Παρακολούθηση
Nikolaos Thomaidis
Nikolaos Thomaidis
Assistant Professor, School of Economics, Aristotle University of Thessaloniki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα econ.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Forecasting for dynamic line rating
A Michiorri, HM Nguyen, S Alessandrini, JB Bremnes, S Dierer, E Ferrero, ...
Renewable and sustainable energy reviews 52, 1713-1730, 2015
1582015
The evaluation of information technology projects: A fuzzy multicriteria decision-making approach
NS Thomaidis, N Nikitakos, GD Dounias
International Journal of Information Technology & Decision Making 5 (01), 89-122, 2006
912006
Optimal management of wind and solar energy resources
NS Thomaidis, FJ Santos-Alamillos, D Pozo-Vázquez, J Usaola-García
Computers & Operations Research 66, 284-291, 2016
772016
Exploring the mean-variance portfolio optimization approach for planning wind repowering actions in Spain
FJ Santos-Alamillos, NS Thomaidis, J Usaola-García, JA Ruiz-Arias, ...
Renewable Energy 106, 335-342, 2017
632017
An intelligent statistical arbitrage trading system
NS Thomaidis, N Kondakis, GD Dounias
Advances in Artificial Intelligence: 4th Helenic Conference on AI, SETN 2006 …, 2006
432006
Active portfolio management with cardinality constraints: An application of particle swarm optimization
NS Thomaidis, T Angelidis, V Vassiliadis, G Dounias
New Mathematics and Natural Computation 5 (03), 535-555, 2009
322009
Do current wind farms in Spain take maximum advantage of the spatiotemporal balancing of the wind resource?
DPV F. J. Santos-Alamillos, Nikolaos S. Thomaidis, S. Quesada-Ruiz, J.A ...
Renewable Energy 96 (A) 96, 574-582, 2016
202016
A comparison of neural network model selection strategies for the pricing of S&P 500 stock index options
NS Thomaidis, VS Tzastoudis, GD Dounias
International Journal on Artificial Intelligence Tools 16 (06), 1093-1113, 2007
192007
Cooling degree models and future energy demand in the residential sector. A seven-country case study
R Castaño-Rosa, R Barrella, C Sánchez-Guevara, R Barbosa, ...
Sustainability 13 (5), 2987, 2021
182021
Exploring the meteorological potential for planning a high performance European electricity super-grid: optimal power capacity distribution among countries
FJ Santos-Alamillos, DJ Brayshaw, J Methven, NS Thomaidis, ...
Environmental Research Letters 12 (11), 114030, 2017
162017
A comparison of statistical tests for the adequacy of a neural network regression model
NS Thomaidis, GD Dounias
Quantitative Finance 12 (3), 437-449, 2012
152012
Active portfolio management under a downside risk framework: comparison of a hybrid nature–inspired scheme
V Vassiliadis, N Thomaidis, G Dounias
Hybrid Artificial Intelligence Systems: 4th International Conference, HAIS …, 2009
152009
Decision making using fuzzy c-means and inductive machine learning for managing bank branches performance
M Michalopoulos, GD Dounias, N Thomaidis, G Tselentis
2002. http://citeseer. ist. psu. edu/458829. html, 2002
132002
On the application of cointegration analysis in enhanced indexing
NS Thomaidis
Applied Economics Letters 20 (4), 391-396, 2013
122013
A soft computing approach to enhanced indexation
NS Thomaidis
Natural Computing in Computational Finance: Volume 4, 61-77, 2012
122012
A fuzzy rule based learning method for corporate bankruptcy prediction
N Thomaidis, G Gounias, C Zopounidis
ACAI, 1999
121999
Active portfolio management from a fuzzy multi-objective programming perspective
NS Thomaidis
Applications of Evolutionary Computation: EvoApplications 2010: EvoCOMNET …, 2010
112010
Improving neural network based option price forecasting
VS Tzastoudis, NS Thomaidis, GD Dounias
Advances in Artificial Intelligence: 4th Helenic Conference on AI, SETN 2006 …, 2006
102006
Financial statistical modelling with a new nature-inspired technique
NS Thomaidis, GD Dounias, N Kondakis
1st European Symposium on Nature-Inspired Smart-Information Systems (NISIS …, 2005
82005
The Implications of Behavioural Finance for the Modelling of Securities Prices
NS Thomaidis
URL: http//decision. fme. aegean. gr, 1-18, 2004
82004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20