Παρακολούθηση
Lisbeth Fajstrup
Lisbeth Fajstrup
Associate Professor of Mathematics, Aalborg University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα math.aau.dk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Algebraic topology and concurrency
L Fajstrup, M Raußen, E Goubault
Theoretical Computer Science 357 (1-3), 241-278, 2006
1692006
Detecting deadlocks in concurrent systems
L Fajstrup, E Goubault, M Raußen
CONCUR'98 Concurrency Theory: 9th International Conference Nice, France …, 1998
1151998
Directed algebraic topology and concurrency
L Fajstrup, E Goubault, E Haucourt, S Mimram, M Raussen
Springer International Publishing, 2016
1002016
A convenient category for directed homotopy
L Fajstrup, J Rosický
Theory and applications of categories 21 (1), 7-20, 2008
702008
Components of the fundamental category
L Fajstrup, M Raußen, E Goubault, E Haucourt
Applied Categorical Structures 12, 81-108, 2004
662004
Dipaths and dihomotopies in a cubical complex
L Fajstrup
Advances in Applied Mathematics 35 (2), 188-206, 2005
632005
Algebraic topology and concurrency
L Fajstrup, E Goubault, M Raussen
Theoretical Computer Science, 1998
441998
Dicovering spaces
L Fajstrup
Homology, Homotopy and Applications 5 (2), 1-17, 2003
412003
Revealing hidden medium-range order in amorphous materials using topological data analysis
SS Sørensen, CAN Biscio, M Bauchy, L Fajstrup, MM Smedskjaer
Science Advances 6 (37), eabc2320, 2020
342020
Trace spaces: An efficient new technique for state-space reduction
L Fajstrup, E Goubault, E Haucourt, S Mimram, M Raussen
Programming Languages and Systems: 21st European Symposium on Programming …, 2012
312012
Loops, ditopology and deadlocks
L Fajstrup
Mathematical Structures in Computer Science 10 (4), 459-480, 2000
272000
Infinitely running concurrent processes with loops from a geometric viewpoint
L Fajstrup, S Sokolowski
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 39 (2), 1-19, 2000
172000
Algebraic topology and concurrency. submitted to Theoretical Computer Science
L Fajstrup, E Goubault, M Raussen
also technical report, Aalborg University, 1999
141999
Infinitely running processes with loops from a geometric view-point
L Fajstrup, S Sokolowski
Electronic Notes in Theoretical Computer Science, Proceedings of GETCO'00, 2000
102000
Tate cohomology of periodic 𝐾-theory with reality is trivial
L Fajstrup
Transactions of the American Mathematical Society 347 (5), 1841-1846, 1995
91995
Trace spaces of directed tori with rectangular holes
L Fajstrup
Mathematical Structures in Computer Science 24 (2), 2014
82014
Classification of dicoverings
L Fajstrup
Topology and its Applications 157 (15), 2402-2412, 2010
62010
Erratum to'Dicovering spaces'
L Fajstrup
Homology, Homotopy and Applications 13 (1), 403-406, 2011
52011
Cubical local partial orders on cubically subdivided spaces—existence and construction
L Fajstrup
Theoretical computer science 365 (3), 199-205, 2006
42006
Dihomotopy classes of dipaths in the geometric realization of a cubical set: from discrete to continuous and back again
L Fajstrup
Dagstuhl Seminar Proceedings, 2005
42005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20