Παρακολούθηση
Helena Alegre
Helena Alegre
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lnec.pt
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Performance indicators for water supply services
H Alegre, JM Baptista, E Cabrera Jr, F Cubillo, P Duarte, W Hirner, ...
IWA publishing, 2016
11132016
Infrastructure asset management of urban water systems
H Alegre, ST Coelho
Water supply system analysis–Selected topics, 49-74, 2012
1162012
Controlo de perdas de água em sistemas públicos de adução e distribuição
H Alegre, ST Coelho, MC Almeida, P Vieira
Série guias técnicos 3, 2005
912005
Indicadores de desempenho para serviços de abastecimento de água
H Alegre, W Hirner, JM Baptista, R Parena
IWA, Versão portuguesa de: Performance indicators for water supply services …, 2004
882004
Modelação e análise de sistemas de abastecimento de água
ST Coelho, D Loureiro, H Alegre
Lisboa: Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 2006
762006
A performance indicators system for urban wastewater treatment plants
S Quadros, M João Rosa, H Alegre, C Silva
Water Science and Technology 62 (10), 2398-2407, 2010
622010
Prioritization of rehabilitation interventions for urban water assets using multiple criteria decision-aid methods
N Carriço, DIC Covas, MC Almeida, JP Leitão, H Alegre
Water Science and Technology 66 (5), 1007-1014, 2012
522012
An integrated approach for infrastructure asset management of urban water systems.
H Alegre, ST Coelho, MC Almeida, MA Cardoso, D Covas
Water Asset Management International 8 (2), 10-14, 2012
522012
A comprehensive and well tested energy balance for water supply systems
A Mamade, D Loureiro, H Alegre, D Covas
Urban Water Journal 14 (8), 853-861, 2017
502017
Gestão Patrimonial de Infra-Estruturas de Abastecimento de Água: uma abordagem centrada na reabilitação
H Alegre, D Covas
ERSAR, Lisboa, 2010
502010
Drinking water treatment plant assessment through performance indicators
P Vieira, H Alegre, MJ Rosa, H Lucas
Water Science and Technology: Water Supply 8 (3), 245-253, 2008
502008
Infrastructure value index: A powerful modelling tool for combined long-term planning of linear and vertical assets
H Alegre, D Vitorino, S Coelho
Procedia Engineering 89, 1428-1436, 2014
482014
Performance assessment of water supply and wastewater systems
M Cardoso, S Coelho, R Matos, H Alegre
Urban Water Journal 1 (1), 55-67, 2004
482004
A utility-tailored methodology for integrated asset management of urban water infrastructure
H Alegre, ST Coelho, DIC Covas, MC Almeida, A Cardoso
Water Science and Technology: Water Supply 13 (6), 1444-1451, 2013
432013
Translating removal efficiencies into operational performance indices of wastewater treatment plants
C Silva, S Quadros, P Ramalho, H Alegre, MJ Rosa
Water research 57, 202-214, 2014
382014
Strategic asset management of water supply and wastewater infrastructures
H Alegre, M do Céu Almeida
IWA Publishing, 2009
332009
Performance Indicators for Water Supply Systems: Current trends and on-going projects
H Alegre
Drought Management Planning in Water Supply Systems: Proceedings from the …, 1999
331999
Is strategic asset management applicable to small and medium utilities?
H Alegre
Water Science and Technology 62 (9), 2051-2058, 2010
302010
Gestão patrimonial de infraestruturas de abastecimento de água e de drenagem e tratamento de águas residuais
H Alegre
Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 2008
302008
Top-down and bottom-up approaches for water-energy balance in Portuguese supply systems
A Mamade, D Loureiro, H Alegre, D Covas
Water 10 (5), 577, 2018
292018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20