Παρακολούθηση
Rudy R. Negenborn
Rudy R. Negenborn
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tudelft.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Design and control of hybrid power and propulsion systems for smart ships: A review of developments
RD Geertsma, RR Negenborn, K Visser, JJ Hopman
Applied energy 194, 30-54, 2017
5872017
Distributed model predictive control: An overview and roadmap of future research opportunities
RR Negenborn, JM Maestre
IEEE Control Systems Magazine 34 (4), 87-97, 2014
3992014
Distributed model predictive control made easy
JM Maestre, RR Negenborn
Springer, 2014
3842014
Ship collision avoidance methods: State-of-the-art
Y Huang, L Chen, P Chen, RR Negenborn, P Van Gelder
Safety science 121, 451-473, 2020
3222020
Demand response with micro-CHP systems
M Houwing, RR Negenborn, B De Schutter
Proceedings of the IEEE 99 (1), 200-213, 2010
3072010
Multi-agent model predictive control for transportation networks: Serial versus parallel schemes
RR Negenborn, B De Schutter, J Hellendoorn
Engineering Applications of Artificial Intelligence 21 (3), 353-366, 2008
2892008
Distributed model predictive control of irrigation canals
RR Negenborn, PJ van Overloop, T Keviczky, B De Schutter
Networks and heterogeneous media 4 (2), 359-380, 2009
2782009
A comparative analysis of distributed MPC techniques applied to the HD-MPC four-tank benchmark
I Alvarado, D Limon, DM De La Peña, JM Maestre, MA Ridao, H Scheu, ...
Journal of Process Control 21 (5), 800-815, 2011
2532011
Multi-agent model predictive control with applications to power networks
RR Negenborn
1762007
Robot localization and kalman filters
R Negenborn
Utrecht Univ., Utrecht, Netherlands, Master's thesis INF/SCR-0309, 2003
1742003
Kalman filter-based distributed predictive control of large-scale multi-rate systems: Application to power networks
S Roshany-Yamchi, M Cychowski, RR Negenborn, B De Schutter, ...
IEEE Transactions on Control Systems Technology 21 (1), 27-39, 2011
1522011
Ship energy management for hybrid propulsion and power supply with shore charging
M Kalikatzarakis, RD Geertsma, EJ Boonen, K Visser, RR Negenborn
Control Engineering Practice 76, 133-154, 2018
1502018
Model-based predictive control applied to multi-carrier energy systems
M Arnold, RR Negenborn, G Andersson, B De Schutter
2009 IEEE power & energy society general meeting, 1-8, 2009
1312009
Trajectory tracking of autonomous vessels using model predictive control
H Zheng, RR Negenborn, G Lodewijks
IFAC Proceedings Volumes 47 (3), 8812-8818, 2014
1182014
Distributed model predictive control for vessel train formations of cooperative multi-vessel systems
L Chen, H Hopman, RR Negenborn
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 92, 101-118, 2018
1172018
Intermodal freight transport planning–A receding horizon control approach
L Li, RR Negenborn, B De Schutter
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 60, 77-95, 2015
1112015
Synchromodal container transportation: an overview of current topics and research opportunities
B van Riessen, RR Negenborn, R Dekker
Computational Logistics: 6th International Conference, ICCL 2015, Delft, The …, 2015
1082015
Energy-aware control for automated container terminals using integrated flow shop scheduling and optimal control
J Xin, RR Negenborn, G Lodewijks
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 44, 214-230, 2014
982014
Distributed predictive control for energy hub coordination in coupled electricity and gas networks
M Arnold, RR Negenborn, G Andersson, B De Schutter
Intelligent Infrastructures, 235-273, 2010
972010
Centralization or decentralization: A comparative analysis of port regulation modes
S Zheng, RR Negenborn
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 69, 21-40, 2014
932014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20