography with intracoronary ultrasound. Can quantitative coronary angiography accurately estimate the severity of a luminal stenosis?
CV Bourantas, AC Tweddel, MI Papafaklis, PS Karvelis, DI Fotiadis, ...
Angiology 60 (2), 169-179, 2009
182009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20