Παρακολούθηση
Beixiong Zheng
Beixiong Zheng
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα scut.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Intelligent reflecting surface-aided wireless communications: A tutorial
Q Wu, S Zhang, B Zheng, C You, R Zhang
IEEE transactions on communications 69 (5), 3313-3351, 2021
18322021
Intelligent reflecting surface-enhanced OFDM: Channel estimation and reflection optimization
B Zheng, R Zhang
IEEE Wireless Communications Letters 9 (4), 1-5, 2020
7242020
Intelligent reflecting surface meets OFDM: Protocol design and rate maximization
Y Yang, B Zheng, S Zhang, R Zhang
IEEE Transactions on Communications 68 (7), 4522-4535, 2020
5962020
A survey on spatial modulation in emerging wireless systems: Research progresses and applications
M Wen, B Zheng, KJ Kim, M Di Renzo, TA Tsiftsis, KC Chen, N Al-Dhahir
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 37 (9), 1949-1972, 2019
3732019
Channel estimation and passive beamforming for intelligent reflecting surface: Discrete phase shift and progressive refinement
C You, B Zheng, R Zhang
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 38 (11), 2604-2620, 2020
3622020
Intelligent Reflecting Surface-Assisted Multiple Access with User Pairing: NOMA or OMA?
B Zheng, Q Wu, R Zhang
IEEE Communications Letters, 2020
3282020
Multiple-mode orthogonal frequency division multiplexing with index modulation
M Wen, E Basar, Q Li, B Zheng, M Zhang
IEEE Transactions on Communications 65 (9), 3892-3906, 2017
3212017
A survey on channel estimation and practical passive beamforming design for intelligent reflecting surface aided wireless communications
B Zheng, C You, W Mei, R Zhang
IEEE Communications Surveys & Tutorials 24 (2), 1035-1071, 2022
2832022
Intelligent reflecting surface assisted multi-user OFDMA: Channel estimation and training design
B Zheng, C You, R Zhang
IEEE Transactions on Wireless Communications 19 (12), 8315-8329, 2020
2412020
Double-IRS assisted multi-user MIMO: Cooperative passive beamforming design
B Zheng, C You, R Zhang
IEEE Transactions on Wireless Communications 20 (7), 4513-4526, 2021
2262021
Low-Complexity ML Detector and Performance Analysis for OFDM With In-Phase/Quadrature Index Modulation
B Zheng, F Chen, M Wen, F Ji, H Yu, Y Liu
IEEE Communications Letters 19 (11), 1893-1896, 2015
1712015
Adaptive transmission for reconfigurable intelligent surface-assisted OFDM wireless communications
S Lin, B Zheng, GC Alexandropoulos, M Wen, F Chen
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 38 (11), 2653-2665, 2020
1552020
Reconfigurable intelligent surfaces with reflection pattern modulation: Beamforming design and performance analysis
S Lin, B Zheng, GC Alexandropoulos, M Wen, M Di Renzo, F Chen
IEEE transactions on wireless communications 20 (2), 741-754, 2020
1532020
Secure NOMA based two-way relay networks using artificial noise and full duplex
Beixiong Zheng, Miaowen Wen, Cheng-Xiang Wang, Xiaodong Wang, Fangjiong Chen ...
IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2018
1372018
Fast beam training for IRS-assisted multiuser communications
C You, B Zheng, R Zhang
IEEE Wireless Communications Letters 9 (11), 1845-1849, 2020
1362020
Multiple-Input Multiple-Output OFDM with Index Modulation: Low-Complexity Detector Design
B Zheng, M Wen, E Basar, F Chen
IEEE Transactions on Signal Processing 65 (11), 2758 - 2772, 2017
1222017
Intelligent reflecting surface with discrete phase shifts: Channel estimation and passive beamforming
C You, B Zheng, R Zhang
ICC 2020-2020 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2020
1192020
Efficient channel estimation for double-IRS aided multi-user MIMO system
B Zheng, C You, R Zhang
IEEE Transactions on Communications, 2020
1172020
Wireless communication via double IRS: Channel estimation and passive beamforming designs
C You, B Zheng, R Zhang
IEEE Wireless Communications Letters 10 (2), 431-435, 2020
1102020
Intelligent reflecting surface-aided wireless networks: From single-reflection to multireflection design and optimization
W Mei, B Zheng, C You, R Zhang
Proceedings of the IEEE 110 (9), 1380-1400, 2022
902022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20