Παρακολούθηση
P Kelemen
P Kelemen
Peter B. Kelemen, Columbia University, Lamont Doherty Earth Observatory
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ldeo.columbia.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
One view of the geochemistry of subduction-related magmatic arcs, with an emphasis on primitive andesite and lower crust
PB Kelemen, K Hanghøj, AR Greene
Treatise on geochemistry 3, 659, 2003
14702003
Trace element chemistry of zircons from oceanic crust: A method for distinguishing detrital zircon provenance
CB Grimes, BE John, PB Kelemen, FK Mazdab, JL Wooden, MJ Cheadle, ...
Geology 35 (7), 643-646, 2007
9072007
Extraction of mid-ocean-ridge basalt from the upwelling mantle by focused flow of melt in dunite channels
PB Kelemen, N Shlmlzu, VJ Saltersi
Nature 375, 747-753, 1995
9021995
Formation of harzburgite by pervasive melt/rock reaction in the upper mantle
PB Kelemen, JE Quick, HJB Dick
Nature 358, 635-641, 1992
8301992
The role of H2O during crystallization of primitive arc magmas under uppermost mantle conditions and genesis of igneous pyroxenites: An experimental study
O Müntener, PB Kelemen, TL Grove
Contrib. Mineral. Petrol 141, 643-658, 2001
8032001
Genesis of high Mg# andesites and the continental crust
PB Kelemen
Contributions to Mineralogy and Petrology 120 (1), 1-19, 1995
7811995
In situ carbonation of peridotite for CO2 storage
PB Kelemen, J Matter
Proceedings of the National Academy of Sciences 105 (45), 17295-17300, 2008
7542008
A review of melt migration processes in the adiabatically upwelling mantle beneath oceanic spreading ridges
PB Kelemen, G Hirth, N Shimizu, M Spiegelman, HJ Dick
Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A …, 1997
7181997
Geochemistry and magmatic history of eclogites and ultramafic rocks from the Chinese continental scientific drill hole: subduction and ultrahigh-pressure metamorphism of lower …
Y Liu, K Zong, PB Kelemen, S Gao
Chemical Geology 247 (1-2), 133-153, 2008
6912008
Reaction between ultramafic rock and fractionating basaltic magma I. Phase relations, the origin of calc-alkaline magma series, and the formation of discordant dunite
PB Kelemen
Journal of petrology 31 (1), 51-98, 1990
6661990
Silica enrichment in the continental upper mantle via melt/rock reaction
PB Kelemen, SR Hart, S Bernstein
Earth Planet. Sci. Lett 164, 387-406, 1998
6281998
Permanent storage of carbon dioxide in geological reservoirs by mineral carbonation
JM Matter, PB Kelemen
Nat. Geosci 12, 837-841, 2009
6092009
Relative depletion of niobium in some arc magmas and the continental crust: Partitioning of K, Nb, La and Ce during melt/rock reaction in the upper mantle
PB Kelemen, N Shimizu, T Dunn
Earth Planet. Sci. Lett 120, 111-134, 1993
6031993
Reevaluating carbon fluxes in subduction zones, what goes down, mostly comes up
PB Kelemen, CE Manning
Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (30), E3997-E4006, 2015
6012015
Negative emissions technologies and reliable sequestration: a research agenda
National Academies of Sciences, Division on Earth, Life Studies, ...
National Academies Press, 2019
5832019
On the conditions for lower crustal convective instability
M Jull, PB Kelemen
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 106 (B4), 6423-6446, 2001
5662001
Along-strike variation in the Aleutian island arc: Genesis of high Mg# andesite and implications for the continental crust
PB Kelemen, GM Yogodzinski, DW Scholl
Inside the Subduction Factory, Geophysical Monograph 138, 223-276, 2003
549*2003
Crustal structure of the southeast Greenland margin from joint refraction and reflection seismic tomography
J Korenaga, WS Holbrook, GM Kent, PB Kelemen, RS Detrick, HC Larsen, ...
J. Geophys. Res 105 (21), 591-21, 2000
5342000
Differentiation of the continental crust by relamination
BR Hacker, PB Kelemen, MD Behn
Earth and Planetary Science Letters 307 (3-4), 501-516, 2011
5332011
High field strength element depletions in arc basalts due to mantle-magma interaction
PB Kelemen, KTM Johnson, R Kinzler, AJ Irving
Nature 345, 521-524, 1990
4791990
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20