Παρακολούθηση
Dr M Ejaz Qureshi
Dr M Ejaz Qureshi
ACIAR
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aciar.gov.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Global water crisis and future food security in an era of climate change
MA Hanjra, ME Qureshi
Food policy 35 (5), 365-377, 2010
14192010
Validation of multicriteria analysis models
ME Qureshi, SR Harrison, MK Wegener
Agricultural Systems 62 (2), 105-116, 1999
1751999
Towards food security by 2050
RQ Grafton, C Daugbjerg, ME Qureshi
Food Security 7 (2), 179-183, 2015
1562015
Impact of water scarcity in Australia on global food security in an era of climate change
ME Qureshi, MA Hanjra, J Ward
Food Policy 38, 136-145, 2013
1372013
Environmental water incentive policy and return flows
ME Qureshi, K Schwabe, J Connor, M Kirby
Water resources research 46 (4), 2010
1242010
Sustainable irrigation: How did irrigated agriculture in Australia's Murray–Darling Basin adapt in the Millennium Drought?
M Kirby, R Bark, J Connor, ME Qureshi, S Keyworth
Agricultural Water Management 145, 154-162, 2014
1102014
Economic assessment of acquiring water for environmental flows in the Murray Basin
ME Qureshi, J Connor, M Kirby, M Mainuddin
Australian Journal of Agricultural and Resource Economics 51 (3), 283-303, 2007
1102007
Choice of stakeholder groups and members in multicriteria decision models
SR Harrison, ME Qureshi
Natural resources forum 24 (1), 11-19, 2000
1082000
Application of the analytic hierarchy process to riparian revegetation policy options
ME Qureshi, SR Harrison
Small-Scale Forestry 2 (3), 441-458, 2003
1072003
Removing barriers to facilitate efficient water markets in the Murray-Darling Basin of Australia
ME Qureshi, T Shi, SE Qureshi, W Proctor
Agricultural Water Management 96 (11), 1641-1651, 2009
972009
The impact of CO2 emissions on economic growth: evidence from selected higher CO2 emissions economies
M Azam, AQ Khan, HB Abdullah, ME Qureshi
Environmental Science and Pollution Research 23 (7), 6376-6389, 2016
962016
A decision support process to compare riparian revegetation options in Scheu Creek catchment in North Queensland
ME Qureshi, SR Harrison
Journal of Environmental Management 62 (1), 101-112, 2001
912001
Public policies for improving food and nutrition security at different scales
ME Qureshi, J Dixon, M Wood
Food Security 7 (2), 393-403, 2015
712015
Understanding irrigation water use efficiency at different scales for better policy reform: A case study of the Murray-Darling Basin, Australia
ME Qureshi, RQ Grafton, M Kirby, MA Hanjra
Water Policy 13 (1), 1-17, 2011
692011
Integrated hydrologic–economic modelling for analyzing water acquisition strategies in the Murray River Basin
M Mainuddin, M Kirby, ME Qureshi
Agricultural water management 93 (3), 123-135, 2007
672007
A biophysical and economic model of agriculture and water in the Murray-Darling Basin, Australia
ME Qureshi, SM Whitten, M Mainuddin, S Marvanek, A Elmahdi
Environmental Modelling & Software 41, 98-106, 2013
562013
Economic evaluation of alternative irrigation systems for sugarcane in the Burdekin delta in north Queensland, Australia
ME Qureshi, MK Wegener, KL Bristow, SR Harrison
WIT Transactions on Ecology and the Environment 48, 1970
551970
Irrigation water management in uncertain conditions—Application of Modern Portfolio Theory
Z Paydar, ME Qureshi
Agricultural water management 115, 47-54, 2012
452012
The economic impact of water reductions during the Millennium Drought in the Murray-Darling Basin
M Kirby, JD Connor, RH Bark, ME Qureshi, SW Keyworth
432012
A structured analysis of uncertainty surrounding modeled impacts of groundwater-extraction rules
JHA Guillaume, ME Qureshi, AJ Jakeman
Hydrogeology journal 20 (5), 915-932, 2012
422012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20