Παρακολούθηση
Kiyohiro Shikano
Kiyohiro Shikano
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα is.naist.jp
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Phoneme recognition using time-delay neural networks
A Waibel, T Hanazawa, G Hinton, K Shikano, KJ Lang
Backpropagation, 35-61, 2013
41332013
Julius---an open source real-time large vocabulary recognition engine
A Lee, T Kawahara, K Shikano
9402001
Voice conversion through vector quantization
M Abe, S Nakamura, K Shikano, H Kuwabara
Journal of the Acoustical Society of Japan (E) 11 (2), 71-76, 1990
8691990
ATR Japanese speech database as a tool of speech recognition and synthesis
A Kurematsu, K Takeda, Y Sagisaka, S Katagiri, H Kuwabara, K Shikano
Speech communication 9 (4), 357-363, 1990
4091990
JNAS: Japanese speech corpus for large vocabulary continuous speech recognition research
K Itou, M Yamamoto, K Takeda, T Takezawa, T Matsuoka, T Kobayashi, ...
JOURNAL-ACOUSTICAL SOCIETY OF JAPAN-ENGLISH EDITION- 20, 199-206, 1999
4011999
Blind source separation combining independent component analysis and beamforming
H Saruwatari, S Kurita, K Takeda, F Itakura, T Nishikawa, K Shikano
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2003, 1-12, 2003
3012003
Modularity and scaling in large phonemic neural networks
A Waibel, H Sawai, K Shikano
IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing 37 (12), 1888-1898, 1989
2631989
Blind source separation based on a fast-convergence algorithm combining ICA and beamforming
H Saruwatari, T Kawamura, T Nishikawa, A Lee, K Shikano
IEEE Transactions on Audio, speech, and language processing 14 (2), 666-678, 2006
2612006
Phoneme recognition: neural networks vs. hidden Markov models vs. hidden Markov models
A Waibel, T Hanazawa, G Hinton, K Shikano, K Lang
ICASSP-88., International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 1988
2521988
Speaker adaptation through vector quantization
K Shikano, KF Lee, R Reddy
ICASSP'86. IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 1986
2511986
Voice conversion algorithm based on Gaussian mixture model with dynamic frequency warping of STRAIGHT spectrum
T Toda, H Saruwatari, K Shikano
2001 IEEE international conference on acoustics, speech, and signal …, 2001
2302001
Speaking-aid systems using GMM-based voice conversion for electrolaryngeal speech
K Nakamura, T Toda, H Saruwatari, K Shikano
Speech communication 54 (1), 134-146, 2012
2162012
Statistical voice conversion techniques for body-conducted unvoiced speech enhancement
T Toda, M Nakagiri, K Shikano
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 20 (9), 2505-2517, 2012
2102012
Consonant recognition by modular construction of large phonemic time-delay neural networks
A Waibel
Advances in neural information processing systems 1, 1988
2051988
Free software toolkit for Japanese large vocabulary continuous speech recognition
T Kawahara, A Lee, T Kobayashi, K Takeda, N Minematsu, S Sagayama, ...
1622000
Lip movement synthesis from speech based on Hidden Markov Models
E Yamamoto, S Nakamura, K Shikano
Speech Communication 26 (1-2), 105-115, 1998
1621998
Blind spatial subtraction array for speech enhancement in noisy environment
Y Takahashi, T Takatani, K Osako, H Saruwatari, K Shikano
IEEE transactions on audio, speech, and language processing 17 (4), 650-664, 2009
1582009
Eigenvoice conversion based on Gaussian mixture model
T Toda, Y Ohtani, K Shikano
1532006
実環境研究プラットホームとしての音声情報案内システムの運用
西村竜一, 西原洋平, 鶴身玲典, 李晃伸, 猿渡洋, 鹿野清宏
電子情報通信学会論文誌 D 87 (3), 789-798, 2004
147*2004
Maximum likelihood voice conversion based on GMM with STRAIGHT mixed excitation
Y Ohtani, T Toda, H Saruwatari, K Shikano
1442006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20