Παρακολούθηση
Ioannis Tsialtas
Ioannis Tsialtas
Ph.D. in Biochemistry
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bio.uth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Potential Dissociative Glucocorticoid Receptor Activity for Protopanaxadiol and Protopanaxatriol
A Karra, M Konstantinou, M Tzortziou, I Tsialtas, F Kalousi, C Garagounis, ...
International journal of molecular sciences 20 (1), 94, 2019
312019
Potential interference of aluminum chlorohydrate with estrogen receptor signaling in breast cancer cells
VA Gorgogietas, I Tsialtas, N Sotiriou, VC Laschou, AG Karra, ...
Journal of molecular biochemistry 7 (1), 1, 2018
312018
Neurotoxic effects of aluminum are associated with its interference with estrogen receptors signaling
I Tsialtas, VA Gorgogietas, M Michalopoulou, A Komninou, E Liakou, ...
Neurotoxicology 77, 114-126, 2020
202020
Anti-Apoptotic and Antioxidant Activities of the Mitochondrial Estrogen Receptor Beta in N2A Neuroblastoma Cells
I Tsialtas, A Georgantopoulos, ME Karipidou, FD Kalousi, AG Karra, ...
International Journal of Molecular Sciences 22 (14), 7620, 2021
182021
Boswellic acids and their derivatives as potent regulators of glucocorticoid receptor actions
AG Karra, M Tziortziou, P Kylindri, D Georgatza, VA Gorgogietas, ...
Archives of Biochemistry and Biophysics 695, 108656, 2020
172020
Urate crystals activate directly T-cell receptor complex and induce T-cell proliferation
T Eleftheriadis, G Pissas, M Sounidaki, G Antoniadi, I Tsialtas, ...
Biomedical reports 7 (4), 365-369, 2017
142017
Apoptotic, Anti-Inflammatory Activities and Interference with the Glucocorticoid Receptor Signaling of Fractions from Pistacia lentiscus L. var. chia Leaves
FD Kalousi, F Pollastro, EC Christodoulou, AG Karra, I Tsialtas, ...
Plants 11 (7), 934, 2022
92022
Affinity Crystallography Reveals Binding of Pomegranate Juice Anthocyanins at the Inhibitor Site of Glycogen Phosphorylase: The Contribution of a Sugar Moiety to Potency and …
CE Drakou, C Gardeli, I Tsialtas, S Alexopoulos, A Mallouchos, ...
Journal of agricultural and food chemistry 68 (37), 10191-10199, 2020
72020
Regulation of Energy Metabolism and Anti-Inflammatory Activities of Mastiha Fractions from Pistacia lentiscus L. var. chia
FD Kalousi, F Pollastro, AG Karra, I Tsialtas, A Georgantopoulos, ...
Foods 12 (7), 1390, 2023
62023
Comparative Studies on the Anti-Inflammatory and Apoptotic Activities of Four Greek Essential Oils: Involvement in the Regulation of NF-κΒ and Steroid Receptor Signaling
A Georgantopoulos, A Vougioukas, FD Kalousi, I Tsialtas, AMG Psarra
Life 13 (7), 1534, 2023
52023
Increased Expression of the Mitochondrial Glucocorticoid Receptor Enhances Tumor Aggressiveness in a Mouse Xenograft Model
AG Karra, I Tsialtas, FD Kalousi, A Georgantopoulos, E Sereti, K Dimas, ...
International Journal of Molecular Sciences 24 (4), 3740, 2023
42023
The druggability of the ATP binding site of glycogen phosphorylase kinase probed by coumarin analogues
S Alexopoulos, A Gkouskou, G Stravodimos, AS Tsagkarakou, I Tsialtas, ...
Current Research in Chemical Biology, 100022, 2022
32022
Structure activity relationship of the binding of p-coumaroyl glucose to glycogen phosphorylase and its effect on hepatic cell metabolic pathways
AS Tsagkarakou, SA Chasapi, SM Koulas, I Tsialtas, E Kyriakis, ...
European Journal of Medicinal Chemistry Reports, 100011, 2021
32021
Multidisciplinary docking, kinetics and X-ray crystallography studies of baicalein acting as a glycogen phosphorylase inhibitor and determination of its’ potential against …
RT Mathomes, SM Koulas, I Tsialtas, G Stravodimos, PJ Welsby, ...
Chemico-Biological Interactions, 110568, 2023
22023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14