Παρακολούθηση
Petros Karvelis
Petros Karvelis
Assistant Professor, Department of Informatics & Telecommunications, University of Ioannina, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uoi.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A symbolic representation approach for the diagnosis of broken rotor bars in induction motors
P Karvelis, G Georgoulas, IP Tsoumas, JA Antonino-Daviu, ...
IEEE Transactions on Industrial Informatics 11 (5), 1028-1037, 2015
712015
A multichannel watershed-based segmentation method for multispectral chromosome classification
PS Karvelis, AT Tzallas, DI Fotiadis, I Georgiou
IEEE Transactions on Medical Imaging 27 (5), 697-708, 2008
702008
Remaining useful battery life prediction for UAVs based on machine learning
SS Mansouri, P Karvelis, G Georgoulas, G Nikolakopoulos
IFAC-PapersOnLine 50 (1), 4727-4732, 2017
692017
Rolling element bearings diagnostics using the Symbolic Aggregate approXimation
G Georgoulas, P Karvelis, T Loutas, CD Stylios
Mechanical Systems and Signal Processing 60, 229-242, 2015
632015
A watershed based segmentation method for multispectral chromosome images classification
PS Karvelis, DI Fotiadis, I Georgiou, M Syrrou
2006 International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and …, 2006
542006
Investigating pH based evaluation of fetal heart rate (FHR) recordings
G Georgoulas, P Karvelis, J Spilka, V Chudáček, CD Stylios, L Lhotska
Health and technology 7, 241-254, 2017
482017
A novel semiautomated atherosclerotic plaque characterization method using grayscale intravascular ultrasound images: comparison with virtual histology
LS Athanasiou, PS Karvelis, VD Tsakanikas, KK Naka, LK Michalis, ...
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 16 (3), 391-400, 2011
472011
A method for classification of transient events in EEG recordings: application to epilepsy diagnosis
AT Tzallas, PS Karvelis, CD Katsis, DI Fotiadis, S Giannopoulos, ...
Methods of Information in Medicine 45 (06), 610-621, 2006
472006
Identifying touching and overlapping chromosomes using the watershed transform and gradient paths
P Karvelis, A Likas, DI Fotiadis
Pattern Recognition Letters 31 (16), 2474-2488, 2010
402010
An automated thermographic image segmentation method for induction motor fault diagnosis
P Karvelis, G Georgoulas, CD Stylios, IP Tsoumas, JA Antonino-Daviu, ...
IECON 2014-40th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society …, 2014
392014
Automatic evaluation of FHR recordings from CTU-UHB CTG database
J Spilka, G Georgoulas, P Karvelis, VP Oikonomou, V Chudáček, ...
Information Technology in Bio-and Medical Informatics: 4th International …, 2013
372013
Intelligent data-driven prognostic methodologies for the real-time remaining useful life until the end-of-discharge estimation of the Lithium-Polymer batteries of unmanned …
N Eleftheroglou, SS Mansouri, T Loutas, P Karvelis, G Georgoulas, ...
Applied Energy 254, 113677, 2019
362019
Discriminating normal from “abnormal” pregnancy cases using an automated fhr evaluation method
J Spilka, G Georgoulas, P Karvelis, V Chudáček, CD Stylios, L Lhotská
Artificial Intelligence: Methods and Applications: 8th Hellenic Conference …, 2014
342014
Segmentation of microarray images using pixel classification—Comparison with clustering-based methods
N Giannakeas, PS Karvelis, TP Exarchos, FG Kalatzis, DI Fotiadis
Computers in biology and medicine 43 (6), 705-716, 2013
342013
Segmentation of chromosome images based on a recursive watershed transform
PS Karvelis, DI Fotiadis, M Syrrou, I Georgiou
IFMBE Proc 11 (1), 1727-1983, 2005
302005
Deep machine learning for structural health monitoring on ship hulls using acoustic emission method
P Karvelis, G Georgoulas, V Kappatos, C Stylios
Ships and Offshore structures 16 (4), 440-448, 2021
272021
Topic recommendation using Doc2Vec
P Karvelis, D Gavrilis, G Georgoulas, C Stylios
2018 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 1-6, 2018
272018
A classification-based segmentation of cDNA microarray images using support vector machines
N Giannakeas, PS Karvelis, DI Fotiadis
2008 30th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2008
212008
Vision-based mav navigation in underground mine using convolutional neural network
SS Mansouri, P Karvelis, C Kanellakis, D Kominiak, G Nikolakopoulos
IECON 2019-45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society …, 2019
202019
An intelligent icons approach for rotor bar fault detection
P Karvelis, IP Tsoumas, G Georgoulas, CD Stylios, JA Antonino-Daviu, ...
IECON 2013-39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society …, 2013
202013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20