Παρακολούθηση
Michail Papamichail
Michail Papamichail
Ph.D. Candidate - Intelligent Systems & Software Engineering Labgroup, Aristotle University of
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα issel.ee.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
User-perceived source code quality estimation based on static analysis metrics
M Papamichail, T Diamantopoulos, A Symeonidis
2016 IEEE International Conference on Software Quality, Reliability and …, 2016
512016
Brainrun: A behavioral biometrics dataset towards continuous implicit authentication
MD Papamichail, KC Chatzidimitriou, T Karanikiotis, NCI Oikonomou, ...
Data 4 (2), 60, 2019
382019
Measuring the reusability of software components using static analysis metrics and reuse rate information
MD Papamichail, T Diamantopoulos, AL Symeonidis
Journal of Systems and Software 158, 110423, 2019
302019
Npm-miner: An infrastructure for measuring the quality of the npm registry
KC Chatzidimitriou, MD Papamichail, T Diamantopoulos, M Tsapanos, ...
Proceedings of the 15th International Conference on Mining Software …, 2018
252018
A generic methodology for early identification of non-maintainable source code components through analysis of software releases
MD Papamichail, AL Symeonidis
Information and Software Technology 118, 106218, 2020
212020
Continuous implicit authentication through touch traces modelling
T Karanikiotis, MD Papamichail, KC Chatzidimitriou, NCI Oikonomou, ...
2020 IEEE 20th International Conference on Software Quality, Reliability and …, 2020
152020
Towards Modeling the User-perceived Quality of Source Code using Static Analysis Metrics.
V Dimaridou, AC Kyprianidis, M Papamichail, TG Diamantopoulos, ...
ICSOFT, 73-84, 2017
152017
User-perceived reusability estimation based on analysis of software repositories
M Papamichail, T Diamantopoulos, I Chrysovergis, P Samlidis, ...
2018 IEEE workshop on machine learning techniques for software quality …, 2018
142018
Employing contribution and quality metrics for quantifying the software development process
T Diamantopoulos, MD Papamichail, T Karanikiotis, KC Chatzidimitriou, ...
Proceedings of the 17th International Conference on Mining Software …, 2020
122020
Cenote: a big data management and analytics infrastructure for the web of things
K Chatzidimitriou, M Papamichail, NC Oikonomou, D Lampoudis, ...
IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence, 282-285, 2019
92019
Towards analyzing contributions from software repositories to optimize issue assignment
V Matsoukas, T Diamantopoulos, MD Papamichail, AL Symeonidis
2020 IEEE 20th International Conference on Software Quality, Reliability and …, 2020
82020
Towards Extracting the Role and Behavior of Contributors in Open-source Projects.
MD Papamichail, T Diamantopoulos, V Matsoukas, C Athanasiadis, ...
ICSOFT, 536-543, 2019
72019
Assessing the user-perceived quality of source code components using static analysis metrics
V Dimaridou, AC Kyprianidis, M Papamichail, T Diamantopoulos, ...
Software Technologies: 12th International Joint Conference, ICSOFT 2017 …, 2018
72018
Software reusability dataset based on static analysis metrics and reuse rate information
MD Papamichail, T Diamantopoulos, AL Symeonidis
Data in brief 27, 104687, 2019
52019
A Data-driven Methodology towards Interpreting Readability against Software Properties.
T Karanikiotis, MD Papamichail, I Gonidelis, D Karatza, AL Symeonidis
ICSOFT, 61-72, 2020
42020
Analyzing static analysis metric trends towards early identification of non-maintainable software components
T Karanikiotis, MD Papamichail, AL Symeonidis
Sustainability 13 (22), 12848, 2021
32021
npm Packages as Ingredients: A Recipe-based Approach.
KC Chatzidimitriou, MD Papamichail, T Diamantopoulos, NCI Oikonomou, ...
ICSOFT, 544-551, 2019
32019
Practical Machine Learning in R
K Chatzidimitriou, T Diamantopoulos, M Papamichail, A Symeonidis
Canada: Lean Publishing, 2018
32018
Data-driven analytics towards software sustainability: The case of open-source multimedia tools on cultural storytelling
MD Papamichail, AL Symeonidis
Sustainability 13 (3), 1079, 2021
22021
A heuristic approach towards continuous implicit authentication
G Kalantzis, G Papakostas, T Karanikiotis, M Papamichail, AL Symeonidis
2022 IEEE International Joint Conference on Biometrics (IJCB), 1-7, 2022
12022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20