Παρακολούθηση
Florin Comanescu
Florin Comanescu
Researcher, IMT Bucharest
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imt.ro - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Isocyanate functionalized graphene/P3HT based nanocomposites
AC Obreja, D Cristea, R Gavrila, V Schiopu, A Dinescu, M Danila, ...
Applied Surface Science 276, 458-467, 2013
622013
Chemical and physical methods for multifunctional nanostructured interface fabrication
IV Tudose, F Comanescu, P Pascariu, S Bucur, L Rusen, F Iacomi, ...
Functional nanostructured interfaces for environmental and biomedical …, 2019
602019
Synthesis and characterization of Ca doped ZnO thin films by sol–gel method
AI Istrate, F Nastase, I Mihalache, F Comanescu, R Gavrila, O Tutunaru, ...
Journal of Sol-Gel Science and Technology 92, 585-597, 2019
332019
Polymers doped with metal oxide nanoparticles with controlled refractive index
P Obreja, F Comanescu, M Purica, R Gavrila, D Cristea
Polimery 52 (9), 679-685, 2007
272007
Charge transport and memristive properties of graphene quantum dots embedded in poly (3-hexylthiophene) matrix
A Cosmin Obreja, D Cristea, I Mihalache, A Radoi, R Gavrila, ...
Applied Physics Letters 105 (8), 2014
262014
GeSn Nanocrystals in GeSnSiO2 by Magnetron Sputtering for Short-Wave Infrared Detection
A Slav, C Palade, C Logofatu, I Dascalescu, AM Lepadatu, I Stavarache, ...
ACS Applied Nano Materials 2 (6), 3626-3635, 2019
212019
Epitaxial GeSn obtained by high power impulse magnetron sputtering and the heterojunction with embedded GeSn nanocrystals for shortwave infrared detection
I Dascalescu, NC Zoita, A Slav, E Matei, S Iftimie, F Comanescu, ...
ACS applied materials & interfaces 12 (30), 33879-33886, 2020
182020
Performance of single layer graphene obtain by chemical vapor deposition on gold electrodes
B Tincu, I Demetrescu, A Avram, V Tucureanu, A Matei, O Tutunaru, ...
Diamond and Related Materials 98, 107510, 2019
162019
Millimeterwave Schottky diode on grapene monolayer via asymmetric metal contacts
M Dragoman, G Deligeorgis, A Muller, A Cismaru, D Neculoiu, ...
Journal of Applied Physics 112 (8), 2012
162012
Influence of SiGe Nanocrystallization on Short-Wave Infrared Sensitivity of SiGe–TiO2 Films and Multilayers
AM Lepadatu, C Palade, A Slav, O Cojocaru, VA Maraloiu, S Iftimie, ...
The Journal of Physical Chemistry C 124 (45), 25043-25053, 2020
122020
Progress and control in development of single layer graphene membranes
B Tincu, M Avram, A Avram, O Tutunaru, V Tucureanu, A Matei, T Burinaru, ...
Vacuum 175, 109269, 2020
122020
Residual stress distribution and deflection analysis of very thin GaN membrane supported devices
A Cismaru, A Müller, G Konstantinidis, F Comanescu, M Purica, ...
Journal of Micromechanics and Microengineering 23 (1), 015010, 2012
112012
Quaternary Oxidized Carbon Nanohorns—Based Nanohybrid as Sensing Coating for Room Temperature Resistive Humidity Monitoring
BC Serban, C Cobianu, O Buiu, M Bumbac, N Dumbravescu, ...
Coatings 11 (5), 530, 2021
92021
Studies on structural MWCNT/epoxy nanocomposites for EMI shielding applications
C Paun, C Obreja, F Comanescu, V Tucureanu, O Tutunaru, C Romanitan, ...
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1009 (1), 012046, 2021
82021
Sonochemically synthetized ZnO-Graphene nanohybrids and its characterization
C Cobianu, N Dumbravescu, BC Serban, O Buiu, C Romanitan, ...
Reviews on Advanced Materials Science 59 (1), 176-187, 2020
82020
Functionalized graphene/poly 3-hexyl thiophene based nanocomposites
AC Obreja, D Cristea, R Gavrila, V Schiopu, A Dinescu, M Danila, ...
CAS 2011 Proceedings (2011 International Semiconductor Conference) 1, 27-30, 2011
82011
Quaternary Holey Carbon Nanohorns/SnO2/ZnO/PVP Nano-Hybrid as Sensing Element for Resistive-Type Humidity Sensor
BC Serban, C Cobianu, O Buiu, M Bumbac, N Dumbravescu, ...
Coatings 11 (11), 1307, 2021
72021
Photosensitive GeSi/TiO2multilayers in VIS-NIR
C Palade, I Dascalescu, A Slav, AM Lepadatu, S Lazanu, T Stoica, ...
2017 International Semiconductor Conference (CAS), 67-70, 2017
72017
Flexible films based on graphene/polymer nanocomposite with improved electromagnetic interference shielding
AC Obreja, S Iordanescu, R Gavrila, A Dinescu, F Comanescu, A Matei, ...
2015 International Semiconductor Conference (CAS), 49-52, 2015
72015
Ternary Holey Carbon Nanohorns/TiO2/PVP Nanohybrids as Sensing Films for Resistive Humidity Sensors
BC Serban, O Buiu, M Bumbac, N Dumbravescu, V Avramescu, ...
Coatings 11 (9), 1065, 2021
62021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20