Παρακολούθηση
Lisbeth Fajstrup
Lisbeth Fajstrup
Associate Professor of Mathematics, Aalborg University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα math.aau.dk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Algebraic topology and concurrency
L Fajstrup, M Raußen, E Goubault
Theoretical Computer Science 357 (1-3), 241-278, 2006
1802006
Directed algebraic topology and concurrency
L Fajstrup, E Goubault, E Haucourt, S Mimram, M Raussen
Springer International Publishing, 2016
1222016
Detecting deadlocks in concurrent systems
L Fajstrup, E Goubault, M Raußen
International Conference on Concurrency Theory, 332-347, 1998
1181998
A convenient category for directed homotopy
L Fajstrup, J Rosický
Theory and applications of categories 21 (1), 7-20, 2008
782008
Components of the fundamental category
L Fajstrup, M Raußen, E Goubault, E Haucourt
Applied Categorical Structures 12, 81-108, 2004
682004
Dipaths and dihomotopies in a cubical complex
L Fajstrup
Advances in Applied Mathematics 35 (2), 188-206, 2005
642005
Revealing hidden medium-range order in amorphous materials using topological data analysis
SS Sørensen, CAN Biscio, M Bauchy, L Fajstrup, MM Smedskjaer
Science Advances 6 (37), eabc2320, 2020
592020
Algebraic topology and concurrency
L Fajstrup, E Goubault, M Raussen
Theoretical Computer Science, 1998
461998
Dicovering spaces
L Fajstrup
Homology, Homotopy and Applications 5 (2), 1-17, 2003
442003
Trace spaces: An efficient new technique for state-space reduction
L Fajstrup, E Goubault, E Haucourt, S Mimram, M Raussen
European Symposium on Programming, 274-294, 2012
322012
Loops, ditopology and deadlocks
L Fajstrup
Mathematical Structures in Computer Science 10 (4), 459-480, 2000
272000
Infinitely running concurrent processes with loops from a geometric viewpoint
L Fajstrup, S Sokolowski
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 39 (2), 1-19, 2000
172000
Hypersensitivity of the Glass Transition to Pressure History in a Metal–Organic Framework Glass
A Qiao, SS Sørensen, M Stepniewska, CAN Biscio, L Fajstrup, Z Wang, ...
Chemistry of Materials 34 (11), 5030-5038, 2022
162022
Algebraic topology and concurrency. submitted to Theoretical Computer Science
L Fajstrup, E Goubault, M Raussen
also technical report, Aalborg University, 1999
161999
Persistent homology: A tool to understand medium-range order glass structure
SS Sørensen, T Du, CAN Biscio, L Fajstrup, MM Smedskjaer
Journal of Non-Crystalline Solids: X 16, 100123, 2022
112022
Infinitely running processes with loops from a geometric view-point
L Fajstrup, S Sokolowski
ENTCS, Proceedings of GETCO’00, 2000
92000
Tate cohomology of periodic 𝐾-theory with reality is trivial
L Fajstrup
Transactions of the American Mathematical Society 347 (5), 1841-1846, 1995
91995
Trace spaces of directed tori with rectangular holes
L Fajstrup
Mathematical Structures in Computer Science 24 (2), 2014
82014
Irradiation-induced toughening of calcium aluminoborosilicate glasses
X Ren, T Du, H Peng, LR Jensen, CAN Biscio, L Fajstrup, M Bauchy, ...
Materials Today Communications 31, 103649, 2022
72022
Classification of dicoverings
L Fajstrup
Topology and its Applications 157 (15), 2402-2412, 2010
62010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20