Παρακολούθηση
Evangelia Xenogiannopoulou
Evangelia Xenogiannopoulou
Research Associate, Institute of Nanoscience and Nanotechnology (INN)- National Centre for Scientific Research "Demokritos"
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inn.demokritos.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evidence for graphite-like hexagonal AlN nanosheets epitaxially grown on single crystal Ag (111)
P Tsipas, S Kassavetis, D Tsoutsou, E Xenogiannopoulou, E Golias, ...
Applied Physics Letters 103 (25), 2013
3002013
High-quality, large-area MoSe 2 and MoSe 2/Bi 2 Se 3 heterostructures on AlN (0001)/Si (111) substrates by molecular beam epitaxy
E Xenogiannopoulou, P Tsipas, KE Aretouli, D Tsoutsou, SA Giamini, ...
Nanoscale 7 (17), 7896-7905, 2015
1542015
Evidence for hybrid surface metallic band in (4× 4) silicene on Ag (111)
D Tsoutsou, E Xenogiannopoulou, E Golias, P Tsipas, A Dimoulas
Applied Physics Letters 103 (23), 2013
1382013
Two-dimensional semiconductor HfSe2 and MoSe2/HfSe2 van der Waals heterostructures by molecular beam epitaxy
KE Aretouli, P Tsipas, D Tsoutsou, J Marquez-Velasco, ...
Applied Physics Letters 106 (14), 2015
1342015
Evidence for Germanene growth on epitaxial hexagonal (h)-AlN on Ag (1 1 1)
F d’Acapito, S Torrengo, E Xenogiannopoulou, P Tsipas, JM Velasco, ...
Journal of Physics: Condensed Matter 28 (4), 045002, 2016
892016
Nonlinear Optical Properties of Ferrocene‐and Porphyrin–[60] Fullerene Dyads
E Xenogiannopoulou, M Medved, K Iliopoulos, S Couris, ...
ChemPhysChem 8 (7), 1056-1064, 2007
872007
Epitaxial 2D MoSe2 (HfSe2) Semiconductor/2D TaSe2 Metal van der Waals Heterostructures
D Tsoutsou, KE Aretouli, P Tsipas, J Marquez-Velasco, ...
ACS applied materials & interfaces 8 (3), 1836-1841, 2016
732016
Third-order nonlinear optical properties of thin sputtered gold films
E Xenogiannopoulou, P Aloukos, S Couris, E Kaminska, A Piotrowska, ...
Optics communications 275 (1), 217-222, 2007
692007
Third‐Order Nonlinear Optical Response of Gold‐Island Films
E Xenogiannopoulou, K Iliopoulos, S Couris, T Karakouz, A Vaskevich, ...
Advanced Functional Materials 18 (8), 1281-1289, 2008
502008
Observation of Surface Dirac Cone in High-Quality Ultrathin Epitaxial Bi2Se3 Topological Insulator on AlN(0001) Dielectric
P Tsipas, E Xenogiannopoulou, S Kassavetis, D Tsoutsou, E Golias, ...
Acs Nano 8 (7), 6614-6619, 2014
462014
Surface electronic bands of submonolayer Ge on Ag (111)
E Golias, E Xenogiannopoulou, D Tsoutsou, P Tsipas, SA Giamini, ...
Physical Review B 88 (7), 075403, 2013
462013
Epitaxial ZrSe2/MoSe2 semiconductor vd Waals heterostructures on wide band gap AlN substrates
P Tsipas, D Tsoutsou, J Marquez-Velasco, KE Aretouli, ...
Microelectronic Engineering 147, 269-272, 2015
432015
Aqueous Dispersions of C60 Fullerene by Use of Amphiphilic Block Copolymers:  Preparation and Nonlinear Optical Properties
G Mountrichas, S Pispas, E Xenogiannopoulou, P Aloukos, S Couris
The Journal of Physical Chemistry B 111 (17), 4315-4319, 2007
412007
Nonlinear optical response of some isomerically pure higher fullerenes and their corresponding endohedral metallofullerene derivatives: C82–C2ν, Dy@ C82 (I), Dy2@ C82 (I), C92 …
E Xenogiannopoulou, S Couris, E Koudoumas, N Tagmatarchis, T Inoue, ...
Chemical physics letters 394 (1-3), 14-18, 2004
262004
AB stacked few layer graphene growth by chemical vapor deposition on single crystal Rh (1 1 1) and electronic structure characterization
A Kordatos, N Kelaidis, SA Giamini, J Marquez-Velasco, ...
Applied Surface Science 369, 251-256, 2016
212016
Ultrafast Spin‐Charge Conversion at SnBi2Te4/Co Topological Insulator Interfaces Probed by Terahertz Emission Spectroscopy
E Rongione, S Fragkos, L Baringthon, J Hawecker, E Xenogiannopoulou, ...
Advanced Optical Materials 10 (7), 2102061, 2022
192022
Synthesis of one-dimensional structured metal phthalocyanine in an ionic liquid
DS Jacob, S Mallenahalli, A Gedanken, LA Solovyov, ...
Journal of Porphyrins and Phthalocyanines 11 (10), 713-718, 2007
172007
Topological surface states in epitaxial natural van der Waals superlattices
S Fragkos, L Baringthon, P Tsipas, E Xenogiannopoulou, P Le Fèvre, ...
Physical Review Materials 5 (1), 014203, 2021
162021
Graphene by one-step chemical vapor deposition from ferrocene vapors: Properties and electrochemical evaluation
G Pilatos, AV Perdikaki, A Sapalidis, GS Pappas, T Giannakopoulou, ...
Journal of Applied Physics 119 (6), 2016
152016
Experimental investigation of metallic thin film modification of nickel substrates for chemical vapor deposition growth of single layer graphene at low temperature
SA Giamini, J Marquez-Velasco, I Sakellis, P Tsipas, N Kelaidis, ...
Applied Surface Science 385, 554-561, 2016
122016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20