Παρακολούθηση
Bruno Brunone
Bruno Brunone
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unipg.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Transient test-based technique for leak detection in outfall pipes
B Brunone
Journal of water resources planning and management 125 (5), 302-306, 1999
3431999
Velocity profiles and unsteady pipe friction in transient flow
B Brunone, BW Karney, M Mecarelli, M Ferrante
Journal of water resources planning and management 126 (4), 236-244, 2000
3262000
Detecting leaks in pressurised pipes by means of transients
B Brunone, M Ferrante
Journal of hydraulic research 39 (5), 539-547, 2001
2912001
Some remarks on the momentum equation for fast transients.
B Brunone, UM Golia, M Greco
INT. MEETING ON HYDRAULIC TRANSIENT AND WATER COLUMN SEPARATION, 201-209, 1991
2901991
Pipe system diagnosis and leak detection by unsteady-state tests. 1. Harmonic analysis
M Ferrante, B Brunone
Advances in Water resources 26 (1), 95-105, 2003
2852003
Effects of two-dimensionality on pipe transients modeling
B Brunone, UM Golia, M Greco
Journal of Hydraulic Engineering 121 (12), 906-912, 1995
2571995
Pipe system diagnosis and leak detection by unsteady-state tests. 2. Wavelet analysis
M Ferrante, B Brunone
Advances in water resources 26 (1), 107-116, 2003
2242003
Numerical analysis of one-dimensional unsaturated flow in layered soils
N Romano, B Brunone, A Santini
Advances in Water Resources 21 (4), 315-324, 1998
2061998
Wavelets for the analysis of transient pressure signals for leak detection
M Ferrante, B Brunone, S Meniconi
Journal of hydraulic engineering 133 (11), 1274-1282, 2007
1532007
Water-hammer pressure waves interaction at cross-section changes in series in viscoelastic pipes
S Meniconi, B Brunone, M Ferrante
Journal of fluids and structures 33, 44-58, 2012
1432012
Modelling of fast transient by numerical methods
B Brunone, UM Golia, M Greco
INT. MEETING ON HYDRAULIC TRANSIENT AND WATER COLUMN SEPARATION, 273-280, 1991
1391991
Anomaly pre-localization in distribution–transmission mains by pump trip: preliminary field tests in the Milan pipe system
S Meniconi, B Brunone, M Ferrante, C Capponi, CA Carrettini, C Chiesa, ...
Journal of Hydroinformatics 17 (3), 377-389, 2015
1322015
Experimental investigation of coupled frequency and time-domain transient test–based techniques for partial blockage detection in pipelines
S Meniconi, HF Duan, PJ Lee, B Brunone, MS Ghidaoui, M Ferrante
Journal of hydraulic engineering 139 (10), 1033-1040, 2013
1112013
Small amplitude sharp pressure waves to diagnose pipe systems
S Meniconi, B Brunone, M Ferrante, C Massari
Water Resources Management 25, 79-96, 2011
1112011
Leak detection in branched pipe systems coupling wavelet analysis and a Lagrangian model
M Ferrante, B Brunone, S Meniconi
Journal of Water Supply: Research and Technology—AQUA 58 (2), 95-106, 2009
1112009
Wall shear stress in transient turbulent pipe flow by local velocity measurement
B Brunone, A Berni
Journal of Hydraulic Engineering 136 (10), 716-726, 2010
1032010
Portable pressure wave‐maker for leak detection and pipe system characterization
B Brunone, M Ferrante, S Meniconi
Journal‐American Water Works Association 100 (4), 108-116, 2008
932008
Decay of pressure and energy dissipation in laminar transient flow
B Brunone, M Ferrante, M Cacciamani
J. Fluids Eng. 126 (6), 928-934, 2004
932004
In-line pipe device checking by short-period analysis of transient tests
S Meniconi, B Brunone, M Ferrante
Journal of Hydraulic Engineering 137 (7), 713-722, 2011
902011
Experimental evidence of hysteresis in the head-discharge relationship for a leak in a polyethylene pipe
M Ferrante, C Massari, B Brunone, S Meniconi
Journal of Hydraulic Engineering 137 (7), 775-780, 2011
862011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20