Παρακολούθηση
Bingnan Wang
Bingnan Wang
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα merl.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Negative refractive index due to chirality
J Zhou, J Dong, B Wang, T Koschny, M Kafesaki, CM Soukoulis
Physical Review B 79 (12), 121104R, 2009
4462009
Chiral metamaterials: simulations and experiments
B Wang, J Zhou, T Koschny, M Kafesaki, CM Soukoulis
Journal of Optics A: Pure and Applied Optics 11, 114003, 2009
3632009
Experiments on wireless power transfer with metamaterials
B Wang, KH Teo, T Nishino, W Yerazunis, J Barnwell, J Zhang
Applied Physics Letters 98, 254101, 2011
3142011
Wide-angle and polarization-independent chiral metamaterial absorber
B Wang, T Koschny, CM Soukoulis
Physical Review B 80 (3), 033108, 2009
3032009
Wireless Power Transfer: Metamaterials and Array of Coupled Resonators
B Wang, W Yerazunis, KH Teo
Proceedings of the IEEE 101 (6), 1359 - 1368, 2013
2922013
Deep learning algorithms for bearing fault diagnostics—A comprehensive review
S Zhang, S Zhang, B Wang, TG Habetler
IEEE Access 8, 29857-29881, 2020
2852020
Deep Neural Network Inverse Design of Integrated Photonic Power Splitters
MH Tahersima, K Kojima, T Koike-Akino, D Jha, B Wang, C Lin, ...
Scientific reports 9 (1), 1368, 2019
2222019
Nonplanar chiral metamaterials with negative index
B Wang, J Zhou, T Koschny, CM Soukoulis
Applied Physics Letters 94 (15), 151112, 2009
1972009
Nonlinear properties of split-ring resonators
B Wang, J Zhou, T Koschny, CM Soukoulis
Optics Express 16, 16058, 2008
1502008
Wireless Energy Transfer with Negative Index Material
KH Teo, D Huang, V Iyer, B Wang
US Patent App. 12/630,543, 2009
952009
Wireless energy transfer with negative index material
KH Teo, D Huang, B Wang
US Patent 9,461,505, 2016
932016
Wireless power transmission efficiency enhancement with metamaterials
B Wang, T Nishino, KH Teo
Wireless Information Technology and Systems (ICWITS), 2010 IEEE …, 2010
602010
Surface waves in photonic crystal slabs
B Wang, W Dai, A Fang, L Zhang, G Tuttle, T Koschny, CM Soukoulis
Physical Review B 74 (19), 195104, 2006
572006
Wireless power transfer with metamaterials
B Wang, KH Teo, T Nishino, W Yerazunis, J Barnwell, J Zhang
Antennas and Propagation (EUCAP), Proceedings of the 5th European Conference …, 2011
542011
System and method for automatically optimizing wireless power
WS Yerazunis, B Wang, C Duan, J Barnwell, DJ Burns
US Patent 9,281,875, 2016
492016
System and method for automatically optimizing wireless power
WS Yerazunis, B Wang, C Duan, J Barnwell, DJ Burns
US Patent 9,281,875, 2016
492016
Wireless Energy Transfer for Misaligned Resonators
B Wang, J Wu, W Yerazunis, KH Teo
US Patent App. 13/740,323, 2013
492013
Photonic integrated circuit
K Kojima, S Nishikawa, T Koike-Akino, B Wang, E Yagyu
US Patent App. 10/120,132, 2018
48*2018
Mode-evolution-based polarization rotator-splitter design via simple fabrication process
W Yuan, K Kojima, B Wang, T Koike-Akino, K Parsons, S Nishikawa, ...
Optics Express 20 (9), 10163-10169, 2012
482012
Effect of beaming and enhanced transmission in photonic crystals
R Moussa, B Wang, G Tuttle, T Koschny, CM Soukoulis
Physical Review B 76 (23), 235417, 2007
382007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20