Παρακολούθηση
Nils Jansen
Nils Jansen
Professor of Artificial Intelligence and Formal Methods, Ruhr-University Bochum
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rub.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Safe Reinforcement Learning Using Probabilistic Shields
N Jansen, B Könighofer, S Junges, A Serban, R Bloem
CONCUR, 2020
168*2020
PROPhESY: A PRObabilistic ParamEter SYnthesis Tool
C Dehnert, S Junges, N Jansen, F Corzilius, M Volk, H Bruintjes, ...
International Conference on Computer Aided Verification, 214-231, 2015
1542015
Safety-constrained reinforcement learning for MDPs
S Junges, N Jansen, C Dehnert, U Topcu, JP Katoen
International conference on tools and algorithms for the construction and …, 2016
1392016
Formalizing and guaranteeing human-robot interaction
H Kress-Gazit, K Eder, G Hoffman, H Admoni, B Argall, R Ehlers, ...
Communications of the ACM 64 (9), 78-84, 2021
129*2021
Parameter synthesis for Markov models: Faster than ever
T Quatmann, C Dehnert, N Jansen, S Junges, JP Katoen
Automated Technology for Verification and Analysis: 14th International …, 2016
1052016
Conditioning in probabilistic programming
F Olmedo, F Gretz, N Jansen, BL Kaminski, JP Katoen, A McIver
ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS) 40 (1), 1-50, 2018
96*2018
Finite-state controllers of POMDPs via parameter synthesis
S Junges, N Jansen, R Wimmer, T Quatmann, L Winterer, J Katoen, ...
Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI), 2018
85*2018
Accelerating parametric probabilistic verification
N Jansen, F Corzilius, M Volk, R Wimmer, E Ábrahám, JP Katoen, ...
International Conference on Quantitative Evaluation of Systems, 404-420, 2014
782014
Neural simplex architecture
DT Phan, R Grosu, N Jansen, N Paoletti, SA Smolka, SD Stoller
NASA Formal Methods: 12th International Symposium, NFM 2020, Moffett Field …, 2020
772020
Shield synthesis for reinforcement learning
B Könighofer, F Lorber, N Jansen, R Bloem
Leveraging Applications of Formal Methods, Verification and Validation …, 2020
69*2020
DTMC model checking by SCC reduction
E Abrahám, N Jansen, R Wimmer, JP Katoen, B Becker
International Conference on the Quantitative Evaluation of Systems, 37-46, 2010
672010
A greedy approach for the efficient repair of stochastic models
S Pathak, E Ábrahám, N Jansen, A Tacchella, JP Katoen
NASA Formal Methods Symposium, 295-309, 2015
592015
Convex optimization for parameter synthesis in MDPs
M Cubuktepe, N Jansen, S Junges, JP Katoen, U Topcu
IEEE Transactions on Automatic Control 67 (12), 6333-6348, 2021
58*2021
Counterexample generation for discrete-time Markov models: An introductory survey
E Ábrahám, B Becker, C Dehnert, N Jansen, JP Katoen, R Wimmer
Formal Methods for Executable Software Models: 14th International School on …, 2014
582014
Adversarial patch camouflage against aerial detection
R Den Hollander, A Adhikari, I Tolios, M van Bekkum, A Bal, S Hendriks, ...
Artificial intelligence and machine learning in defense applications II …, 2020
552020
Parameter Synthesis for Markov Models: Covering the Parameter Space
S Junges, E Ábrahám, C Hensel, N Jansen, JP Katoen, T Quatmann, ...
arXiv preprint arXiv:1903.07993, 2019
532019
Task-Aware Verifiable RNN-Based Policies for Partially Observable Markov Decision Processes
S Carr, N Jansen, U Topcu
Journal of Artificial Intelligence Research 72, 819-847, 2021
52*2021
High-level Counterexamples for Probabilistic Automata
RWNJEAJP Katoen
Logical Methods in Computer Science 11 (1), 2015
502015
Minimal critical subsystems for discrete-time Markov models
R Wimmer, N Jansen, E Ábrahám, B Becker, JP Katoen
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2012
502012
AlwaysSafe: Reinforcement learning without safety constraint violations during training
TD Simão, N Jansen, MTJ Spaan
AAMAS '21: Proceedings of the 20th International Conference on Autonomous …, 2021
482021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20