Παρακολούθηση
Benny Lo
Benny Lo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imperial.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deep learning for health informatics
D Ravì, C Wong, F Deligianni, M Berthelot, J Andreu-Perez, B Lo, ...
IEEE journal of biomedical and health informatics 21 (1), 4-21, 2016
18582016
Body sensor networks
G Yang
Springer, 2006
13502006
Unobtrusive sensing and wearable devices for health informatics
YL Zheng, XR Ding, CCY Poon, BPL Lo, H Zhang, XL Zhou, GZ Yang, ...
IEEE transactions on biomedical engineering 61 (5), 1538-1554, 2014
8792014
Automatic congestion detection system for underground platforms
BPL Lo, SA Velastin
Proceedings of 2001 International Symposium on Intelligent Multimedia, Video …, 2001
4802001
Body sensor network–a wireless sensor platform for pervasive healthcare monitoring
BPL Lo, S Thiemjarus, R King, GZ Yang
na, 2005
4472005
A deep learning approach to on-node sensor data analytics for mobile or wearable devices
D Ravi, C Wong, B Lo, GZ Yang
IEEE journal of biomedical and health informatics 21 (1), 56-64, 2016
4372016
Sensor positioning for activity recognition using wearable accelerometers
L Atallah, B Lo, R King, GZ Yang
IEEE transactions on biomedical circuits and systems 5 (4), 320-329, 2011
4102011
Key technical challenges and current implementations of body sensor networks
B Lo, GZ Yang
Proc. 2nd International Workshop on Body Sensor Networks (BSN 2005), 2005
3682005
Toward pervasive gait analysis with wearable sensors: A systematic review
S Chen, J Lach, B Lo, GZ Yang
IEEE journal of biomedical and health informatics 20 (6), 1521-1537, 2016
3612016
Deep learning for human activity recognition: A resource efficient implementation on low-power devices
D Ravi, C Wong, B Lo, GZ Yang
2016 IEEE 13th international conference on wearable and implantable body …, 2016
2632016
Sensor placement for activity detection using wearable accelerometers
L Atallah, B Lo, R King, GZ Yang
2010 International conference on body sensor networks, 24-29, 2010
2202010
Heart rate measurement
GZ Yang, BPL Lo, L Wang
US Patent App. 12/531,133, 2010
2192010
Epilepsy seizure prediction on EEG using common spatial pattern and convolutional neural network
Y Zhang, Y Guo, P Yang, W Chen, B Lo
IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics 24 (2), 465-474, 2019
1892019
Ubiquitous monitoring environment for wearable and implantable sensors (UbiMon)
JWP Ng, BPL Lo, O Wells, M Sloman, N Peters, A Darzi, C Toumazou, ...
International conference on ubiquitous computing (Ubicomp), 2004
1892004
Security and privacy for the internet of medical things enabled healthcare systems: A survey
Y Sun, FPW Lo, B Lo
IEEE Access 7, 183339-183355, 2019
1732019
PRISMATICA: toward ambient intelligence in public transport environments
SA Velastin, BA Boghossian, BPL Lo, J Sun, MA Vicencio-Silva
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and …, 2004
1722004
Direction sensitive fall detection using a triaxial accelerometer and a barometric pressure sensor
M Tolkiehn, L Atallah, B Lo, GZ Yang
2011 Annual international conference of the IEEE engineering in medicine and …, 2011
1712011
Body sensor networks: In the era of big data and beyond
CCY Poon, BPL Lo, MR Yuce, A Alomainy, Y Hao
IEEE reviews in biomedical engineering 8, 4-16, 2015
1672015
Blurring the boundaries: scenario‐based simulation in a clinical setting
RL Kneebone, J Kidd, D Nestel, A Barnet, B Lo, R King, GZ Yang, ...
Medical education 39 (6), 580-587, 2005
1672005
Continuous blood pressure measurement from invasive to unobtrusive: Celebration of 200th birth anniversary of Carl Ludwig
XR Ding, N Zhao, GZ Yang, RI Pettigrew, B Lo, F Miao, Y Li, J Liu, ...
IEEE journal of biomedical and health informatics 20 (6), 1455-1465, 2016
1652016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20