Παρακολούθηση
Nicole Hutchins
Nicole Hutchins
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα vanderbilt.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
C2STEM: A system for synergistic learning of physics and computational thinking
NM Hutchins, G Biswas, M Maróti, Á Lédeczi, S Grover, R Wolf, KP Blair, ...
Journal of Science Education and Technology 29, 83-100, 2020
1112020
Reproductive health in the adolescent and young adult cancer patient: an innovative training program for oncology nurses
ST Vadaparampil, NM Hutchins, GP Quinn
Journal of Cancer Education 28, 197-208, 2013
572013
Teaching cybersecurity with networked robots
Á Lédeczi, MÓ MarÓti, H Zare, B Yett, N Hutchins, B Broll, P Völgyesi, ...
Proceedings of the 50th ACM Technical Symposium on Computer Science …, 2019
442019
Examining Student Regulation of Collaborative, Computational, Problem-Solving Processes in Open-Ended Learning Environments.
M Emara, NM Hutchins, S Grover, C Snyder, G Biswas
Journal of Learning Analytics 8 (1), 49-74, 2021
342021
A hands-on cybersecurity curriculum using a robotics platform
B Yett, N Hutchins, G Stein, H Zare, C Snyder, G Biswas, M Metelko, ...
Proceedings of the 51st ACM Technical Symposium on Computer Science …, 2020
312020
Domain-specific modeling languages in computer-based learning environments: A systematic approach to support science learning through computational modeling
NM Hutchins, G Biswas, N Zhang, C Snyder, Á Lédeczi, M Maróti
International Journal of Artificial Intelligence in Education 30, 537-580, 2020
292020
Analyzing students’ synergistic learning processes in physics and CT by collaborative discourse analysis
C Snyder, G Biswas, M Emara, S Grover, L Conlin
Computer-supported collaborative learning, 2019
232019
Studying synergistic learning of physics and computational thinking in a learning by modeling environment
N Hutchins, G Biswas, L Conlin, M Emara, S Grover, S Basu
Proceedings of the 26th International Conference on Computers in Education …, 2018
172018
Measuring and analyzing students’ strategic learning behaviors in open-ended learning environments
N Zhang, G Biswas, N Hutchins
International Journal of Artificial Intelligence in Education, 1-40, 2022
162022
Design and development of a low-cost open-source robotics education platform
T Darrah, N Hutchins, G Biswas
ISR 2018; 50th International Symposium on Robotics, 1-4, 2018
152018
Improving automated evaluation of formative assessments with text data augmentation
K Cochran, C Cohn, N Hutchins, G Biswas, P Hastings
International Conference on Artificial Intelligence in Education, 390-401, 2022
142022
Coherence across conceptual and computational representations of students’ scientific models
NM Hutchins, S Basu, K McElhaney, J Chiu, S Fick, N Zhang, G Biswas
Computersupported collaborative learning, 2021
122021
Turning bugs into learning opportunities: understanding debugging processes, perspectives, and pedagogies
Y Kafai, G Biswas, N Hutchins, C Snyder, K Brennan, P Haduong, ...
International Society of the Learning Sciences (ISLS), 2020
102020
A design-based approach to a classroom-centered OELE
N Hutchins, G Biswas, M Maroti, A Ledezci, B Broll
Artificial Intelligence in Education: 19th International Conference, AIED …, 2018
102018
The role gender differences in computational thinking confidence levels plays in STEM applications
NM Hutchins, N Zhang, G Biswas
The International Conference on Computational Thinking Education (CTE’17 …, 2017
102017
Examining synergistic learning of physics and computational thinking through collaborative problem solving in computational modeling
S Grover, G Biswas, N Hutchins, C Snyder, M Emara
Annual Meeting of the American Education Research Association, 2019
92019
Examining students’ debugging and regulation processes during collaborative computational modeling in science
M Emara, S Grover, N Hutchins, G Biswas, C Snyder
International Society of the Learning Sciences (ISLS), 2020
82020
A systematic approach for analyzing students’ computational modeling processes in C2STEM
N Hutchins, G Biswas, S Grover, S Basu, C Snyder
Artificial Intelligence in Education: 20th International Conference, AIED …, 2019
72019
Computational thinking in support of learning and transfer
N Hutchins, G Biswas, R Wolf, D Chin, S Grover, K Blair
International Society of the Learning Sciences (ISLS), 2020
62020
Analyzing debugging processes during collaborative, computational modeling in science
NM Hutchins, C Snyder, M Emara, S Grover, G Biswas
Proceedings of the 14th International Conference on Computer-Supported …, 2021
52021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20