Παρακολούθηση
Granger Morgan
Granger Morgan
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα andrew.cmu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Uncertainty: a guide to dealing with uncertainty in quantitative risk and policy analysis
MG Morgan, M Henrion, M Small
Cambridge university press, 1992
52901992
Risk communication: A mental models approach
MG Morgan, B Fischhoff, A Bostrom, CJ Atman
Cambridge University Press, 2002
22642002
What do people know about global climate change? 1. Mental models
A Bostrom, MG Morgan, B Fischhoff, D Read
Risk Analysis 14 (6), 959-970, 1994
8961994
Use (and abuse) of expert elicitation in support of decision making for public policy
MG Morgan
Proceedings of the National academy of Sciences 111 (20), 7176-7184, 2014
6102014
Climate intervention: Reflecting sunlight to cool earth
OS Board, National Research Council
National Academies Press, 2015
588*2015
Managing soil carbon
R Lal, M Griffin, J Apt, L Lave, MG Morgan
Science 304 (5669), 393-393, 2004
5212004
Characterizing mental models of hazardous processes: A methodology and an application to radon
A Bostrom, B Fischhoff, MG Morgan
Journal of social issues 48 (4), 85-100, 1992
5091992
Subjective judgments by climate experts
MG Morgan, DW Keith
Environmental Science & Technology 29 (10), 468A-476A, 1995
4961995
The transition to solid-state lighting
IL Azevedo, MG Morgan, F Morgan
Proceedings of the IEEE 97 (3), 481-510, 2009
4822009
What do people know about global climate change? 2. Survey studies of educated laypeople
D Read, A Bostrom, MG Morgan, B Fischhoff, T Smuts
Risk Analysis 14 (6), 971-982, 1994
4611994
Now what do people know about global climate change? Survey studies of educated laypeople
TW Reynolds, A Bostrom, D Read, MG Morgan
Risk Analysis: An International Journal 30 (10), 1520-1538, 2010
4002010
Marginal emissions factors for the US electricity system
K Siler-Evans, IL Azevedo, MG Morgan
Environmental science & technology 46 (9), 4742-4748, 2012
3662012
Evaluation of a proposal for reliable low-cost grid power with 100% wind, water, and solar
CTM Clack, SA Qvist, J Apt, M Bazilian, AR Brandt, K Caldeira, SJ Davis, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (26), 6722-6727, 2017
3622017
Communicating risk to the public-First learn what people know and believe
G Morgan
Environmental Science and Technology 26, 2048-2056, 1992
3221992
Designing risk communications: completing and correcting mental models of hazardous processes, Part I
CJ Atman, A Bostrom, B Fischhoff, MG Morgan
Risk analysis 14 (5), 779-788, 1994
2821994
Research on global sun block needed now
DW Keith, E Parson, MG Morgan
Nature 463 (7280), 426-427, 2010
2752010
The geoengineering option: a last resort against global warming?
DG Victor, MG Morgan, J Apt, J Steinbruner, K Ricke
Foreign Aff. 88, 64, 2009
2752009
Risk analysis and management
MG Morgan
Scientific American 269 (1), 32-41, 1993
2661993
Regional climate response to solar-radiation management
KL Ricke, MG Morgan, MR Allen
Nature Geoscience 3 (8), 537-541, 2010
2562010
What risks are people concerned about
GW Fischer, MG Morgan, B Fischhoff, I Nair, LB Lave
Risk analysis 11 (2), 303-314, 1991
2471991
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20