Παρακολούθηση
Emmanouil Karantoumanis
Emmanouil Karantoumanis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Machine learning and deep learning for plant disease classification and detection
V Balafas, E Karantoumanis, M Louta, N Ploskas
IEEE Access, 2023
52023
Intelligent Pesticide and Irrigation Management in Precision Agriculture: The Case of VELOS Project.
MD Louta, F Papathanasiou, P Damos, N Ploskas, M Dasygenis, ...
HAICTA, 91-99, 2022
52022
Power consumption estimation in data centers using machine learning techniques
E Karantoumanis, N Ploskas
International Conference on Learning and Intelligent Optimization, 195-200, 2020
22020
Computational comparison of image preprocessing techniques for plant diseases detection
E Karantoumanis, V Balafas, M Louta, N Ploskas
2022 7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer …, 2022
12022
An experimental evaluation of sensors on a LoRaWAN-based GPS tracking system
E Karantoumanis, X Krallis, N Ploskas
Proceedings of the 25th Pan-Hellenic Conference on Informatics, 224-228, 2021
12021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–5